Хоміцька Валентина Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
82
4
4

Перелік опублікованих документів

Мотивація до занять спортом на початковому етапі спортивної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, І. С. Павлюк, О. В. Гацко, Н. П. Гнутова // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 4(10). – С. – 748-756. – Режим доступу : http://surl.li/iacks

Pavliuk, I. Health and physical activity of students [Електронний ресурс] / I. Pavliuk, V. Lyashenko // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : XLV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30 червня 2022 р., м. Переяслав. – Переяслав, 2022. – С. 80–82. – Режим доступу : https://bit.ly/3eBAxwE

Pavliuk, I. Peculiarities of the manifestation of self-estimetion in NUFT students participated in the volleyboll section [Електронний ресурс] / Iryna Pavliuk, Valentina Lyashenko // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали XLІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 січня 2022 р. Серія : Фізична культура та спорт. – Переяслав, 2022. – С. 142–144. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37074/3/22.pdf

Педагогічний підхід  до навчання волейболу студентів ЗВО на заняттях з фізичного виховання [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, І. С. Павлюк, Є. Гацко,  Н. П. Гнутова,  В. В. Гарнусова, А. Г. Гулігас // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – №5 (150). – С. 112–115. – Режим доступу : https://bit.ly/3La8XmK

Хоміцька, В. М. Вплив фізичних вправ на психологічне здоров’я особистості / В. М. Хоміцька // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 червня. –  Київ : НАУ, 2022.

Хоміцька, В. М. Особливості використання інноваційних освітніх технологій в фізичному вихованні студентів / В. М. Хоміцька, В. Зубко  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – 11(156).

Хоміцька, В. М. Прояви рівня тривожності у студентів перших та випускних курсів [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, В. І. Шишацька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – 3К (147). – С. 440–444. – Режим доступу : https://bit.ly/3U2U6yw

Хоміцька, В. М. Стан проблеми тютюнопаління серед студентів перших курсів ЗВО [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, О. В. Підвальна, О. В.Булейченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – №5 (150). – С. 109–112. – Режим доступу : https://bit.ly/3QzpMIQ

Ляшенко В. Здоровий спосіб життя і його вплив на фізичне і психічне здоров'я людини / В. Ляшенко, Н. Гнутова, Є. Корж // Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 12-13 травня, 2021 р., м. Київ. – Київ : Київ.ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 108–110.

Ляшенко, В. М. Вплив занять спортом на формування здорового способу життя студентів НУХТ / В. М. Ляшенко, І. С. Павлюк // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини. – 2021. –Вип. 2. – С. 220–222.

Ляшенко, В. М. Оцінка антропометричних показників жінок зрілого віку для корекції ваги засобами фізичного виховання / В. М. Ляшенко, О. П. Розпутній // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні : збірник наукових праць ІV Всеукраїнської інтернет – конференції «Color of science», 29 січня 2021 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2021. – Вип. 4. – С. 322-325.

Ляшенко, В. Особливості підвищення швидкісної витривалості у дітей середнього шкільного віку, які займаються плаванням / В. Ляшенко, В. Зубко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2021. – № 4. – С. 84–87.

Ляшенко, В. Психологічні аспекти командної згуртованості у студентів – волейболістів / В. Ляшенко // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2021. – С. 82–87.

Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням,у процесі фізичного виховання / В. Ляшенко, В. Зубко, О. Гацко, Н. Гнутова, О. Лахтадир // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я усучасному суспільстві. – 2021. – №1 (53). – С. 49–56.

Хоміцька, В. М. Розвиток психофізичної витривалості курсантів-зв’язківців [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, А. Є. Бутенко // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези V Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2021 р. – Київ : Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2021. – С. 327–330. – Режим доступу : https://bit.ly/3QwOCJp

Хоміцька, В. М. Фізичне виховання як фактор підвищення психологічного здоров’я особистості / В. М. Хоміцька, Н. П. Гнутова, О. В. Гацко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, 10 грудня, 2021 р., м. Київ. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 157–160.

Хоміцька, В. М. Фізчне виховання як фактор підвищення психологічного здоров'я особистості [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, Н. П. Гнутова, О. В. Гацко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, 10 грудня, 2021 р. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 157–160. – Режим доступу : https://bit.ly/3RMUq2k

Lyashenko, V. Self-confidenceas a component of psychological healtn of personality  [Electronic resourse]  / V. Lyashenko, I. Pavlyuk // The psychological health of the personality and society: the challenges of today : monograph. – 2020. – P. 242. – Access mode : http://surl.li/dbjim

The priority of value-semantic orientations in highly qualified athletes / V. Liashenko, T. Omelchenko, E. Gatsko, N. Gnutova // Society. Integration. Education. – 2020. – №6. – Pp. 303–311.

Визначення психологічного клімату та його складових у спортивній команді з волейболу / В. М. Ляшенко, Є. М. Корж, Н. М. Подлесная, О. П. Розпутній // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Вип. 4. – С. 51-54.

Засоби підвищення фізичної та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років в учбово-тренувальному процесі / В. Ляшенко, О. Гацко, Н. Гнутова, Н. Петрова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2020. – № 16. – С. 3741.

Ляшенко, В. М. Гольф, як сфера туристичного бізнесу / В. М. Ляшенко, І. С. Павлюк // Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації : Міжнародна науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, 11-12 листопада 2020 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2020. – С. 80–83.

Ляшенко, В. М. Зв’язок індивідуально-психологічних особливостей спортсменів з результативністю змагальної діяльності / В. М. Ляшенко, Є. М. Корж, О. С. Кожанова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2020. – № 1(75). – С. 8185.

Ляшенко, В. Н. Проблема профессионального становления и развития педагога в контексте современных требований к высшему образованию / В. Н. Ляшенко, И. С. Павлюк // Молодой исследователь: вопросы науки и образования : всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) для бакалавров, магистрантов и аспирантов, посвященная 85-летнему юбилею члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ, доктора педагогических наук, профессора Дмитрия Алексеевича Данилова, 15 декабря 2020 г., г. Якутск. – Якутск, 2020.

Ляшенко, В. Основные аспекты формирования здорового образа жизни школьников [Электронный ресурс] / В. Ляшенко, А. Розпутний // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – С. 168-170.– Режим доступа : https://bit.ly/320evxm

Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей школярів 7-9 років та їхніх однолітків, які систематично займаються тхеквондо / В. М. Ляшенко, Є. М. Корж, Т. Г. Омельченко, Н. В.Петрова // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2020. – № 2(4). – С. 6473.

Ляшенко, В. М. Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу / В. М. Ляшенко, О. В. Гацко, Н. П. Гнутова // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2019. – № 1(1). – С. 34–40.

Ляшенко, В. Оцінка ситуативного копінгу як складової психологічного здоров’я студентів спортивного профілю закладів вищої освіти в період екзаменаційної сесії / В. Ляшенко, О. Гацко, Н. Гнутова // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2019. – № 2. – С. 33–39.

Ляшенко, В. М. Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом / В. М. Ляшенко, В. М. Туманова, Є. М. Корж // Молодий вчений. – 2018. – № 4. – С. 89–92.

Ляшенко, В. М. Провідні механізми психологічного захисту у спортсменів різної статі / В. М. Ляшенко, І. Л. Портна, Н. Г. Гаврилова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2018. –№ 3. – С. 65–68.

Ляшенко, В. М. Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики) / В. М. Ляшенко, О. В. Гацко, Н. П. Гнутова // Молодий вчений. – 2018. – №4. – С. 55–59.

Психологічні особливості навчально-професійної діяльності / Т. Г. Дерека, В. М. Ляшенко, В. М. Туманова, О. В. Гацко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2018. – №3. – С. 7–15.

Ціннісно-смислова сфера особистості спортсменів: особливості формування / Т. Дерека, В. Ляшенко, В. Туманова, Є. Корж // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2018. – № 1. – С. 18–21.

Special aspects of 12-14 yrs children’s psychological protection / V. M. Liashenko, V. M. Tumanova, N. P. Gnutova, E. I. Gnutov // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2017. № 4. – Pp. 180–185.

Визначення психічних особливостей студентів ВИШів / В. Ляшенко, Т. Соляник, В. Туманова, І. Фіранська / Спортивна наука України. Sport science of Ukraine. – 2017. – № 4. – С. 10–14.

Дерека, Т. Г. Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку / Т. Г. Дерека, В. М.Ляшенко, В. М. Туманова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2017. –№ 8. – С. 19–22.

Ляшенко, В. М. Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом / В. М. Ляшенко, І. Л. Портна, Н. Г. Гаврилова, // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2017. –№ 10. – С. 58–60.

Ляшенко, В. М. Особливості психологічного здоров’я старшокласників / В. М. Ляшенко, В. В. Іванько, С. М. Морозова // Спортивна наука України. Sport science of Ukraine. – 2017. – № 2. – С. 31–34.

Ляшенко, В. М. Самооцінка особистості спортсмена як фактор підвищення ефективності спортивної діяльності / В. М. Ляшенко, В. В. Іванько, С. М. Морозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2017. –№ 3. – С. 61–64.

Ляшенко, В. Н. Исследование ценностно-смысловой сферы личности спортсменов / В. Н. Ляшенко, В. Н. Туманова, Е. Н. Корж // Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2017. – С. 129–134.

Оцінка індивідуально-психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі / В. М. Ляшенко, Н. Л. Косік, М. С. Косік, Є. М. Корж // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2017. –№ 9. – С. 67–70.

Liashenko, V. N. Study of personality’s temperament and self-assessment of higher educational establishments’ students / V. N. Liashenko, V. N. Tumanova, E. V  Hatsko // Physical Education of Students. – 2016. – № 2. – Pp. 19–23.

Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics / V. N. Liashenko, V. N. Tumanova, E. Hatsko, Y. N. Korzh // Physical Education of Students. – 2016. – № 5. – Pp. 24–31.

Єретик, А. А. Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні / А. А. Єретик, О. М. Поляничко, В. М. Ляшенко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 23. – С. 130–131

Особенности проявления скоростно-силовых качеств у спортсменов занимающихся легкой атлетикой / В. Н. Ляшенко, И. Л. Портна, В. В. Иванько, С. Н. Морозова // Развитие науки в XXI веке : сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІХ международной заочной научно-практической конференции. – Харьков, 2016. – С. 160-164.