Долиніна Міла Мілківна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
40

Перелік опублікованих документів

Долиніна, М. М. Позитивний вплив плавання при захворюванняx хребта [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2023. – С. 96–97. – Режим доступу : https://bit.ly/3IsUVwt

Долиніна, М. Фізична культура при атеросклерозі [Електронний ресурс] / М. Долиніна // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукоаих праць. – 2023. – Вип. 87. – С. 55–59. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40715/3/%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7.pdf

Коляденко, С. А. Важливість фізичної активності жінок та дівчат [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко, М. М. Долиніна // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2023. – С. 97-99. – Режим доступу : http://surl.li/iachi

Організаційні засади розвитку жіночого гандболу в світі та на сучасному етапі в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Д. В. Кульгук, С. А. Коляденко // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 5(11). – С. 673–684. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40746/3/5015-1-10-20230604.pdf

Павлюк, І. Організаційні основи розвитку студентського армспорту в Україні [Електронний ресурс] / І. Павлюк, М. Долиніна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов. – 2023. – Випуск 3 (161) 23. – С. 146–150. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40702/1/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b3.pdf

Долиніна, М. М. Оздоровчий вплив занять аквааеробікою на організм студентів [Електронний ресурс] / М. Долиніна, С. Коляденко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2022. – Вип. 83. – С. 101–103. – Режим доступу : https://bit.ly/3wOHAbv

Долиніна, М. М. Зміцнення здоров’я за допомогою оздоровчого плавання / М. М. Долиніна // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 144-146.

Долиніна, М. М. Плавання при порушенні постави / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 82-84.

Долиніна, М. М. Роль історії фізичної культури в педагогічному процесі / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 84-86.

Долиніна, М. Здоровий спосіб життя – головний чинник збереження та зміцнення здоров’я студентів / М. Долиніна // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 жовтня 2021 р. м. Переяслав. – 2021. – Вип. 73. – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36976

Долиніна, М. М. Зниження зайвої ваги студентів за допомогою фізичних вправ / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 жовтня 2021 р., м. Переяслав. – 2021. – Вип. 76. – С. 242–246. – Режим доступу : https://bit.ly/3IRatYD

Долиніна, М. М. Лікувальний вплив ЛФК та плавання при гіпотонії [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 січня 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 67. – С. – 412–416. – Режим доступу : https://bit.ly/3rXnevn

Долиніна, М. М. ЛФК при захворюванні остеопорозом [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 12 лютого 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 67. – C. 116–122. – Режим доступу : https://bit.ly/3lWor28

Долиніна, М. М. Раціональне харчування для спортсменів [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Раціональне харчування для туристів. Регіональний туризм : сучасний стан та шляхи оптимізації : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 2 квітня 2021 р. – Київ, 2021. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34522/3/22.pdf

Долиніна, М. М. Харчування спортсменів в залежності від групи крові [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. – Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 74.

Лавор, Н. Л. Дозована ходьба як засіб з міцнення здоров’я людей різного віку після карантину [Електронний ресурс] / Н. Л. Лавор, М. М. Долиніна // Science and education : problems, prospects and innovations : the 6 th International scientific and practical conference, March 3-5, 2021. – Kyoto, Japan : CPN Publishing Group, 2021. – P. 351–354. – Режим доступу : https://bit.ly/3IJAB8q

Долиніна, М. МВиди спортивних добавок [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 109-111. – Режим доступу : https://bit.ly/3s2vpqo

Долиніна, М. М. Дієтичні добавки і їх роль в житті спортсмена / М. М. Долиніна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 113–115.

Долиніна, М. МЛікувальна фізична культура та плавання при серцево-судинних захворюваннях [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 65. – С. 342. – Режим доступу : https://bit.ly/3oMYzrs

Долиніна, М. М. Лікувальний вплив ЛФК та плавання при артриті суглобів / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020. – Вип. 64. – С. 347-350.

Долиніна, М. М. Лікувальний вплив ЛФК та плавання при артриті суглобів [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 65. – С. 347. – Режим доступу : https://bit.ly/3rVUJhE

Долиніна, М. М. Лікування артрозу колінного суглобу за допомогою ЛФК та плавання [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 56. ‒ С. 323–328. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31037

Долиніна, М. М. Фізична реабілітація та плавання при плоскостопості [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 187 – 189. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31110

Коробка, Ю. Види спортивних добавок / Ю. Коробка, М. М.  Долиніна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада – Київ : НУХТ, 2020.

Коробка, Ю. Дієтичні добавки і їх роль в житті спортсмена [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, М. М.  Долиніна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада – Київ : НУХТ, 2020. – С. 113–115. – Режим доступу : https://bit.ly/3oRRC8B

Коробка, Ю. Харчування спортсменів в залежності від групи крові [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, М. М.  Долиніна // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Прага, 2020. – С. 74. – Режим доступу : https://bit.ly/3oPaULB

Долиніна, М. М. Особливості лікування остеохондрозу за допомогою плавання [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор // Europejska nauka XXI powieka – 2019 : materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl : Nauka i studia, 2019. – Vol. 7. – С. 14–23. – Режим доступу : https://bit.ly/3DPEIft

Долиніна, М. М. Лікувальна фізична культура і плавання при атеросклерозі [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, І. С. Павлюк // Efektivní nástroje moderních věd – 2018 : materiály XIV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference. – Praha : Publishing House Education and Science, 2018. – Vol. 7. – S. 71–78. – Режим доступу :  https://bit.ly/31X4QIe

Назарова, Л. В. Вибір стиля керівництва у фізичному вихованні та спорті [Електронний ресурс] / Л. В. Назарова, М. М. Долиніна // Іноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 грудня 2017 р., м. Хмельницький. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Ч. 2. – С. 179-182. – Режим доступу : https://bit.ly/3s2fmZC

Павлюк, І. С. Гігієна студента підчас занять спортивними іграми [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк,М. М. Долиніна // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації (присвячена пам’яті професора О. В. Пєшкової) // Збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 224-229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26568

Долиніна, М. М. Фізичне навантаження студентів при захворюванні на цукровий діабет [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, І. С. Павлюк // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 червня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. 2. – С. 132–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24805/1/1.pdf