Тогачинська Ольга Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
63
4
40

Перелік опублікованих документів

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті / О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки – 2020. – № 4 (27). – С. 58–61.

Jean Monnet chair “European Union policies, regulations and best practices in sustainable food production and consumption” / I. Yakymenko, O. Salavor, O. Semenova, O. Nychyk, O. Togachynska, Yu. Voytenko Palgan, Ye. Shapovalov // Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, 23–24 Apri, 2019. – Kyiv, 2019. – Р. 83.

Використання фіто екстрактів для підвищення харчової цінності зерна [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська, Л. М. Солодко, Л. В. Тогачинська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 53–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31552/1/8.pdf

Вплив гідротермічного оброблення на вітамінний комплекс зерна тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. М. Солодко, Л. В. Береза-Кіндзерська, О. В. Тогачинська // Strategy of Quality in Industry and Education : proceedings of the XV International Conference. – Varna, Bulgaria, 2019. – Vol. 2. – Р. 28–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31546/1/7.pdf

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА, 2019. – № 4 (27). – С. 114–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30667/1/114.pdf

Тогачинська, О. В. Оцінка складу поверхневих і стічних вод за санітарно-гігієнічними показниками при впливі екологічно-небезпечних об’єктів, які розміщенні на територіях Київської області [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 198–201.

Бажай-Жежерун, С. Пластівці підвищеної харчової цінності на основі біологічно активованого зерна [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун. Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2018. – Т. 29 (68). – № 1. – С. 19–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29194/1/2.pdf

Тогачинська, О. В. Науково-теоретичні основи отримання якісної й безпечної продукції рослинництва [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА. – 2018, № 3 (22). – С. 68–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30345/1/2.pdf

Bazhay-Zhezherun, S. Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures [Electronic resource] / S. Bazhay-Zhezherun, L. Bereza-Kindzerska, O. Togachynska // Science Rise. – 2017. – Vol. 7 (36). – Р. 59–63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27088/1/4.pdf

Бажай-Жежерун, С. Вплив рослинних екстрактів на синтез вітамінів під час пророщування зерна [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Strategy of Quality in Industry and Education : proceedings of the XIV International Conference. – Varna, Bulgaria, 2017. – Vol. 2. – С. 118–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29193/1/1.pdf

Бажай-Жежерун, С. Перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Modern-methods, innovations, andexperienceof-practical application in the field of technical sciences : book of abstracts International research and practice-conference, December 27-28, 2017. – Radom, Republic of Poland, 2017. – P. 184–186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29209/1/11.pdf

Тогачинська, О. В. Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту / О. В. Тогачинська, Т. М. Тимощук // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2017. – № 1–2. – С. 56–62.

Certificaton of organic production [Electronic resource] / O. Tohachynska, A. Kotynsky, M. Stryzhnova, M. Ryzhykovа // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 314. – Access mode : https://bit.ly/3Gzzq9y

Environmental assessment of rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and indicators [Electronic resource] / I. V. Shumigay, O. V. Togachynska, O. V. Nychyk and others // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – № 14. – Р. 37–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24977/1/EESJ_14_p4.pdf

Scientific basis of enviromental assessment in food processing [Electronic resource] / O. V. Tohachynska, O. V. Nychyk, L. V. Yurchuk, O. M. Salavor // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 127. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23781/1/Tezy.PDF

Екологічна експертиза технологій вирощування овочевих культур за показниками родючості та фітосанітарним станом [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, А. В. Вдовиченко, Ю. В. Терновий // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 62–71. – Режим доступу : https://bit.ly/3pEWWLq

Маджд, С. М. Наукові методи контролю якості грунтів як індикатора екологічної небезпеки на техногенно навантажених територіях [Електронний ресурс] / С. М. Маджд, Є. О. Бовсуновський, О. В. Тогачинська // Вісник Кременчуцького Національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – Вип. № 2 (97), Ч. 1. – С. 115–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24974

Нормування екологічного стану водних ресурсів Київської області [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, І. В. Паращенко, О. В. Ничик, О. М. Салавор // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук, Палес. аграр.-экол. ін-т. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – Вып. 9. – С. 146–149. – Режим доступу : https://bit.ly/30dUaUP

Очищення транспортерно-мийної води буряко-цукрового виробництва основними солями амонію [Електронний ресурс] / О. М. Салавор, О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик // Цукор України. – 2016. – № 2 (122). – С. 29–33. – Режим доступу : https://bit.ly/31Mnbb1

Семенюк, А. Біотестування ґрунту, взятого поблизу автотраси після танення снігу в місті Києві [Електронний ресурс] / А. Семенюк, Л. В. Береза-Кіндзерська, О. В. Тогачинська // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – C. 180–181. – Режим доступу : https://bit.ly/3oIj6NK

Тогачинська, О. В. Вплив фузаріозних хвороб на розвиток зернових та дослідження їх біохімічних показників [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. В. Ященко, О. М. Салавор // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 46–50. – Режим доступу : https://bit.ly/3pSlBN0

Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури [Електронний ресурс] / О. В. Іваненко, О. В. Тогачинська, Т. М. Тимощук-Марценюк, Г. М. Котельницька // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53). – С. 39–46. – Режим доступу : https://bit.ly/3EJcvs4