Сірик Аліна Олегівна

ORCID ID: 0000-0002-5041-7096

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2
1
90
5
91

Перелік опублікованих документів

Васильченко, Я. Про небезпеку радіотоксичності дочірніх продуктів розпаду радону у приміщеннях / Я. Васильченко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 373.

Євтушенко, О. В. Аспекти впровадження інформаційної системи екоменеджменту на підприємствах харчової промисловості / О. В. Євтушенко, A. O. Сірик // Харчова промисловість. – 2023. – № 33–34. – С. 43–52.

Задесенська, І. План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків на об’єктах підвищеної небезпеки / І. Задесенська, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 378.

Литвин, А. Оцінка ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів / А. Литвин, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 377.

Овчарук, А. Алгоритм організації медичних оглядів працівників / А. Овчарук, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 375.

Сірик, А. О. Вплив викидів котлоагрегатів харчових підприємств на якість атмосферного повітря / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – 2023. – Т. 34 (73), № 4. – C. 135–143. – (Серія : Технічні науки).

Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine / O. Semenova, T. Suleyko, A. Siryc, O. Yevtushenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 40-45.

Білоконь, А. О. Очищення газопилових викидів  підприємств з виготовлення чаю / А. О. Білоконь, А. О. Сірик // Майбутній науковець – 2021 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 грудня. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2021. – С. 26-27.

Вербіян, В. Новітні системи безпеки ліфтів в хмарочосах майбутнього [Електронний ресурс] / В. Вербіян, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 295. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38715/1/Verbian.pdf

Вишнева, В. Г. Утилізація люмінесцентних ламп [Електронний ресурс] / В. Г. Вишнева, А. О. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38716/1/Disposal_of_fluorescent_lamps.pdf

Гудков, О. С. Менеджмент безпеки праці при обслуговуванні систем штучного охолодження на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. С. Гудков, А. О. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 288. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38717/1/Occupational_safety_management.pdf

Євтушенко, О. В. Структура моделі інформаційного забезпечення навчання з охорони праці працівників підприємств фармацевтичної та харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Жовтневі наукові читання : CXI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 28 жовтня 2022 р. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 259–262. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38718/1/Yevtushenko.pdf

Євтушенко, О. Обґрунтування розробки інформаційної системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості на основі реалізації принципів сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, А. Сірик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 87. – С. 12–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38713/1/environmental_management.pdf

Казьмірук, Д. О. Вплив стресу на безпеку праці [Електронний ресурс] / Д. О. Казьмірук, А. О. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 286. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38719/1/The_impact_of_stress_on_occupational_safety.pdf

Орехівська, В. Теоретичні аспекти формування складових інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи з еколого-економічного моніторингу на підприємствах харчової промисловості в контексті сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Орехівська, А. Сірик, О. Євтушенко // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119–126. – Режим доступу : https://rb.gy/2u5le2

Руда, К. Стимулювання працівників з охорони праці на підприємстві в умовах кризи [Електронний ресурс] / К. Руда, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 291. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38720/1/Ruda.pdf

Сірик, A. O. Безпека праці при роботі біогазових установок на підприємствах харчової промисловості / A. O. Сірик, О. В. Євтушенко, A. В. Мальцева // SWorldJournal. – Bulgaria, 2022. – Is. 11, P. 1. – Р. 46-51.

Konovalova, V. Statistical aspects of occupational injuries in the production of chemical products and chemicals [Electronic resource] / V. Konovalova, O. Yevtushenko, A. Siryk //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародна наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ – 2021. – Ч.1 – С. 352. – Access mode : https://bit.ly/3oIFGFY

Yevtushenko, O. Statistical aspects of occupational injuries in the manufacture of main pharmaceutical products and pharmaceutical preparations [Electronic resource] / O.Yevtushenko, A. Siryk , А. Okhmakevych // Science, engineering and technology : current issues and research : International scientific and practical conference, March 12–13, 2021. – Prague : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2021. – Р. 228-232. – Access mode : https://bit.ly/3me4vrV

Білоконь, А. О. Очищення газопилових викидів підприємств з виготовлення чаю / А. О. Білоконь, А. О. Сірик // Майбутній науковець – 2021 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 грудня 2021 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2021. – С. 26-27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37141/1/Sirik.pdf

Бородуля, Г. Біобезпека в контексті охорони праці.  Біотехнологічний і нормативно-правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. Бородуля, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С.365. – Режим доступу : https://bit.ly/3GwDuHB

Kоновалова, В. Засоби індивідуального захисту працівників при виробництві хімічних речовин і хімічної продукції [Електронний ресурс] / В. Коновалова, А. Сірик, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С.366. – Режим доступу : https://bit.ly/31IMTx7

Охмакевич, А. Статистичні аспекти виробничого травматизму при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс] / А. Охмакевич, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С.367. – Режим доступу : https://bit.ly/3lRwhtQ

Yevtushenko, O. Analysis of reasons, circumstances and consequences of manufacturing traumatism during production of main pharmaceutical products and pharmaceutical preparations [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk, V. Zomchak // SWorld. – 2020. – Issue 3. – Р. 61–66. – Access mode : https://bit.ly/30clC5m

Євтушенко, О. В. Сутність інформаційного забезпечення управлінських рішень з охорони праці у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Науковий погляд у майбутнє : Міжнародне періодичне наукове видання. – Том. 1, № 17. – Одеса : «Купрієнко СВ», 2020. – С. 68–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3IDDAir

Корнієнко, В. Блискавкозахист промислових будівель та споруд [Електронний ресурс] / В. Корнієнко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1 – С. 351. – Режим доступу : https://bit.ly/3GAapuP

ЛукіянікА. Впровадження автоматичних систем керування при роботі автоклавів, запорука безпечної експлуатації обладнання [Електронний ресурс] / А. Лукіянік, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1 – С. 352. – Режим доступу : https://bit.ly/3IDBG1j

Лукіянік, О. В. Особливості технічних рішень при встановленні нестандартного технологічного обладнання у приміщеннях консервних виробництв [Електронний ресурс] / О. В. Лукіянік, А. О. Сірик // Майбутній науковець–2020 : матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 4 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля, 2020. – С. 211–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32414/1/Luk.pdf

Сірик, А. О. Теоретичні аспекти розробки інтелектуальних складових для формування управлінських рішень з охорони праці на підприємстві [Електронний ресурс] / А. О. Сірик // Science, engineering and technology : global trends, problems and solutions : conference conference proceedings International scientific and practical, September 25–26, 2020. – Prague : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2020. – P. 204–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32413/1/Sir.pdf

Methods of assessment of operating effectiveness of the Intellectual infor mation and analytical system of Occupational safety management at pharmaceutical іndustry enterprises [Electronic resource] / A. O. Siryk, O. V. Evtushenko, I. V. Lych, К. І. Soloshenko // SWorld Journal. – 2019. – Issue 1. – P. 9–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30774/1/Sword_2019.pdf

Yevtushenko, O. Analysis of causes, circumstances and consequences of occupational traumatic injuries at the food beverage enterprises [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk, V. Zomchak // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – Р. 236–245. – Access mode : https://bit.ly/3lUzCIF

Yevtushenko, O. Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management / O. Yevtushenko, A. Siryk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 6, Issue 2. – P. 236–245.

Євтушенко, О. В. Аналіз причин, наслідків та обставин виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 127–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3IDwYAQ

Євтушенко, ОВ. Система управління охороною праці у закладах вищої освіти на основі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 136–139. – Режим доступу : https://bit.ly/33cxjdr

Євтушенко, О. Обґрунтування розробки інформаційної системи для обліку та аналізу медичних оглядів учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти / О. Євтушенко, А. Сірик, Т. Потапова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2019 р. – 2019. – Вип. 43. – С. 791–793.

Зигун, В. Автоматизація систем вентиляції як засіб захисту працівників на робочому місці [Електронний ресурс] / В. Зигун, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 456. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30945/1/1.pdf

ЛобойкоВС. Проблеми викідів при роботі котлоагрегатів харчових підприємств [Електронний ресурс] / В. С. Лобойко, А. О. Сірик // Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 грудня 2019 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля, 2019. – Ч. 1. – С. 88–99. – Режим доступу : https://bit.ly/3pEJVlc

Медведюк, В. Особливості використання електричних кабелів з негалогенними властивостями [Електронний ресурс] / В. Медведюк, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 457. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30947/1/4.pdf

Обґрунтування розробки комп’ютерної програми для обліку та моніторингу медичних оглядів працівників [Електронний ресурс] / А. Труш, Ю. Ворона, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 458. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30951/1/8.pdf

Теоретичні основи та інформаційне забезпечення оцінювання виробничого ризику [Електронний ресурс] / О. Є. Кружилко, І. М. Ткалич, А. О. Сірик, О. І. Полукаров // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2019. – № 25. – С. 124–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30773/1/25_2019.pdf

Чумаченко, СМ. Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291–292. – Режим доступу : https://bit.ly/3pNrBGq

Юпатов, В. Застосування пристроїв захисного відключення [Електронний ресурс] / В. Юпатов, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 459. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30948/1/5.pdf

Yevtushenko, O. Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Vol. 6, Issue 2. – P. 236–246. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30771/1/3.pdf

Євтушенко, О. В. Безпека праці в навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Досягнення і проблеми сучасної науки : збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 січня 2018 р. – Вінниця, 2018. – Ч. 5. – С. 47–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27866/4/2.pdf

Косогов, О. М. Підхід до моделювання ризиків інформаційній безпеці державної установи / О. М. Косогов, А. О. Сірик // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : збірник тез наукових доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 березня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 100.

Сірик, А. О. Пожежна безпека промислових котелен підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик // Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Харків : НУЦЗ України, 2018. – Ч. 8. – С. 369. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27867/4/1.pdf

Сірик, А. О. Прийняття управлінських рішень з охорони праці при роботі енергетичних об’єктів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 88–99. – Режим доступу : https://bit.ly/3dKG8wZ

Analysis of the effectiveness of usage the “fault tree” method for the prevention of failures in the power economy of food processor [Electronic resource] / А. Siryk, O. Еvtushenko, Y. Yefisko, D. Ovcharova // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 5, Том 2. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – С. 16-22. – Access mode : https://bit.ly/3lRtqB8

Еvtushenko, O. Evaluation procedure for economic efficiency of occupational injuries preventive measures with risk-based approach [Electronic resource] / О. V. Evtushenko, А. О. Siryc, Р. V. Porodko // Научные труды SWorld. – Вып. 46, Т. 1. – Иваново : Научный мир, 2017. – С. 4–10. – Access mode : https://bit.ly/3oIl7JP

Аналіз безпеки на виробництві за допомогою методу «дерево відмов» [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, Ю. Ю. Єфісько, Д. А. Овчарова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – С. 167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25323/1/HRTB.pdf

Ворона, К. Впровадження нового міжнародного стандарту з управління охороною праці [Електронний ресурс] / К. Ворона, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 327. – Режим доступу : https://bit.ly/3dFdZaJ

Дослідження виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості при виробництві напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько, В. О. Ковбич // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 164–168. – Режим доступу : https://bit.ly/3DDBMTb

Здановський, В. Г. Удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств на основі інтелектуалізації процесу прийняття рішень [Електронний ресурс] / В. Г. Здановський, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДУ ННДІБОП, 2017. – С. 80–93. – Режим доступу : https://bit.ly/3dBzCZE

Косогов, О. М. Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України / О. М. Косогов, А. О. Сірик // Системи озброєння і військова техніка. – Харків : ХНУ Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2017. – Вип. 1. – С. 38–41.

Сірик, А. О. Інтелектуалізація процесу прийняття рішень в СУОПП [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко, О. В. Барабаш // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 168–169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26658/1/hers.pdf

Сірик, А. О. Інтелектуалізація системи управління охороною праці енергетичного господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Вісник Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. – 2017. – № 2 – С. 41–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26657/1/33.pdf

Сірик, А. О. Підвищення безпеки праці на енергетичних об’єктах підприємств харчової промисловості на основі використання методу «Дерево відмов» [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Харчова промисловість. – 2017. – № 21. – С. 172–177. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26573/1/2017_Food%20industry_E_S.pdf

Сірик, А. О. Принципи охорони праці при роботі з біологічними матеріалами під час проведення наукових досліджень в лабораторіях Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, А. Р. Скороход // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 321. – Режим доступу : https://bit.ly/3IGEMlt

Сірик, А. О. Розробка моделей компонентів інформаційно-керуючої системи енергетично господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : VI Міжнародна науково-практична конференція, 14-16 вересня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 166–167. – Режим доступу : https://bit.ly/3II57j8

Analysis of the effectiveness of usage the “fault tree” method for the prevention of failures in the power economy of food processor / А. Siryk, O. Еvtushenko, Y. Yefisko, D. Ovcharova // Научный взгляд в будущее. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – Вып. 5, Т. 2. – С. 16–22.

Evtushenko, O. Analysis of theoretical researches on nature of occupational injuries [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food, May 23-26, 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 270. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23819/1/1.pdf

Evtushenko, O. Development of the occupational safety in the food industry with regard for the risk-based approach [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryс, Р. Porodko // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Issue 1. – P. 174–186. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24952/1/1.pdf

Evtushenko, O. Improvement of the research method of causual effect of industrial traumatism occurrence at food enterprises [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food, May 23-26, 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 283. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23821/1/3.pdf

Evtushenko, О. Increase in the Level of occupationl safety in the food industry with regard tof the risk-oriented approach [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2016. – Vol. 5, Issue 1. – Р. 174–186. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23893/1/2.pdf

Oprogramowanie systemuzarządzania ochroną pracy dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [Electronic resource] / О. Jewtuszenko, А. Siryk, Р. Porodko, А. Biloshapka // Science and Education Studies. – 2016. – Vol. 2, Issue 1 (17). – P. 573–584. – Access mode : https://bit.ly/3oE14MC

Гуць, В. С. Безпека життєдіяльності : термінологічний словник–довідник / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – Київ : НУХТ, 2016. – 182 с.

Експертні методики кількісної оцінки професійних ризиків [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько, В. Д. Нетреба // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – C. 363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23891/1/9.pdf

Євтушенко, О. В. Обґрунтування заходів і засобів для профілактики ризику травмування працівників харчових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 134–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24889/1/3424-53-1-SM.pdf

Євтушенко, О. В. Побудова моделі інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 5. – С. 121–127. – Режим доступу : https://bit.ly/3GveeBG

Оценка состояния планирования мероприятий по предотвращению несщастных случаев на предприятиях пищевой промышленности [Электронный ресурс] / О. В. Евтушенко, А. О. Сирик, П. В. Породько, А. В. Белошапка // Архивариус. – 2016. – С. 180. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23895/1/10.pdf

Породько, П. В. Аналіз статистики виробничого травматизму в харчовій промисловості на основі методу взаємозв'язку між факторами. [Електронний ресурс] / П. В. Породько, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23825/1/4.pdf

Сірик, А. О. Використання мультиагентних технологій для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві харчових підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 6. – С. 126–139. – Режим доступу : https://bit.ly/3pJIDp2

Сірик, А. О. Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення безпеки праці на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, Д. В. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – C. 361. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23890/1/8.pdf

Сірик, А. О. Інтелектуалізація системи управління охороною праці підприємства харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик // Людина, природа, техніка у ХХІ столітті : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2016 р. – Полтава : ПДАА, 2016. – С. 188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24955/1/1.pdf

Сірик, А. О. Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко, О. В. Барабаш // Системи обробки інформації. – 2016. – № 8. – С. 191–193. – Режим доступу : https://bit.ly/3yhpChr

Сірик, А. О. Побудова моделі інформаційно-керуючої системи управління охороною праці підприємств на основі використання мультиагентних технологій [Електронний ресурс] / А. О. Сірик // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 листопада 2016 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2016 р. – С. 96–97. – Режим доступу : https://bit.ly/3dD5FrV

Сірик, А. О. Психологічні причини виникнення небезпечних ситуацій і виробничих травм [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, К. В. Попович, О. В. Білошапка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – C. 359. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23892/1/12.pdf

Сірик, А. О. Статистичні аспекти виробничого травматизму в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно–ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 288. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23829/1/6.pdf

Сірик, А. О. Удосконалення інформаційно-керуючої системи управління в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, А. Пивовар // Безпека людини у сучасних умовах : збірник наукових статей та матеріалів VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 115 Міжнародної конференції Європейської Асоціації Безпеки, 8-9 грудня 2016 р. – Харків : НТУ ХПІ, 2016 р. – С. 71–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3lUofQR