Семенова Олена Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
9
1
4
2
46
2
226

Перелік опублікованих документів

Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine / O. Semenova, T. Suleyko, A. Siryc, O. Yevtushenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 40-45.

Palamarchuk, I. The intensification of dehydration process of pectin-containing raw materials / I. Palamarchuk, O. Zozulyak, O. Semenova // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2022. – Vol. 16. – Р. 15-26.

Suleyko, T. L. State of the sphere of wastewater treatment of food industry enterprises in Ukraine / T. L. Suleyko, O. I. Semenova, A. I. Onophrienko // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 109–110.

The Intensification of Dehydration Process of Pectin-Containing Raw Materials / I. Palamarchuk, O. Zozulyak, M. Mushtruk, I. Petrychenko, N. Slobodyanyuk, О. Domin, S. Udodov, O. Semenova, I. Karpovych, R. Blishch // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2022. Vol. 16. – P. 15–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36947/1/The%20intensification%20of%20dehydration%20proces.pdf

Бублієнко, Н. О. Біологічна утилізація бурякового жому з використанням метанової ферментації / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2021. – № 30. – С. 50 – 57.

Горбенко, І. Токсична дія побутових ксенобіотиків на людину та довкілля / І. Горбенко, О. Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 282.

Омельченко, Є. Хімічна зброя та класифікація отруйних речовин бойового застосування / Є. Омельченко, О. Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 283.

Семенова, О. І. Біометан – енергетичний ресурс майбутнього для України / О. І. Семенова, А. І. Онофрієнко // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 78.

Семенова, О. І. Видобування і перспективи біометану / О. І. Семенова, В. О. Ясінська, А. І. Онофрієнко // Innovations and prospects of world science : the 6th International scientific and practical conference, February 2-4, 2022. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2022. – P. 228–235. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37139/1/Biomethane_extraction_and_prospects.pdf

Семенова, О. І. Очищення судових стічних вод / О. І. Семенова, О. В. Євтушенко, В. О. Ясінська // European scientific discussions : the 7th International scientific and practical conference. – Rome, 2022. – Р. 130-133.

Утилізація стічних вод, що містять нафтопродукти / В. О. Ясінська, Т. Л. Сулейко, А. І. Онофрієнко,О. І. Семенова // World science: problems, prospects and innovations : proceedings of the 8th International scientific and practical conference. – Toronto0 2022. – Р. 726-729.

Ясінська, В. О. Очищення стічних вод молокопереробних підприємств / В. О. Ясінська, А. І. Онофрієнко, О. І. Семенова // Priority directions of science and technology development : proceedings of the 7th International scientific and practical conference, March. – Kyiv, 2022. – Р. 398–405.

Бублієнко, Н. О. Біологічна утилізація бурякового жому з використанням метанової ферментації [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Харчова промисловість. – 2021. – № 30. – С. 50–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38003/1/Semenova.pdf

Семенова, О. І. Вирішення екологічних проблем заводу дитячого харчування шляхом конструктивного оформлення станції очищення стоків [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36766/1/3.pdf

Сулейко, Т. Л. Екологічно безпечне виробництво молоковмісної продукції дитячого харчування / [Електронний ресурс]  Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації : стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36767/1/4.pdf

Семенова, О. І. Очищення стічних вод молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, В. О. Ясінська, А. І. Онофрієнко // Priority directions of science and technology development : The 7th International scientific and practical conference, March 21-23, 2021. – Kyiv, 2021. – С. 398–405. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36848/1/1%5b111968%5d.pdf

Семенова, О. І. Очищення судових стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, О. В. Євтушенко, В. О. Ясінська // European scientific discussions : The 7th International scientific and practical conference, May 23-25, 2021. – Rome, 2021. – С. 130–133. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36849/1/2%5b111969%5d.pdf

Утилізація стічних вод, що містять нафтопродукти [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, В. О. Ясінська, Т. Л. Сулейко, А. І. Онофрієнко // World science: problems, prospects and innovations : The 8th International scientific and practical conference, April 21-23, 2021. – Toronto, 2021. – С. 726–729. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36851/1/3%5b111970%5d.pdf

Biotechnological utilization of fallen leaves / N. Bublienko, O. Semenova, O. Skydan, T. Tymoshchuk, V. Tkachuk // Scientific horizons. – 2020. – Vol. 2. – Pp. 7–14. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-7-14

Bublienko, N. Methane fermentation of pig stock / N. Bublienko, O. Semenova, O. Lavryniuk // Scientific horizons. – 2020. – Vol. 7. – Pp. 74–79. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-92-7-74-79

Implementation of Jean Monnet Chair “European Union Policies, Regulations and Best Practices in Sustainable Food Production and Consumption” at National University of Food Technology, Ukraine / І. Yakymenko, О. Salavor, O. Semenova, O. Nychyk, Y. Voytenko Palgan, Y. Shapovalov // European Dimensions of Sustainable Development : proceedings of the ІІ International conference, June 26, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – P. 14.

Mostova, V. Sewage treatment of wineries [Electronic resource] / V. Mostova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 203–205. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30863/1/3.pdf

Wastewater treatment from nitrogen compounds [Electronic resource] / O. Semenova, N. Bublienko, T. Suleyko, L. Reshetniak // The scientific heritage. – № 43, Vol. 2. – 2020. – P. 37 – 41. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30766/1/1.pdf

Zakharova, R. A. Biotechnological process of methane fermentation in manufacturing farms [Electronic resource] / R. A. Zakharova, N. O. Bublienko, O. I. Semenova // Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 28 февраля 2020 г. – Горки, 2020. – С. 271. – Access mode : https://bit.ly/3yb1i0L

Zakharova, R. Cleaning of concentrated wastewater production of lemonic acid [Electronic resource] / R. Zakharova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 190–191. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30865/1/11.pdf

Zakharova, R. Cleaning wastewater of animal complexes [Electronic resource] / R. Zakharova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 192–193. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30864/1/22.pdf Zakharova, R. A. Useful properties of active sludge in the biotechnological method of methane fermentation [Electronic resource] / R. A. Zakharova, N. O. Bublienko, O. I. Semenova // Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 28 февраля 2020 г. – Горки, 2020. – С. 269. – Access mode : https://bit.ly/3y3Xf6w

Біотехнологічна утилізація опалого листя [Електронний ресурс] / Н. Бублієнко, О. Семенова, О. Скидан, Т. Тимощук, В. Ткачук // Наукові горизонти. – 2020. – № 02 (87). – С. 7–14. – Режим доступу : https://bit.ly/3DyuLCV

Бублієнко, Н. О. Метанова ферментація стоків свиноферм [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, О. О. Лавринюк // Наукові горизонти. – 2020. – № 7 (92). – С. 74–79. – Режим доступу : https://bit.ly/31IStz0

Бублієнко, Н. О. Утилізація гною свиноферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10 – 11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С.159–161. – Режим доступу : https://bit.ly/3EEyzUr

Пономаренко, Т. О. Фармацевтичні відходи–масштабна екологічна проблема / Т. О. Пономаренко, О. І. Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 354.

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті / О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, А. В. Котинський, О. В. Ничик,  І. Й. Кравченко // Екологічні науки.  – 2020. – № 4 (27). – С. 58–61.

Семенова, О. І. Технологія переробки стічних вод молокозаводів із застосуванням метанового бродіння / О. І. Семенова, В. О. Ясінська, І. М. Сташук // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020 : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 5 листопада 2020 р. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2020. – С. 239.

Сулейко, Т. Л. Вторичные ресурсы молочной промышленности: пути использования [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов : VII международная заочная научно-практическая конференція, 5 июня 2020 г. – Минск : УГЗ, 2020. – С. 342. – Режим доступа :  https://bit.ly/3rUutEs

Сулейко, Т. Л. Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії [Електронний ресурс] / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – С. 160. – Режим доступу : https://bit.ly/31CIA6k

Сулейко, Т. Л. Природоохранная биотехнология : решение проблемы утилизации стоков маслосырзавода [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника : материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летнему юбилею БГТУ, 3-14 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 333. – Режим доступа : https://bit.ly/3y5ecxe

Тітенко, Г.Є. Відходи рибопереробних виробництв / Г. Є. Титенко, О. І. Семенова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 356.

Ясінська, В. О. Утилізація відходів м’ясопереробної галузі / В. О. Ясінська, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 357.

Бублієнко, Н. О. Біологічне очищення стічних вод дріжджових підприємств / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : програма та тези матеріалів IІI Міжнародної науково-технічної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 124–125.

Бублієнко, Н. О. Використання концентрованих відходів тваринницьких ферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : кол. монографія. – Полтава : ПП Астрая, 2019. – С. 499–506. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29381/1/1.pdf

Бублієнко, Н. О. Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферм [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 148–155. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30140

Захарова, Р. А. Біологічні способи очищення викидів [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30391/1/Zah2.pdf

Захарова, Р. А. Біотехнологічний процес метанового зброджування стічних вод [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 186–187. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30392/1/Zah%201.pdf

Мостова, В. В. Біотехнологічне виробництво енергії з бурякового жому [Електронний ресурс] / В. В. Мостова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30395/1/25.pdf

Обґрунтування біохімічного окиснення забруднень вуглеводневмісних стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Сулейко, Л. Р. Решетняк // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 87–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30141/1/1.pdf

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА, 2019. – № 4 (27). – С. 114–117 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30667/1/114.pd.

Семенова, О. І. Небезпека викидів харчових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, В. О. Ясінська // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів Двадцять першої Всеукраїнської науково-методичної конференції, 18-20 листопада 2019 р. – Київ : КПІ, 2019. – С. 293–296. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30767/1/2.pdf

Семенова, О. І. Утилізація молочної сироватки – екологічна проблема молокозаводів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, В. О. Ясінська // Сучасний рух науки : тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 240–243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30651/1/dnipro.pdf

Сулейко, Т. Л. Использование сапонита в процессе очистки сточных вод [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семенова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника : материалы 83-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов с международным участием, 4–14 февраля 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. – С. 144–145. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30866/1/1.pdf

Сулейко, Т. Л. Прикладна природоохоронна біотехнологія в харчовій промисловості / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 52–53.

Ясінська, В. О. Біологічне очищення стічних вод м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / В. О. Ясінська, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 528–529. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30394/1/451.pdf

Очищення низькоконцентрованих стічних вод молочної промисловості [Електронний ресурс] / А. І. Семенюк, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Л. Р. Решетняк, Ю. С. Бондаренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 190–191. – Режим доступу : https://bit.ly/3IOHUfd

Семёнова, Е. И. Новый взгляд на процесс очистки сточных вод предприятий молочной промышленности [Электронный ресурс] / Е. И. Семёнова, Т. Л. Сулейко // Химическая технология и техника : тезисы докладов 82-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 1-14 февраля 2018 г. – Минск : 2018. – С. 160–161. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26862/1/Tezy1.pdf

Семенова, О. І. Застосування сапоніта в процесі очищення стічних вод молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 лютого 2018 р. – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 158–161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26866/1/Tezy3.pdf

Склад організмів активного мулу при очищенні вуглеводневмісних стічних вод та стоків агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, Л. Р. Решетняк // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 10. – С. 237–242. – Режим доступу : https://bit.ly/3m7YxJ5

Тогачинська, О. В. Науково-теоретичні основи отримання якісної й безпечної продукції рослинництва [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА. – 2018, № 3 (22). – С. 68–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30345/1/2.pdf

Семенова, О. І. Проблема очищення вуглеводневовмісних стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост // ЕТЕВК – 2017 : збірник доповідей Міжнародного конгресу та технічної виставки, 12-16 червня 2017 р. – Чорноморськ : GEA, 2017. – С. 152–154. – Режим доступу : https://bit.ly/3DLO63A

Семенова, О. І. Технологічна модернізація способу очищення стічних вод / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21 вересня 2017 р. – Київ : КНУДТ, 2017. – С. 44–45.

Cleaning of sewageswith use of pinotenk [Electronic resource] / O. Semenova, N. Bublienko, T. Shilofost // Modern Science. – Praha, Ceska republika : Nemoros. – 2016. – № 6. – Р. 151–155. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26277/1/Chekhiya.pdf

Mathematical modelling of biological wastewater treatment, of dairies [Electronic resource] / O. Semenova, E. Smirnova, A. Marchenko, A. Zhylyk // Последните постижения на европейската наука : за XII Международна научна практична конференция, 7-25 юни 2016. – София : Бял ГРАД-БГ, 2016. – Т. 10. – P. 27–29. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25157/1/Tezy_M11.pdf

Shpyakina, A. Energy use of methane fermentation in enterprises for the production of citric acid [Electronic resource] / A. Shpyakina, E. Semenova, N. Bublienko // Food science for well-being : 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – С. 184. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23627/1/21.pdf

Stabilization of active sludge after wastewater treatment contaminated by petroleum products [Electronic resource] / Е. Semenova, L. Reshetnyak, N. Bublienko and others // Proceedings of the National Aviation University. – 2016. – № 2 (67). – P. 86–90. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24634/1/1.pdf

Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, А. В. Жилик та ін. // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 31–37. – Режим доступу : https://bit.ly/3pH5wcz

Біологічне дефосфатування промислових стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Л. Р. Решетняк, Н. О. Бублієнко, О. А. Семенова // Продовольчі ресурси. – 2016. – № 7. – С. 189–195. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24909/1/1.pdf

Бойченко, Н. С. Визначення окиснювальної здатності активного мулу [Електронний ресурс] / Н. С. Бойченко, О. І. Семенова, О. А. Семенова // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 136–137. – Режим доступу : https://bit.ly/31OoV3r

Бойченко, Н. С. Технологічні показники активного мулу при очищенні стічних вод / О. І. Семенова, Н. С. Бойченко, О. А. Семенова // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський, 2016. – C. 79–81.

Вирішення проблеми очищення стічних вод від нафтопродуктів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, А. В. Жилик, О. А. Семенова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 4-15 грудня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 319–323. – Режим доступу : https://bit.ly/3Ixzbxt

Гігієнічна оцінка стічних вод свинокомплексу [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, О. Д. Марченко, Т. М. Тимощук-Марценюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), Т. 1. – С. 34–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24632/1/2.pdf

Демченко, О. О. Дослідження режиму очищення стічних вод хлібопекарської промисловості / О. І. Семенова, О. О. Демченко, О. А. Семенова // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – C. 148–150.

Демченко, О. О. Раціональна технологія очищення стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, О. О. Демченко // Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2016 р. – Одеса, 2016. – C. 153–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25130/1/Tezy_D6.pdf

Марченко, О. Д. Вирішення біотехнологічної проблеми утилізації молочної сироватки. Теорія та практика [Електронний ресурс] / О. Д. Марченко, О. І. Семенова // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 24-25 березня 2016. – С. 58-60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23621/1/18.pdf

Очищення транспортерно–мийної води буряко–цукрового виробництва основними солями амонію [Електронний ресурс] / О. М. Салавор, О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик // Цукор України. – 2016. – № 2 (122). – С. 29–33. – Режим доступу : https://bit.ly/30ewvUr

Семенова, О. І. Біотехнологічні методи переробки відходів тваринництва / О. І. Семенова, А. І. Шпякіна, О. А. Семенова // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 210–212.

Семенова, О. І. Використання мікроорганізмів при біоремедіації ґрунтів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, А. І. Шпякіна, О. А. Семенова // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 квітня 2016. – Київ : НТУУ КПІ, 2016. – С. 80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23560/1/7.pdf

Семенова, О. І. Використання сорбційних способів очищення газових потоків промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, А. В. Жилик // Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, каталітичні, фото каталітичні та сорбційні методи очистки : матеріали Українсько-Польської конференції, 6-8 листопада 2016 р., м. Київ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2016. – С. 47–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24635/1/3.pdf

Семенова, О. І. Вирішення біотехнологічної проблеми утилізації молочної сироватки. Теорія і практика / О. І. Семенова, О. Д. Марченко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016. – Тернопіль, 2016. – С. 58–60.

Семенова, О. І. Очищення поверхневих і стічних вод від нафтопродуктів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, А. І. Шпякіна // Екологічна безпека держави : тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня 2016. – Київ : НАУ, 2016. – С. 192. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23561/1/8.pdf

Семенова, О. І. Перспективи застосування способу іммобілізації мікроорганізмів активного мулу в процесі очищення стічних вод молокопереробного підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, О. А. Семенова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : І Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція, 4-15 грудня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 324–330. – Режим доступу : https://bit.ly/3ELgRP8

Семенова, О. І. Способи ліквідації наслідків аварійних розливів нафти на ґрунти [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, К. В. Пономаренко // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016. – Тернопіль, 2016. – С. 164–165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23626/1/20.pdf

Семенова, О. І. Технологія очищення стічних вод підприємств хлібопекарської промисловості / О. І. Семенова, О. О. Демченко, О. А. Семенова // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 жовтня 2016 р. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 87–88.

Шпякіна, А. І. Біотехнологічні методи переробки відходів тваринництва [Електронний ресурс] / А. І. Шпякіна, О. А. Семенова, О. І. Семенова // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 р. – С. 210-212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23559/1/6.pdf