Котинський Андрій Валерійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
35
3
33

Перелік опублікованих документів

Ecological and hygienic assessment of drinking water quality of Kyiv Polissya / I. V. Shumyhai, O. V. Yermishev, V. P. Landin, O. V. Togachynska, A. V. Kotynskyi // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11(9). – Р. 24-30.

Energy security of the European Union: challenges of russian energy resources / I. Yakymenko, N. Bublienko, O. Salavor, O. Nychyk, Y. Shapovalov // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 9-19.

Jean Monnet project: EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine /  O. Salavor, N. Bublienko, O. Nychyk, Y. Voytenko Palgan // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 168-176.

Jean Monnet project: EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine / O. Salavor, N. Bublienko, O. Nychyk, Y. Voytenko Palgan // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 120.

Usenko, S. Impact of the limitation of russian energy resources on the European Union sustainability / S. Usenko, I. Hulevata, O. Nychyk // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 80.

Вишнева, В. Проблеми утилізації сміття в Україні / В. Вишнева, А. Котинський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 285.

Котинський, А. Особливості культивування спіруліни / А. Котинський, В. Іллюша // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 88.

Prospects for the development of hydrogen energy in Ukraine and the EU / R. Zakharova,N. Bublienko, O. Salavor, O. Nychyk // Recent advances in the scientific world : proceedings of the 1st international scientific and practical conference. – Monterrey, Mexico : Mendez Editores, 2021. – Р. 505-508.

Zhadan, S. Wastewater treatment of a cheese-making plant using a UASB reactor / S. Zhadan, A. Dyba, A. Kotinsky // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 344.

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті / О. І. Семенова, О. В. Тогачинська, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки – 2020. – № 4 (27). – С. 58–61.

The Reaserch of Dry Chicken Manure Methanogenesis Stability [Electronic resource] / Y. Shapovalov, A. Salyuk, A. Kotinskiy, R. Tarasenko // Environmental Problems. – 2019. – Vol. 4, No. 1. – P. 14–18. – Access mode : https://bit.ly/3dyjmbV

Клюєва, М. Очищення стічних вод пивоварної промисловості / М. Клюєва, В. Костюк, А. Котинський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 472.

Костюк, В. Очищення стічних вод виноробства / В. Костюк, М. Клюєва, А. Котинський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 473.

Процеси акумуляції та міграції міді в темно-сірому опідзоленому ґрунті [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський, О. В. Ничик, І. Й. Кравченко // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА, 2019. – № 4 (27). – С. 114–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30667/1/114.pdf

Тобілко, В. О. Отримання спіруліни з підвищеним вмістом антиоксидантів / В. О. Тобілко, А. В. Котинський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 474.

Kotinskyi, A. The influence of exogenous glycine on growth and cyanobacteria Spirulina рlatensis (Gom.) Geitl photosynthetic processes [Electronic resource] / A. Kotinskyi, A. Salyuk, S. Zhadan // Biotechnologia Acta. – Т. 11, № 6. – 2018. – P. 39–46. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30346/1/1.pdf

Регулювання концентрації амонійного азоту при метановій ферментації курячого посліду в умовах рециркуляції рідкої фази [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, С. О. Жадан, А. І. Салюк та ін. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – C. 65–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30090/1/Shapovalov%202018.pdf

Тогачинська, О. В. Науково-теоретичні основи отримання якісної й безпечної продукції рослинництва [Електронний ресурс] / О. В. Тогачинська, О. І. Семенова, А. В. Котинський // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : ДЕА. – 2018, № 3 (22). – С. 68–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30345/1/2.pdf

Шаповалов, Є. Б. Дослідження стабільності метаногенезу курячого посліду у твердофазних умовах [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк, А. В. Котинський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – C. 57–64. – Режим доступу : https://bit.ly/3Gt3S5o

Режими метанової ферментації курячого посліду [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, А. І. Котинський, С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 31–36. – Режим доступу : https://bit.ly/3y8u4PM

Certificaton of organic production [Electronic resource] / O. Tohachynska, A. Kotynsky, M. Stryzhnova, M. Ryzhykovа // Food Science for Well-being – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23792/1/TEZY_FOOD_CONFERENCE.PDF