Євтушенко Ольга Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
5
2
230
10
140

Перелік опублікованих документів

Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine / O. Semenova, T. Suleyko, A. Siryc, O. Yevtushenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 40-45.

Вербіян, В. Новітні системи безпеки ліфтів в хмарочосах майбутнього [Електронний ресурс] / В. Вербіян, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 295. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38715/1/Verbian.pdf

Євтушенко, О. В. Менеджмент безпеки праці на підприємстві [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійної роботи до вивчення дисципліни для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – Київ : НУХТ, 2022. – 416 с.

Євтушенко, О. В. Структура моделі інформаційного забезпечення навчання з охорони праці працівників підприємств фармацевтичної та харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Жовтневі наукові читання : CXI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, 28 жовтня 2022 р. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 259–262. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38718/1/Yevtushenko.pdf

Євтушенко, О. Обґрунтування розробки інформаційної системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості на основі реалізації принципів сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, А. Сірик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 87. – С. 12–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38713/1/environmental_management.pdf

Заярнюк, З. Організація самостійної роботи здобувачів під час вивчення дисциплін менеджмент безпеки праці на підприємстві, основи професійної безпеки, охорона праці та техногенна безпека / З. Заярнюк, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 292.

Клименко, Д. Огляд міжнародного досвіду побудови системи управління безпекою та гігієною праці / Д. Клименко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 290.

Орехівська, В. Теоретичні аспекти формування складових інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи з еколого-економічного моніторингу на підприємствах харчової промисловості в контексті сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Орехівська, А. Сірик, О. Євтушенко // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119–126. – Режим доступу : https://rb.gy/2u5le2

Плита, М. Ділова гра як інтерактивний метод навчання з дисципліни менеджмент безпеки праці на підприємстві / М. Плита, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 293.

Руда, К. Стимулювання працівників з охорони праці на підприємстві в умовах кризи [Електронний ресурс] / К. Руда, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 291. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38720/1/Ruda.pdf

Семенова, О. І. Очищення судових стічних вод / О. І. Семенова, О. В. Євтушенко, В. О. Ясінська // European scientific discussions : the 7th International scientific and practical conference. – Rome, 2022. – Р. 130-133.

Сірик, A. O. Безпека праці при роботі біогазових установок на підприємствах харчової промисловості / A. O. Сірик, О. В. Євтушенко, A. В. Мальцева // SWorldJournal. – Bulgaria, 2022. – Is. 11, P. 1. – Р. 46-51.

Соколова, О. Наукові основи методики формування працеохоронних умінь і навичок засобами імітаційного моделювання / О. Соколова, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 294.

Konovalova, V. Statistical aspects of occupational injuries in the production of chemical products and chemicals [Electronic resource] / V. Konovalova, O. Yevtushenko, A. Siryk //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародна наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С. 352. – Access mode : https://bit.ly/3GD2OMm

Yevtushenko, O. Statistical aspects of occupational injuries in the manufacture of main pharmaceutical products and pharmaceutical preparations [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk, А. Okhmakevych // Science, engineering and technology : current issues and research : International scientific and practical conference, March 12–13, 2021. – Prague : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2021. – Р. 228-232. – Access mode : https://bit.ly/3dJmbXF

Бойко, В. Я. Аналіз причин виробничого травматизму в Україні / В. Я. Бойко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2021 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 грудня. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2021. – С. 142-144.

Бойко, В. Розробка заходів щодо зниження рівнів небезпечних та шкідливих факторів при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс] / В. Бойко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1 – С. 360. – Режим доступу : https://bit.ly/3dRL3w9

Бойко, В. Я. Аналіз причин виробничого травматизму в Україні /В. Я. Бойко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2021 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3 грудня 2021 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2021. – С. 142-144. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37142/1/2021.pdf

Воробей, А. Професійні захворювання працівників при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс] / А. Воробей, Р. Коваль, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ НУХТ, 2021. – Ч. 1 – С. 362. – Режим доступу : https://bit.ly/3dNrpBu

Козаченко, Ю. Організація охорони праці на ПАТ «Новоград-Волинський хлібзавод» [Електронний ресурс] / Ю. Козаченко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1 – С. 361. – Режим доступу : https://bit.ly/3dIZEKq

KоноваловаВЗасоби індивідуального захисту працівників при виробництві хімічних речовин і хімічної продукції [Електронний ресурс] / В. Коновалова, А. Сірик, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1 – С. 366. – Режим доступу : https://bit.ly/3s6f3gt

Охмакевич, А. Статистичні аспекти виробничого травматизму при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс] / А. Охмакевич, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1 – С. 367. – Режим доступу : https://bit.ly/3IJYc8Z

Семенова, О. І. Очищення судових стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, О. В. Євтушенко, В. О. Ясінська // European scientific discussions : The 7th International scientific and practical conference, May 23-25, 2021. – Rome, 2021. – С. 130–133. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36849/1/2%5b111969%5d.pdf

Yevtushenko, O. Analysis of reasons, circumstances and consequences of manufacturing traumatism during production of main pharmaceutical products and pharmaceutical preparations [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk, V. Zomchak // SWorld. – 2020. – Issue 3. – Р. 61–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31587/1/SWORD_2020.pdf

Ворона, Ю. С. Розробка проекту комп’ютерної програми систематизації та автоматизації проведення медичних оглядів працівників [Електронний ресурс] / Ю. Д. Козаченко, С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець–2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля, 2020. – С. 160–162. – Режим доступу : https://bit.ly/3s1syhs

Євтушенко, О. В. Сутність інформаційного забезпечення управлінських рішень з охорони праці у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Науковий погляд у майбутнє : Міжнародне періодичне наукове видання. – Том. 1, № 17. – Одеса : «Купрієнко СВ», 2020. – С. 68–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31586/1/Yevtushenko.pdf

Іванченко, Ю. Статистичні аспекти виробничого травматизму при виробництві хімічних речовин і хімічної продукції [Електронний ресурс] / Ю. Іванченко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1 – С. 340. – Режим доступу : https://bit.ly/3ELRAEC

Козаченко, Ю. Д. Очищення стічних вод виноробних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. Д. Козаченко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. ун-т ім. В. Даля. – 2020. – С. 21–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32417/1/kozachenko.pdf

Шульга, М. Дослідження виробничого травматизму у лісовому господарстві України [Електронний ресурс] / М. Шульга, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1 – С. 337. – Режим доступу :  https://bit.ly/3IHrd5.

Methods of assessment of operating effectiveness of the Intellectual infor mation and analytical system of Occupational safety management at pharmaceutical іndustry enterprises [Electronic resource] / A. O. Siryk, O. V. Evtushenko, I. V. Lych, К. І. Soloshenko // SWorld Journal. – 2019. – Issue 1. – P. 9–17. – Access mode : https://bit.ly/3GU5JR1

Yevtushenko, O. Analysis of causes, circumstances and consequences of occupational traumatic injuries at the food beverage enterprises [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk, V. Zomchak // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – Р. 236–245. – Access mode : https://bit.ly/3GBRQqj

Yevtushenko, O. Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management / O. Yevtushenko, A. Siryk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 6, Issue 2. – P. 236–245.

Аналіз стану безпеки працюючих у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / В. В. Майстренко, Ю. М. Лях, О. В. Євтушенко, Г. В. Демчук // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2019. – № 25. – С. 133–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30772/1/1.pdf

Євтушенко, О. В. Аналіз причин, наслідків та обставин виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 127–132. – Режим доступу : https://bit.ly/3GD5GJ8

Євтушенко, О. В. Система управління охороною праці у закладах вищої освіти на основі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 136–139. – Режим доступу : https://bit.ly/3GChSJT

Євтушенко, О. Обґрунтування розробки інформаційної системи для обліку та аналізу медичних оглядів учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, А. Сірик, Т. Потапова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 січня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – Вип. 43. – С. 791–793.

Євтушенко, О. Особливості шкідливих факторів пивоварної галузі [Електронний ресурс] / О. Євтушенко, О. Можчиль, П. Породько // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 січня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 788–791.

Заїка, К. Ю. Дослідження газопилових викидів на ПАТ “Новоград-Волинський хлібозавод” [Електронний ресурс] / К. Ю. Заїка, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, 12 грудня 2019 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2019. – Ч. 1. – С. 18–19. – Режим доступу : https://bit.ly/3oO9PUn

Кобилинський, О. Організація охорони праці на підприємствах корпорації «Артеріум» [Електронний ресурс] / О. Кобилинський, Д. Жалюк, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 455. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30946/1/2.pdf

Мальцева, А. В. Дослідження виробничого травматизму при виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів [Електронний ресурс] / А. В. Мальцева, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, 12 грудня 2019 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2019. – Ч. 1. – С. 272–274. – Режим доступу : https://bit.ly/3dO5t9z

Обґрунтування розробки комп’ютерної програми для обліку та моніторингу медичних оглядів працівників [Електронний ресурс] / А. Труш, Ю. Ворона, О. Євтушенко, А. Сірик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 458. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30951/1/8.pdf

Петренко, Н. М. Інформаційно-аналітична система управління охороною праці в навчальному закладі / Н. М. Петренко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 грудня 2018 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2018. – Ч. 1. – С. 89–90.

Подолянчук, В. Екологічне виховання сучасної молоді [Електронний ресурс] / В. Подолянчук, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 454. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30950/1/7.pdf

Чумаченко, С. М. Автоматизація контролю проходження медоглядів співробітників закладу освіти [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VI Міжнародної науково-технічної Internet-конференція, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291–292. – Режим доступу : https://bit.ly/3F5szEN

Ярош, М. Б. Система управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах / М. Б. Ярош, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 грудня 2018 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2018. – Ч. 1. – С. 96–97.

Yevtushenko, O. Formation of intelligent agents of the information and analytical system of enterprise safety management [Electronic resource] / O. Yevtushenko, A. Siryk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Vol. 6, Issue 2. – P. 236–246. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30771/1/3.pdf

Євтушенко, О. В. Безпека праці в навчальних закладах України [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Досягнення і проблеми сучасної науки : збірник наукових матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 січня 2018 р. – Вінниця, 2018. – Ч. 5. – С. 47–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27866/4/2.pdf

Євтушенко, О. В. Інтелектуалізація інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на харчовому підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 100–112. – Режим доступу : https://bit.ly/30lVDZt

Петренко, Н. М. Інформаційно-аналітична система управління охороною праці в навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Петренко, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 грудня 2018 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2018. – Ч. 1. – С. 89–90. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30949/1/6.pdf

Ярош, М. Б. Система управління охороною праці на фармацевтичних підприємствах [Електронний ресурс] / М. Б. Ярош, О. В. Євтушенко // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 грудня 2018 р. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський університет ім. В. Даля, 2018. – Ч. 1. – С. 96–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30952/1/9.pdf

Analysis of the effectiveness of usage the “fault tree” method for the prevention of failures in the power economy of food processor [Electronic resource] / А. Siryk, O. Еvtushenko, Y. Yefisko, D. Ovcharova // Научный взгляд в будущее. – Вып. 5, Т. 2. – Одесса : КУПРИЕНКО С.В., 2017. – С. 16–22. – Access mode : https://bit.ly/3oO7ed5

Evtushenko, O. Evaluation procedure for economic efficiency of occupational injuries preventive measures with risk-based approach [Electronic resource] / О. V. Evtushenko, А. О. Siryc, Р. V. Porodko // Научные труды SWorld. – Вып. 46, Т. 1. – Иваново : Научный мир, 2017. – С. 4–10. – Access mode : https://bit.ly/31KdMAZ

Аналіз безпеки на виробництві за допомогою методу «Дерево відмов» [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, Ю. Ю. Єфісько, Д. А. Овчарова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – С. 167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25323/1/HRTB.pdf

Дослідження виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості при виробництві напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько, В. О. Ковбич // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 164–168. – Режим доступу : https://bit.ly/3dNsVUd

Здановський, В. Г. Удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств на основі інтелектуалізації процесу прийняття рішень [Електронний ресурс] / В. Г. Здановський, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДУ ННДІБОП, 2017. – С. 80–93. – Режим доступу : https://bit.ly/3rXMJMX

Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах цукрової промисловості на основі прогнозування ризиків травматизму [Електронний ресурс] / О. П. Лукіянік, Т. О. Потапова, О. В. Євтушенко, П. В. Породько // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 156–157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26659/1/hers2.pdf

Породько, П. Шкідливі та небезпечні виробничі чинники на спиртовому заводі [Електронний ресурс] / П. Породько, В. Ковбич, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 324. – Режим доступу : https://bit.ly/3s4ShFw

Потапова, Т. Небезпечні чинники та охорона праці під час проведення наукових досліджень в лабораторіях Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України [Електронний ресурс] / Т. Потапова, В. Лазебник, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 320. – Режим доступу : https://bit.ly/3s1v5bm

Сірик, А. О. Інтелектуалізація процесу прийняття рішень в СУОПП [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко, О. В. Барабаш // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 вересня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 168–169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26658/1/hers.pdf

Сірик, А. О. Інтелектуалізація системи управління охороною праці енергетичного господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Вісник Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. – 2017. – № 2 – С. 41–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26657/1/33.pdf

Сірик, А. О. Підвищення безпеки праці на енергетичних об’єктах підприємств харчової промисловості на основі використання методу «Дерево відмов» [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Харчова промисловість. – 2017. – № 21. – С. 172–177. – Режим доступу : https://bit.ly/33tZQL.

Сірик, А. О. Розробка моделей компонентів інформаційно-керуючої системи енергетично господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика : VI Міжнародна науково-практична конференція, 14-16 вересня 2017 р. – Херсон, 2017. – С. 166–167. – Режим доступу : https://bit.ly/31T28Uj

Шкотов, Р. Професійні захворювання працівників фармацевтичних підприємств [Електронний ресурс] / Р. Шкотов, Н. Костейков, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 319. – Режим доступу : https://bit.ly/31SBc6X

Evtushenko, O. Analysis of theoretical researches on nature of occupational injuries [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // 8th Central European Congress on Food, May 23-26, 2016. – NUFT, Kyiv, Ukraine. – 2016. – Р. 270. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23819/1/1.pdf

Evtushenko, O. Development of the occupational safety in the food industry with regard for the risk-based approach [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryс, Р. Porodko // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5., Is. 1. – P. 174–186. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24952/1/1.pdf

Evtushenko, O. Improvement of the research method of causual effect of industrial traumatism occurrence at food enterprises [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // 8th Central European Congress on Food, 23–26 May 2016. – NUFT, Kyiv, Ukraine. – 2016. – Р. 283. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23821/1/3.pdf

Evtushenko, О. Increase in the Level of occupationl safety in the food industry with regard tof the risk-oriented approach [Electronic resource] / О. Evtushenko, А. Siryc, Р. Porodko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2016. – Vol. 5, Issue 1. – Р. 174–186. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23893/1/2.pdf

Oprogramowanie systemuzarządzania ochroną pracy dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [Electronic resource] / О. Jewtuszenko, А. Siryk, Р. Porodko, А. Biloshapka // Science and Education Studies, “Stanford University Press”. – 2016. – Vol. 2, Issue 1 (17). – P. 573–584. – Access mode : https://bit.ly/3lVBdhm

Гуць, В. С. Безпека життєдіяльності : термінологічний словник–довідник / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – К. : НУХТ, 2016. – 182 с.

Експертні методики кількісної оцінки професійних ризиків [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько, В. Д. Нетреба // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23891/1/9.pdf

Євтушенко, О. В. Аналіз статистики виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості при виробництві пива, спирту, безалкогольних та лікеро–горілчаних напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, П. В. Породько, І. В. Алексюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2 – С. 362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23889/1/362.pdf

Євтушенко, О. В. Обґрунтування заходів і засобів для профілактики ризику травмування працівників харчових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, П. В. Породько // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 134–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24889/1/3424-53-1-SM.pdf

Євтушенко, О. В. Побудова моделі інтелектуального агента для інформаційно–керуючої системи енергетичного господарства підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5 – С. 121–127. – Режим доступу : https://bit.ly/3pT3m9T

Кучерява, А. Оцінювання збитків від виробничого травматизму на харчовому підприємстві з урахуванням фактора ризику [Електронний ресурс] / А. Кучерява, О. В. Євтушенко // Безпека людини у сучасних умовах : збірник наукових статей та матеріалів VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 115 Міжнародної конференції Європейської Асоціації Безпеки, 8-9 грудня 2016 р. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 70-71. – Режим доступу : https://bit.ly/3lZ6nEI

Оценка состояния планирования мероприятий по предотвращению несщастных случаев на предприятиях пищевой промышленности [Электронный ресурс] / О. В. Евтушенко, А. О. Сирик, П. В. Породько, А. В. Белошапка // Архивариус : мультидисциплинарный научный журнал. – 2016. – С. 180. – Режим доступа :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23895/1/10.pdf

Породько, П. В. Аналіз статистики виробничого травматизму в харчовій промисловості на основі методу взаємозв'язку між факторами [Електронний ресурс] / П. В. Породько, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно–ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23825/1/4.pdf

Породько, П. В. Вибір оптимального рішення в системі управління охороною праці на харчовому підприємстві [Електронний ресурс] / П. В. Породько, О. В. Євтушенко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно–ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 286. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23830/1/7.pdf

Сірик, А. О. Використання мультиагентних технологій для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві харчових підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Том. 22, № 6. – С. 126–139. – Режим доступу : https://bit.ly/3DP1nII

Сірик, А. О. Методика оцінки ефективності організаційно–технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко, О. В. Барабаш // Системи обробки інформації. – 2016. – № 8. – С. 191–193. – Режим доступу : https://bit.ly/3rYqaIb

Сірик, А. О. Статистичні аспекти виробничого травматизму в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 288. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23829/1/6.pdf

Сірик, А. О. Статистичні аспекти виробничого травматизму в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. О. Сірик, О. В. Євтушенко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно–ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 288. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23829/1/6.pdf

Створення оптимальних кормових сумішей за хімічним складом / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, В. А. Почеп та ін. // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 6–7. – С. 52–54.