Харченко В’ячеслав Валерійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
12

Перелік опублікованих документів

Харченко, В. В. Вітроенергетика в Україні для цілей циклічної економіки: переваги і недоліки / В. В. Харченко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 червня. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 5-7.

Харченко, В. В. Метеорологія і кліматологія [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Харченко – Київ : НУХТ, 2022. – 177 с.

Харченко, В. В. Розвиток вітрової енергетики в Україні для цілей зеленої економіки: стан і перспективи / В. В. Харченко // Modern Research in World Science : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 червня. – Львів : SPC, 2022. – С. 689-696.

Kharchenko, V. Atmosphere research methods of the EU countries and ecosystem value of the atmosphere / V. Kharchenko // Scientific achievements of modern society : Cognum Publishing House. – Liverpool : United Kingdom, 2020. – P. 76–83.

Kharchenko, V. Difficulties of the transition of the EU countries to the market of .green. products as an obstacle to sustainable development / V. Kharchenko // Eurasian scientific congress. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 478–481.

Kharchenko, V. The European Union transition from consumer society to sustainable development / V. Kharchenko // Dynamics of the development of world science : Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Vancouver : Perfect Publishing, 2020. – P. 149–152.

Kharchenko, V. The studies of the ecosystems humanistic properties / V. Kharchenko // Perspectives of world science and education :  abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 28–33.

Клюєва, М. Очищення стічних вод кондитерської промисловості в місті Чернігові / М. Клюєва, В. Костюк, В. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 359.

Харченко, В. В. Ускладнення щодо ринку «зеленої» продукції як перешкода сталому розвитку / В. В. Харченко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 27–29.

Харченко, В. В. Екомаркетинг, споживацтво і сталий розвиток / В. В. Харченко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19–20.