Бублієнко Наталія Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
1
3
1
73
3
189

Перелік опублікованих документів

Utilization of food waste in European Union [Electronic resourse] / I. Hulevata, O. Salavor, O. Nychik, N. Bublienko // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : 4th International scientific and practical conference, 9 – 11.01.2023. – Munich, Germany : MDPC Publishing, 2023. – Pp. 19–22. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/38845

Bublienko, N. Biotransformation of wastewater production of bakery yeast with biogas generation [Electronic resourse] / N. Bublienko, R. Zakharova, N. Stetsenko // Water and water purification. – 2022. – Vol. 32, № 1. – Pp. 16–22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37918/1/Biotransformation.pdf

Energy security of the European Union: challenges of russian energy resources / I. Yakymenko, N. Bublienko, O. Salavor, O. Nychyk, Y. Shapovalov // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 9-19.

Experience of municipal waste processing in EU [Electronic resourse] / I. Hulevata, O. Salavor, O. Nychik, N. Bublienko // Progressive research in the modern world : 4th International scientific and practical conference, 28 – 30.12.2022. – Boston, USA : BoScience Publisher. – Pp. 35–38. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/38844

Jean Monnet project: EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine /  O. Salavor, N. Bublienko, O. Nychyk, Y. Voytenko Palgan // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 168-176.

Jean Monnet project: EU renewable energy strategy as a roadmap for Ukraine / O. Salavor, N. Bublienko, O. Nychyk, Y. Voytenko Palgan // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 120.

Захарова, Р. А. Екологічні проблеми виробництва цементу / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 275.

Захарова, Р. Біотрансформація стічних вод виробництва хлібопекарських дріжджів із отриманням біогазу / Р. Захарова, Н. Бублієнко // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 75.

Переспективи вітчизняної вітрової та сонячної енергетики у контексті екологічної та енергетичної політики / О. Ничик, О. Салавор, Н. Бублієнко, І. Якименко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 28-39.

Перспективи вітчизняної вітрової та сонячної енергетики у контексті екологічної та енергетичної політики Європейського Союзу / О. Ничик, О. Салавор, Н. Бублієнко, І. Якименко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119-128.

Перспективи розвитку водневої енергетики в Україні та країнах ЄС / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. М. Салавор, О. В. Ничик // Recent advances in scientific world : proceedings of the 1st International scientific and practical conference, 18 – 19.12.2021. – Monterrey, Mexico : Mendez Editores, 2021. – Р. 505-508.

Реальна енергонезалежність: виклики для України / Н. Бублієнко, І. Якименко, Р. Захарова, О. Салавор, О. Ничик // // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 17-29.

Ядерна енергетика в ЄС та в Україні в умовах сучасної енергетичної кризи / О. Салавор, Н. Бублієнко, О. Ничик, Є. Шаповалов, І. Якименко // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 71.

Prospects for the development of hydrogen energy in Ukraine and the EU / R. Zakharova,N. Bublienko, O. Salavor, O. Nychyk // Recent advances in the scientific world : proceedings of the 1st international scientific and practical conference. – Monterrey, Mexico : Mendez Editores, 2021. – Р. 505-508.

The technological properties of winter wheat grain during long-term storage [Electronic resource] / N. Yashchuk, L. Matseiko, A. Bober, M. Kobernyk, S. Gunko, N. Grevtseva, Y. Boyko, O. Salavor, N. Bublienko, I. Babych // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 5. – P. 926–938. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35785/1/11.pdf

Бублієнко, Н. О. Біологічна утилізація бурякового жому з використанням метанової ферментації [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Харчова промисловість. – 2021. – № 30. – С. 50–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38003/1/Semenova.pdf

Бублієнко, Н. О. Комплексна переробка жому цукрового буряка [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 106–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36765/1/2.pdf

Бублієнко, Н. О. Метанова ферментація концентрованих стічних вод цукрозаводів [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко // Харчова промисловість. – 2021. – № 29. – С. 94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36764/1/1.pdf

Перспективи розвитку водневої енергетики в Україні та країнах ЄС / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. М. Салавор, О. В. Ничик // Recent advances in scientific world : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, 18 – 19.12.2021. – Monterrey, Mexico : Mendez Editores. – P. 505–508. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36818/1/%d0%9c%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf

Семенова, О. І. Вирішення екологічних проблем заводу дитячого харчування шляхом конструктивного оформлення станції очищення стоків [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36766/1/3.pdf

Сулейко, Т. Л. Екологічно безпечне виробництво молоковмісної продукції дитячого харчування / [Електронний ресурс]  Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації : стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36767/1/4.pdf

Biotechnological utilization of fallen leaves / N. Bublienko, O. Semenova, O. Skydan, T. Tymoshchuk, V. Tkachuk // Scientific horizons. – 2020. – Vol. 2. – Pp. 7–14. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-7-14

Bublienko, N. Methane fermentation of pig stock / N. Bublienko, O. Semenova, O. Lavryniuk // Scientific horizons. – 2020. – Vol. 7. – Pp. 74–79. DOI: 10.33249/2663-2144-2020-92-7-74-79

Mostova, V. Sewage treatment of wineries [Electronic resource] / V. Mostova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 203–205. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30863/1/3.pdf

Wastewater treatment from nitrogen compounds [Electronic resource] / O. Semenova, N. Bublienko, T. Suleyko, L. Reshetniak // The scientific heritage. – № 43, Vol. 2. – 2020. – P. 37 – 41. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30766/1/1.pdf

Zakharova, R. A. Biotechnological process of methane fermentation in manufacturing farms [Electronic resource] / R. A. Zakharova, N. O. Bublienko, O. I. Semenova // Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 28 февраля 2020 г. – Горки, 2020. – С. 271. – Access mode : https://bit.ly/3yb1i0L

Zakharova, R. Cleaning of concentrated wastewater production of lemonic acid [Electronic resource] / R. Zakharova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 190–191. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30865/1/11.pdf

Zakharova, R. Cleaning wastewater of animal complexes [Electronic resource] / R. Zakharova, N. Bublienko, О. Semenova // Передовые технологии в системах водоотведения населенных мест : материалы Международной научно-практической конференции, 12–3 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 192–193. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30864/1/22.pdf

Zakharova, R. A. Useful properties of active sludge in the biotechnological method of methane fermentation [Electronic resource] / R. A. Zakharova, N. O. Bublienko, O. I. Semenova // Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 28 февраля 2020 г. – Горки, 2020. – С. 269. – Access mode : https://bit.ly/3y3Xf6w

Біотехнологічна утилізація опалого листя [Електронний ресурс] / Н. Бублієнко, О. Семенова, О. Скидан, Т. Тимощук, В. Ткачук // Наукові горизонти. – 2020. – № 02 (87). – С. 7–14. – Режим доступу : https://bit.ly/3DyuLCV

Бублієнко, Н. О. Метанова ферментація стоків свиноферм [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, О. О. Лавринюк // Наукові горизонти. – 2020. – № 7 (92). – С. 74–79. – Режим доступу : https://bit.ly/31IStz0

Бублієнко, Н. О. Утилізація бурякового жому з отриманням біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10 – 11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 29–30. – Режим доступу : https://bit.ly/3pH7c5U

Бублієнко, Н. О. Утилізація гною свиноферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10 – 11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 159–161. – Режим доступу :  https://bit.ly/3EEyzUr

Захарова, Р. А. Екологічні проблеми виробництва кави [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О Бублієнко // Майбутній науковець–2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 груд. 2020 р. – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – 2020. – С. 22–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32400/1/_3.pdf

Мостовая, В. В. Использование биопестицидов в ЕС [Электронный ресурс] / В. В. Мостовая, Н. А. Бублиенко // Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 28 февраля 2020 г. – Горки, 2020. – С. 136. – Режим доступа : – Режим доступу : https://bit.ly/3IIS6Wz

Сулейко, Т. Л. Вторичные ресурсы молочной промышленности: пути использования [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов : VII Международная заочная научно-практическая конференція, 5 июня 2020 г. – Минск : УГЗ, 2020. – С. 342. – Режим доступа : – Режим доступу : https://bit.ly/3rOiVCG

Сулейко, Т. Л. Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії [Електронний ресурс] / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – С. 160. – Режим доступу : https://bit.ly/31CIA6k

Сулейко, Т. Л. Природоохранная биотехнология : решение проблемы утилизации стоков маслосырзавода [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника : материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летнему юбилею БГТУ, 3-14 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 333. – Режим доступа : – Режим доступу : https://bit.ly/3y5ecxe

Ясінська, В. О. Утилізація відходів м’ясопереробної галузі / В. О. Ясінська, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 357.

Бублієнко, Н. О. Біологічне очищення стічних вод дріжджових підприємств / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : програма та тези матеріалів IІI Міжнародної науково-технічної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 124–125.

Бублієнко, Н. О. Використання концентрованих відходів тваринницьких ферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Енергоефективність та енергозбереження : економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : кол. монографія. – Полтава : ПП Астрая, 2019. – С. 499–506. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29381/1/1.pdf

Бублієнко, Н. О. Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферм [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 148–155. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30140

Захарова, Р. А. Мікроорганізми покращують якість ґрунту та його родючість [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко // Родючість ґрунтів як основа ефективного землекористування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10–11 грудня 2019 р. – Київ : НУБІП України, 2019. – С. 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30648/1/grunt.pdf

Захарова, Р. А. Біологічні способи очищення викидів [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30391/1/Zah2.pdf

Захарова, Р. А. Біотехнологічний процес метанового зброджування стічних вод [Електронний ресурс] / Р. А. Захарова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 186–187. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30392/1/Zah%201.pdf

Карапута, О. А. Використання відходів птахофабрик у біоенергетиці / О. А. Карапута, Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 209–210

Мостова, В. В. Біотехнологічне виробництво енергії з бурякового жому [Електронний ресурс] / В. В. Мостова, Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30395/1/25.pdf

Обґрунтування біохімічного окиснення забруднень вуглеводневмісних стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Сулейко, Л. Р. Решетняк // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 87–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30141/1/1.pdf

Семенова, О. І. Небезпека викидів харчових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, В. О. Ясінська // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів Двадцять першої Всеукраїнської науково-методичної конференції, 18-20 листопада 2019 р. – Київ : КПІ, 2019. – С. 293–296. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30767/1/2.pdf

Семенова, О. І. Утилізація молочної сироватки – екологічна проблема молокозаводів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, В. О. Ясінська // Сучасний рух науки : тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 240–243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30651/1/dnipro.pdf

Сулейко, Т. Л. Использование сапонита в процессе очистки сточных вод [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семенова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника : материалы 83-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов с международным участием, 4–14 февраля 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. – С. 144–145. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30866/1/1.pdf

Сулейко, Т. Л. Прикладна природоохоронна біотехнологія в харчовій промисловості / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 52–53.

Ясінська, В. О. Біологічне очищення стічних вод м’ясопереробної галузі [Електронний ресурс] / В. О. Ясінська, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2019 р. – Харків : НФаУ, 2019. – Вип. 6. – С. 528–529. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30394/1/451.pdf

Мартинюк, А. О. Аналіз методів інкапсуляції пробіотиків для промислового застосування [Електронний ресурс] / А. О. Мартинюк, Н. О. Бублієнко // Efektivni nastroje modernich ved – 2018 : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-30 квітня 2018 р. – Praha : Education and Sciens, 2018. – С. 11–15. – Режим доступу : https://bit.ly/3GnxEs4

Мартинюк, А. О. Вибір та застосування біополімерів для мікрокапсуляції пробіотичних бактерій [Електронний ресурс] / А. О. Мартинюк, Н. О. Бублієнко // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2018 р. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 97–99. – Режим доступу : https://bit.ly/3oBo2nr

Очищення низькоконцентрованих стічних вод молочної промисловості [Електронний ресурс] / А. І. Семенюк, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Л. Р. Решетняк, Ю. С. Бондаренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 190–191. – Режим доступу : https://bit.ly/3GlEIp4

Склад організмів активного мулу при очищенні вуглеводневмісних стічних вод та стоків агропромислового комплексу / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, Л. Р. Решетняк // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 10. – С. 237–242. – Режим доступу : https://bit.ly/3m7YxJ5

Бублієнко, Н. О. Аналіз складу аеробного активного мулу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост // Еколого-енер-гетичні проблеми сучасності : ХVІІ Всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених, 14 квітня 2017 р. – О. : ОНАХТ, 2017. – С. 19–21. – Режим доступу :  https://bit.ly/3pDFVS7

Когут, В. І. Впровадження інструментів екологічного менеджменту на шляху до євроінтеграційних процесів на молочних підприємствах [Електронний ресурс] / В. І. Когут, Н. О. Бублієнко // Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція, 9 листопада 2017 р. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 108. – Режим доступу : https://bit.ly/3ozhXYD

Семенова, О. І. Проблема очищення вуглеводневовмісних стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост // «ЕТЕВК – 2017» : Збірник доповідей Міжнародного конгресу та технічної виставки, 12 – 16 червня 2017 р. – Чорноморськ : GEA. – 2017. – С. 152–154. – Режим доступу : https://bit.ly/3DD1nf1

Cleaning of sewageswith use of pinotenk [Electronic resource] / O. Semenova, N. Bublienko, T. Shilofost // Modern Science. – Praha, Ceska republika : Nemoros. – 2016. – № 6. – Р. 151–155. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26277/1/Chekhiya.pdf

Shpyakina, A. Energy use of methane fermentation in enterprises for the production of citric acid [Electronic resource] / A. Shpyakina, E. Semenova, N. Bublienko // Food science for well-being : 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – С. 184. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23627/1/21.pdf

Stabilization of active sludge after wastewater treatment contaminated by petroleum products [Electronic resource] / Е. Semenova, L. Reshetnyak, N. Bublienko and others // Proceedings of the National Aviation University. – 2016. – № 2 (67). – P. 86–90. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24634/1/1.pdf

Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, А. В. Жилик та ін. // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 31–37. – Режим доступу : https://bit.ly/3pH5wcz

Біологічне дефосфатування промислових стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Л. Р. Решетняк, Н. О. Бублієнко, О. А. Семенова // Продовольчі ресурси. – 2016. – № 7. – С. 189–195. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24909/1/1.pdf

Бублієнко, Н. О. Аналіз складу аеробного активного мулу / Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост // Еколого-енергетичні проблеми сучасності : ХVІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених, 14 квітня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 19–21.

Вирішення проблеми очищення стічних вод від нафтопродуктів [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, А. В. Жилик, О. А. Семенова // Біотехнологія : досвід, традиції та інновації : І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 4-15 грудня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 319–323. – Режим доступу : https://bit.ly/3Ixzbxt

Вишняков, К. О. Національне виробництво й економіка в умовах реформування : стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції [Електронний ресурс] / К. О. Вишняков, Н. О. Бублієнко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. –. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ. – 2016. – С. 83 – 85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26259/1/Biogas.pdf

Вишняков, К. С. Виробництво біопалива з ріпакової олії [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, К. С. Вишняков // Наукові дослідження : перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 жовтня 2016 р. – Одеса, 2016. – C. 151–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25119/1/Tezy_V5.pdf

Гігієнічна оцінка стічних вод свинокомплексу [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, О. Д. Марченко, Т. М. Тимощук-Марценюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (53), Т. 1. – С. 34–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24632/1/2.pdf

Іващенко, О. А. Національне виробництво й економіка в умовах реформування : стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції [Електронний ресурс] / О. А. Іващенко, Н. О. Бублієнко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ. – 2016. – С. 95–96. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26275/1/Dnipro.pdf

Іващенко, О. С. Сучасний стан річки Дніпро та способи його покращення [Електронний ресурс] / О. С. Іващенко, Н. О. Бублієнко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р., м. Тернопіль. – 2016. – C. 156-157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25102/1/Tezy_Iv3.pdf

Семенова, О. І. Використання сорбційних способів очищення газових потоків промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, А. В. Жилик // Проблеми забруднення та очистки повітря : контроль, моніторинг, каталітичні, фото каталітичні та сорбційні методи очистки : матеріали Українсько-Польської конференції, 6-8 листопада 2016 р., м. Київ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2016. – С. 47–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24635/1/3.pdf