Береза-Кіндзерська Людмила Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
2
1
27

Перелік опублікованих документів

Use of lupine flour and cavbuz puree in bread technology / S. Bazhay–Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza–Kindzerska, Т. Romanovska. – Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 573–587. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-7

Бабікова, К. Вплив військових дій на екологію Чорного і Азовського морів / К. Бабікова, Т. Михалевська, Л. Береза-Кіндзерська // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 30-35.

Бажай-Жежерун, С. Природні харчові сорбенти зерна / С. Бажай-Жежерун, Л. Береза-Кіндзерська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2022. – Т. 33 (72), № 6. – С. 233–237. – Режим доступу : http://surl.li/jxrtd

Бажай-Жежерун, С. А. Розроблення способу отримання пластівців оздоровчого призначення на основі зерна тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська, А. О. Башта // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2022. – Вип. 1. – С. 7-11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39036/1/2.pdf

Бажай-Жежерун, С. Фіточаї, як складова оздоровчого раціону [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, В. Циганок, Л. Береза-Кіндзерська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 25-26. – Режим доступу : http://surl.li/iadzh

Береза-Кіндзерська, Л. В. Аналіз гідрохімічного складу природних поверхневих вод України для водоспоживання [Електронний ресурс] / Л. В. Береза-Кіндзерська, С. А. Бажай-Жежерун // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 83. – С. 30-33. – Режим доступу : http://surl.li/iadyx

Береза-Кіндзерська, Л. Російська агресія - загроза заповідникам і екосистемам України, що охороняються / Л. Береза-Кіндзерська, Д. Сідько // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 – 21 жовтня. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 18.

Бажай-Жежерун, С. А. Біологічне активування зерна тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – С. 73–78. – Режим доступу :  https://bit.ly/31LGWio

Береза-Кіндзерська, Л. Небезпека зберігання і контакту їжі у харчовому пластику / Л. Береза-Кіндзерська, С. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 92–94.

Жолдош, О. Фталати – небезпечні полютанти навколишнього середовища / О. Жолдош, Л. Береза-Кіндзерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 339.

Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose [Electronic resource] / S. Bazhay-Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza-Kindzerska, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 1. – P. 7–18. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29197/1/1.pdf

Бабікова, К. О. Визначення оптимальних режимів очистки міських стічних вод із застосуванням вищих водних рослин / К. О. Бабікова, Т. В. Михалевська, Л. В. Береза-Кіндзерська // ЕТЕБК (Екологія, Теплопостачання, Енергозбереження, Водопостачання, Каналізація). – 2019 : збірка доповідей Міжнародного конгресу та технічної виставки., 10-14 червня 2019 р. – Чорноморськ, 2019. – С. 230–236.

Бабікова, К. Вплив викидів автотранспорту на вміст біологічно активних речовин у рослинах Polygonum Aviculare L. / К. Бабікова, Т. Михалевська, Л. Береза-Кіндзерська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Секції : Екологічна складова сталого розвитку ; Енерго- та ресурсозберігаючі технології для сталого розвитку. – C. 40.

Бабікова, К. Математична модель процесів біологічного очищення стічних вод із застосуванням вищих водних рослин / К. Бабікова, Т. Михалевська, Л. Береза-Кіндзерська // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 19–23.

Бажай-Жежерун, С. Сучасні тенденції підвищення якості харчових продуктів на зерновій основі [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, Л. Береза-Кіндзерська, Д. Рахметов // Європейські виміри сталого розвитку, 23-24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 66–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29670/1/6.pdf

Використання батату у технології оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, О. Соколова, Л. Береза-Кіндзерська, М. Галушко, В. Вінярська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 59–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31547/1/3.pdf

Використання фіто екстрактів для підвищення харчової цінності зерна [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська, Л. М. Солодко, Л. В. Тогачинська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 53–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31552/1/8.pdf

Вплив гідротермічного оброблення на вітамінний комплекс зерна тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. М. Солодко, Л. В. Береза-Кіндзерська, О. В. Тогачинська // Strategy of Quality in Industry and Education : proceedings of the XV International Conference. – Varna, Bulgaria, 2019. – Vol. 2. – Р. 28–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31546/1/7.pdf

Зменшення впливу техногенного навантаження на організм людини зміною раціону харчування / Л. Береза-Кіндзерська, Т. Михалевська, К. Бабікова, С. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 117–118.

Ніколаєва, О. А. Бензпірен: вплив на людину та довкілля / О. А. Ніколаєва, Л. Береза-Кіндзерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 471.

Сташук, І. Вплив пластику на навколишнє середовище / І. Сташук, Л. Береза-Кіндзерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 470.

Тогачинська, О. В. Оцінка складу поверхневих і стічних вод за санітарно-гігієнічними показниками при впливі екологічно-небезпечних об’єктів, які розміщенні на територіях київської області / О. В. Тогачинська, С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 198–201.

Бабікова, К. Залежність вмісту біологічно активних речовин у рослинах Polygonum aviculare L. від шкідливих викидів автотранспорту / К. Бабікова, Т. Михалевська, Л. Береза-Кіндзерська // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Секція 2 : Хімічна технологія. – С. 96–98.

Бажай-Жежерун, С. Кавбуз – перспективна сировина для виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун. Л. Береза-Кіндзерська, Т. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 62–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29203/1/5.pdf

Бажай-Жежерун, С. Пластівці підвищеної харчової цінності на основі біологічно активованого зерна [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун. Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2018. – Т. 29 (68). – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29194/1/2.pdf

Береза-Кіндзерська, Л. Біологічно-активні речовини виноградних кісточок, одержаних з твердих відходів виноробних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Береза-Кіндзерська, С. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 83–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29205/1/7.pdf

Bazhay-Zhezherun, S. Research of influence of biological activation on the vitamin complex of grain cereal cultures [Electronic resource] / S. Bazhay-Zhezherun, L. Bereza-Kindzerska, O. Togachynska // Science Rise. – 2017. – Vol. 7 (36). – Р. 59–63. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27088/1/4.pdf

Бажай-Жежерун, С. Перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун, Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Modern - methods, innovations, an experience of - practical application in the field of technical sciences : book of abstracts International research and practice-conference, December 27-28, 2017. – Radom, Republic of Poland, 2017. – Section. Food industry. – P. 184–186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29209/1/11.pdf

Береза-Кіндзерська, Л. В. Розроблення способу перероблення зерна на пластівці підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / Л. В. Береза-Кіндзерська, С. А. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 90–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27089/1/5.pdf

Береза-Кіндзерська, Л. В. Токсична дія смаженої олії на організм людини [Електронний ресурс] / Л. В. Береза-Кіндзерська, С. А. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ, 2017 р. – С. 118–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27084/1/1.pdf

Вплив рослинних екстрактів на синтез вітамінів під час пророщування зерна [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун. Л. Береза-Кіндзерська, Л. Тогачинська // Strategy of Quality in Industry and Education : proceedings of the XIV International conference. – Varna, Bulgaria, 2017. – Vol. 2. – С. 118–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29193/1/1.pdf

Environmental assessment of rivers in the Kiev region (Ukraine) according to the health and indicators [Electronic resource] / I. V. Shumigay, O. V. Togachynska, O. V. Nychyk and others // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – № 14. – Р. 37–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24977/1/EESJ_14_p4.pdf

The use of the biologically activated grain is in technology of health products [Electronic resource] / Galina Simahina, Svetlana Bazhay-Zhezherun, Tatiana Mykoliv and other // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – № 9. – P. 147–153. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25028

Михалевська, Т. Математична модель процесів біологічного очищення стічних вод [Електронний ресурс] / Т. Михалевська, Л. В. Береза-Кіндзерська // Біотехнологія : досвід, традиції та інновації : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 грудня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 274–281. – Режим доступу : https://bit.ly/3IvMw9M

Семенюк, А. Біотестування ґрунту, взятого поблизу автотраси після танення снігу в місті Києві [Електронний ресурс] / А. Семенюк, Л. В. Береза-Кіндзерська, О. В. Тогачинська // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – C. 180–181. – Режим доступу : https://bit.ly/31ECmTg