Авдієнко Світлана Олексіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
28

Перелік опублікованих документів

Забруднювачі продовольчої сировини та харчових продуктів / О. В. Матиящук, О. П. Слободян, С. О. Авдієнко, А. М. Матиящук // Научные труды SWorld. – 2016. – № 4 (41), Т. 4. – С. 34–38.

Авдієнко, С. О. Безпечне виробництво молочної продукції / С. О. Авдієнко, О. К. Накемпій // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2016. – К. : НУХТ, 2016. – С. 134–135.

Авдієнко, С. О. Небезпека використання барвників в продуктах харчування / С. О. Авдієнко, А. Ущаповський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 368.

Авдієнко, С. О. Небезпечні продукти харчування / С. О. Авдієнко // Техногенно–екологічна безпека України : стан та перспективи розвитку : VI Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Ірпінь, 2016. – С. 234–236.

Авдієнко, С. О. Працездатність людини та фактори її зниження / С. О. Авдієнко, І. Пушняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 360.

Накемпій, О. К. Лікувально–профілактичні та оздоровчі властивості соєвих продуктів у харчуванні населення / О. К. Накемпій, С. О. Авдієнко // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. – К. : НУХТ, 2016. – С. 183–184.