Воронцов Олександр Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
19
3
50

Перелік опублікованих документів:

Роженко, А. В. Дослідження ефективності використання гідрогелевих пов’язок з бактеріальної наноцелюлози для лікування опіків / А. В. Роженко, О. О. Воронцов // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво : збірник матеріалів X науково-практичної конференції з міжнародною участю школи молодих науковців АТ «Фармак», 27-28 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 66–67.

Роженко, А. В. Обґрунтування вибору концентрації розчину NaOH для очищення синтезованих плівок бактеріальної наноцелюлози / А. В. Роженко, О. О. Воронцов // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво : збірник матеріалів X науково-практичної конференції з міжнародною участю школи молодих науковців АТ «Фармак», 27-28 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 67–68.

Роженко, А. Синтез бактеріальної наноцелюлози Komagataeibacter hansenii AS.5 / А. Роженко, О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 322.

Івасенко, М. Метаболіти мікробного походження як біобезпечні ароматизатори для харчової промисловості / М. Івасенко, О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 405.

Сухоставський, О. Синтез γ-поліглутамінової кислоти бактеріями роду Bacillus / О. Сухоставський, О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 406.

Kiryan, T. Perspectives of implementation of antivirus medicines production in Ukraine / T. Kiryan, О. Vorontsov // Science and modern pharmaceutical manufacturing : VII Annual scientific and practical conference of Farmak’s School of young scientists with international involvement, November 21. – Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2, № 6 (2). – P. 46–47.

Волошенюк, Ю. Практичне використання методу полімеразно-ланцюгової реакції / Ю. Волошенюк, О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 490.

Яковенко, Ю. Біотехнології отримання колагеназ для загоєння ран / Ю. Яковенко, О. Воронцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 522.

Антонюк, С. Б. Перспективний метод отримання ТВІ білку для вакцини проти ВІЛ/СНІД / С. Б. Антонюк, О. О. Воронцов // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-13 квітня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 147–148.

Волошенюк, Ю. Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології / Ю. Волошенюк, О. Воронцов // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 76.

Воронцов, О. Отримання ТВІ білку, як одного із компонентів вакцини проти ВІЛ/СНІДу / О. Воронцов, С. Антонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 460.

Воронцов, О. Трансгенні рослини як джерело антигенів вірусу імунодефіциту людини / О. Воронцов, С. Антонюк // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 14.

Воронцов, О. О. Стічні води тваринницьких комплексів як субстрат для анаеробної ферментації [Електронний ресурс] / О. О. Воронцов // Наукові праці НУХТ. – 2016. – № 22, Т. 6. – С. 52–66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26270/1/12.pdf

Рішан, О. Й. Пристрій для лінеаризації характеристик первинних вимірювальних перетворювачів [Електронний ресурс] / О. Й. Рішан , О. О. Воронцов // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 4. С. 32–40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24943/1/4.pdf