Сулейко Тетяна Леонідівна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
1
8
1
87

Перелік опублікованих документів:

Environmental and security aspects wastewater treatment stations of food industry in Ukraine / O. Semenova, T. Suleyko, A. Siryc, O. Yevtushenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 40-45.

Suleyko, T. L. State of the sphere of wastewater treatment of food industry enterprises in Ukraine / T. L. Suleyko, O. I.Semenova, A. I. Onophrienko // Біотехнологія ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 червня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 109–110.

Сулейко, Т. Л. Природоохранная биотехнология: решение проблемы утилизации углеводородсодержащих сточных вод / Т. Л. Сулейко, Е. И.Семёнов// Химическая технология и техника : материалы докладов 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 31 января–12 февраля 2022 г., г. Минск, Республика Беларусь. – Минск, 2022. – С. 274–276.

Семенова, О. І. Вирішення екологічних проблем заводу дитячого харчування шляхом конструктивного оформлення станції очищення стоків [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36766/1/3.pdf

Сулейко, Т. Л. Екологічно безпечне виробництво молоковмісної продукції дитячого харчування [Електронний ресурс] / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–115. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 36767/1/4.pdf

Утилізація стічних вод, що містять нафтопродукти [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, В. О. Ясінська, Т. Л. Сулейко, А. І. Онофрієнко // World science: problems, prospects and innovations : The 8th International scientific and practical conference, April 21-23, 2021. – Toronto, 2021. – С. 726–729. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/36851/1/3%5b111970%5d.pdf

Wastewater treatment from nitrogen compounds [Electronic resourse] / O. Semenova, N. Bublienko, T. Suleyko, L. Reshetniak // The scientific heritage. – № 43, Vol. 2. – 2020. – P. 37–41. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30766/1/1.pdf

Бублієнко, Н. О. Утилізація гною свиноферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 159–161. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32135/1/Utilization_of_manure_from_pig_farms_to_produce_biogas.pdf

Слободян, О. П. Сучасне пакування харчових продуктів – безпека харчування споживача / О. П. Слободян, Т. Л. Сулейко // Безпека життєдіяльності. – 2020. – № 1. – С. 22–23.

Сулейко, Т. Л. Вторичные ресурсы молочной промышленности: пути использования [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Проблемы экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов : VII международная заочная научно-практическая конференція, 5 июня 2020 г. – Минск : УГЗ, 2020. – С. 342. Режим доступа :http://surl.li/ayewu

Сулейко, Т. Л. Екологічна біотехнологія – спосіб отримання нетрадиційного джерела енергії [Електронний ресурс] / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2020. – С. 160. Режим доступу :http://surl.li/ayewv

Сулейко, Т. Л. Природоохранная биотехнология: решение проблемы утилизации стоков маслосырзавода [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника : материалы докладов 84-й научно-технической конференции, посвященной 90-летнему юбилею БГТУ, 3-14 февраля 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 333. Режим доступу :http://surl.li/ayewx

Бублієнко, Н. О. Біологічне очищення стічних вод дріжджових підприємств / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 14–15 листопада 2019 р. – С. 124–125.

Бублієнко, Н. О. Використання концентрованих відходів тваринницьких ферм для отримання біогазу [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Енергоефективність та енергозбереження : економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : кол. монографія. – Полтава : ПП Астрая, 2019. – С. 499–506. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29381/1/1.pdf

Бублієнко, Н. О. Застосування екотехнології для переробки відходів свиноферм [Електронний ресурс] / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 148–155. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30140

Обґрунтування біохімічного окиснення забруднень вуглеводневмісних стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Сулейко, Л. Р. Решетняк // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 87–92. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30141/1/1.pdf

Сулейко, Т. Екотехнологія на молокозаводі / Т. Сулейко, О. Семенова, Н. Бублієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 463.

Сулейко, Т. Л. Использование сапонита в процессе очистки сточных вод [Электронный ресурс] / Т. Л. Сулейко, Е. И. Семѐнова, Н. А. Бублиенко // Химическая технология и техника: материалы докладов 83-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), г. Минск, Республика Беларусь, 4–15 февраля 2019 г. – С. 144–145. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30866/1/1.pdf

Сулейко, Т. Л. Прикладна природоохоронна біотехнологія в харчовій промисловості / Т. Л. Сулейко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 52–53.

Бублієнко, Н. О. Метанове зброджування дріжджових стоків / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів Полісся : збірник статей науково-практичної конференції, 19 травня 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 133–135.

Семёнова, Е. И. Новый взгляд на процесс очистки сточных вод предприятий молочной промышленности [Электронный ресурс] / Е. И. Семёнова, Т. Л. Сулейко // Химическая технология и техника : тезисы докладов 82-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 1-14 февраля 2018 г. – Минск : 2018. – С. 160–161. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26862/1/Tezy1.pdf

Семенова, О. І. Застосування сапоніта в процесі очищення стічних вод молокопереробних підприємств [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Інноваційні наукові дослідження : теорія, методологія, практика : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 лютого 2018 р. – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 158–161. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26866/1/Tezy3.pdf

Семенова, О. Стимулювання мікрофлори аеротенку електрострумом / О. Семенова, Т. Сулейко // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 71.

Сулейко, Т. Математичне моделювання процесу електростимулювання активного мулу аеротенку / Т. Сулейко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 452.

Семенова, О. І. Технологічна модернізація способу очищення стічних вод [Електронний ресурс] / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21 вересня 2017 р. – Київ : КНУДТ, 2017. – С. 44–45. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26865/1/Tezy2.pdf

Семенова, О. І. Перспективи застосування способу іммобілізації мікроорганізмів активного мулу в процесі очищення стічних вод молокопереробного підприємства / О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко, О. А. Семенова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 4-15 грудня 2016 р. – Київ, 2016. – С. 324–330.