Старовойтова Світлана Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
3
120
8
145

Перелік опублікованих документів:

Hryshchenko, M. Relevance of industrial cultivation of probiotic microorganism Lactobacillus rhamnosus GG [Електронний ресурс] / M. Hryshchenko, S. Starovoitova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 382. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40124/1/Hryshchenko_%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8.pdf

Hryshchenko, M. I. Selecting the optimal environment for cultivation of Lactobacillus rhamnosus GG biomass [Electronic resourse] / M. I. Hryshchenko, S. O. Starovoitova // Biotechnology of the 21st century : materials of the 17th International scientific and practical conference, 19 May 2023. – Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2023. – Рp. 42–44. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40700/1/SELECTING%20THE%20OPTIMAL%20ENVIRONMENT%20FOR%20CULTIVATION%20OF%20LACTOBACILLUS%20RHAMNOSUS%20GG%20BIOMASS.pdf

Hryshchenko, M. I. Technical and economic justification for biomass production Lactobacillus rhamnosus GG for the production of the drug «Acidolac» [Електронний ресурс] / M. I. Hryshchenko, S .O. Starovoitova // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. – Харків : НФаУ, 2023. – С. 32-33. – Режим доступу : http://surl.li/jxsew

Мельничук, Я. О. Техніко-економічне обгрунтування виробництва дієтичної добавки з пробіотичними властивостями на основі корисного штаму бактерій Streptococcus salivarius BLIS K12 [Електронний ресурс] / Я. О. Мельничук, С. О. Старовойтова // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2023 р, м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – С. 139–140. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40701/1/Melnychuk.pdf

Modern aspects of probiotic microorganisms’ microencapsulation  [Electronic resourse] / S. O. Starovoitova, K. M. Kishko, V. V. Bila, O. M. Demchenko, M. Ya. Spivak // Mikrobiolohichnyi Zhurnal. – 2022. – 84(5). – P. 72-85.  – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39960/1/2022_84_5_08_Starovoitova.pdf

Starovoitova, S. Biotechnology of probiotic microorganisms' microencapsulation [Електронний ресурс] / S. Starovoitova, M. Spivak // Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології : матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції, 13 жовтня 2022 р., м. Харків. – Харків : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 107–109.

The role of intestinal microbiota and its recovery in COVID-19 [Electronic resourse] / S. Starovoitova, O. Demchenko, V. Bila, M. Spivak // Mikrobiologichnyi Zhurnal. – 2022. – Vol. 84, № 1. – Р. 57–64. – Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38706/3/2022_84_1_06_STAROVOITOVA.pdf

Старовойтова, С. А. Современные технологии доставки пробиотических микроорганизмов / С. А. Старовойтова // Технология органических веществ : материалы 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 31 января–12 февраля 2022 г., г. Минск. – Минск : БГТУ, 2022. – С. 284–286. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37669

Starovoitova, S. Probiotic’s biotechnology for prevention and treatment of Covid-19 [Electronic resourse] / S. Starovoitova // Биотехнология: достижения и перспективы развития: сборник материалов V Международной научно–практической конференции, 25–26 ноября 2021 г. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 169–171. – Access mode : http://surl.li/aycli

Starovoitova, S. Synbiotics based on plant raw materials [Electronic resourse] / S. Starovoitova // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 квітня 2021 р., м. Харків. – Xарків : НФаУ, 2021. – C. 38–39. – Access mode : http://surl.li/aycll

Старовойтова, С. А. Метабиотики, как новый подход в пробиотикотерапии [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Физико-химическая биология как основа современной медицины : тезисы докладов участников Международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора Е.В. Барковского, 21 мая 2021 г., г. Минск. – Минск : БГМУ, 2021. – С. 266–268. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34274/1/Metabiotics.pdf

Старовойтова, С. А. Профилактика и лечение Covid-19 у молодняка [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней молодняка : материалы Международной научно-практической конференции, 5 ноября 2021 г., г. Витебск. – Витебск : ВГАВМ, 2021. – С. 142–146. – Режим доступа : http://surl.li/ayclm

Старовойтова, С. О. Бактеріотерапевтичні препарати та функціональні продукти харчування на основі рослинної сировини [Електронний ресурс] / С. О. Старовойтова // PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 лютого 2021 р. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2021. – С. 352–356. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32810/1/Bacteriotherapeutic%20drugs% 20based%20on%20plant%20raw%20material.pdf

Старовойтова, С. О. Взаємозв’язок нормобіоти кишечнику та особливості перебігу Covid-19 [Електронний ресурс] / С. О. Старовойтова, М. М. Антонюк // Актуальні питання діагностики COVID-19 : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-19 лютого 2021 р. – Рівне : КЗВО «Рівненська медична академія», 2021. – С. 109–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32836/1/COVID19.pdf

Старовойтова, С. О. Взаємозв’язок пробіотиків та SARS-COV-2 (Covid-19) in vivo / С. О. Старовойтова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 53–62. DOI: 10.24263/2225-2924-2021-27-4-7

Старовойтова, С. О. Взаємозв’язок сучасних бактеріотерапевтичних препаратів на основі пробіотичних мікроорганізмів та COVID-19 in vivo [Електронний ресурс] / С. О. Старовойтова // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 53–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35952/1/COVID-19.pdf

Старовойтова, С. О. Імунобіотики, як засіб корекції та профілактики імунопатологічних станів [Електронний ресурс] / С. О. Старовойтова // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині : матеріали науково-практичної Міжнародної дистанційної конференції, 26 березня 2021 р., м. Харків. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 135–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33566/1/Immunobiotics.pdf

Старовойтова, С. О. Пробіогеноміка – сучасний засіб розробки пробіотиків / С. О. Старовойтова // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 25 березня 2021 р., м. Харків. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 312–313.

Старовойтова, С. О. Сучасні аспекти дизайну нових засобів корекції та відновлення нормобіоти [Електронний ресурс] / С. О. Старовойтова // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 178–179. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 33823/1/Modern%20aspects.pdf

Starovoitova, S. Metabiotics as a remedy of restoring the microbial ecology of macroorganism [Electronic resourse] / S. Starovoitova // Actual environmental problems : proceedings of the X International Scientific Conference of young scientists, master and PhD students, 19-20 November 2020, Minsk, Republic of Belarus. – Minsk : Belarusian State University, 2020. – P. 106–107. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32236/1/METABIOTICS% 20AS%20A%20REMEDY%20OF%20RESTORING%20THE%20MICROBIAL%20ECOLOGY%20OF%20 MACROORGANISM.pdf

Starovoitova, S. Non-dairy functional food products enriched probiotic microorganisms as an alternative way delivery of probiotics to microorganisms [Electronic resourse] / S. Starovoitova // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 47–48. – Access mode : http://surl.li/aycpp

Старовойтова, С. А. Метабиотики – как химический аналог пробиотиков [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Физико-химическая биология как основа современной медицины : тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Т. С. Морозкиной , 29 мая 2020 г. / под ред. А. Д. Тагановича, В. В. Хрусталёва, Т. А. Хрусталёвой. – Минск : БГМУ, 2020. – С. 169–171. – Режим доступа : http://surl.li/aycpu

Старовойтова, С. А. Метабиотики – эволюционно новое поколение пробиотиков [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Фундаментальная наука в современной медицине 2020 : сборник материалов сателитной дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых учених. – Республика Беларусь : БГМУ, 2020. – С. 331–335. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30970/1/Metabiotics.pdf

Старовойтова, С. А. Немолочные функциональные продукты питания обогащенные пробиотическими микроорганизмами [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 березня 2020 р. – Харків : НФаУ, 20202. – С. 162–163. – Режим доступа : http://surl.li/aycpy

Старовойтова, С. А. Пробиогеномика как средство дизайна бактериотерапевтических препаратов [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26 листопада 2020 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2020. – С 561–562. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/32306/1/Probiogenomics.pdf

Старовойтова, С. А. Разработка нового поколения пробиотических препаратов – кобиотиков [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения : сборник тезисов I Республиканской научно-практической конференции фармакологов с международным участием, 28-29 мая 2020 г. – Бухара, Узбекистан, 2020. – С. 163. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31410/1/Cobiotics.pdf

Starovoitova, S. Cobiotics a new conception of probiotics [Electronic resourse] / S. Starovoitova // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 6. – С. 37–41. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30397/1/COBIOTICS%

20A%20NEW%20CONCEPTION%20OF%20PROBIOTICS.pdf

Старовойтова, С. А. Кобиотики – новая концепция пробиотиков [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : материалы VІ Международной научной конференции молодых ученых и студентов, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7–8 декабря 2018 г. – 2018. – № 4 (84), Т. І. – С. 38–39. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29887/1/Cobiotics.pdf

Старовойтова, С. А. Кобиотики – новое слово в технологии пробиотиков / С. А. Старовойтова // Молодежь и инновации – 2019 : материалы Международной научно-практической конференции молодых учених, 27-28 июня 2019 г. – Горки : БГСХА, 2019. – Ч. 1. – С. 261–263.

Старовойтова, С. А. Новое поколение пробиотиков – кобиотики [Электронный ресурс] / С. А. Старовойтова // Фундаментальные исследования и инновации в молекулярной биологии, биотехнологии, биохимии : сборник тезисов Международной конференции молодых учених, г. Алматы, Республика Казахстан, 28–29 ноября 2019 г. – С. 93. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30742/1/New%20generation.pdf

Старовойтова, С. Кобіотики – інновація в технології пробіотиків / С. Старвойтова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 513.

Старовойтова, С. О. Кобіотики, як новий вид пробіотиків / С. О. Старовойтова // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 листопада 2019 р. – Київ, 2019. – С. 66.

Cтаровойтова, С. О. Сучасний напрямок технології пробіотиків – розробка кобіотиків [Електронний ресурс] / C. О. Старовойтова// Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. : у 2 т. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.–5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30206/1/Development%20of%20cobiotics.pdf

Starovoitova, S. Probiotics as a remedy against stress / S. A. Starovoitova // Eurasian journal of applied biotechnology. – 2018. – № 2.

Starovoitova, S. Human microbial ecology and stress / S. Starovoitova // Actual environmental problems : proceedings of the VIII International Scientific Conference of young scientists, graduates, master and PhD students, November 22-23, 2018. – Minsk, Belarus, 2018. – С. 81–82.

Starovoitova, S. New aspects of using probiotics / S. Starovoitova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 495.

Starovoitova, S. Probiotics and stress factors / S. Starovoitova // ScienceMax V : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22 червня 2018 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – C. 9–15.

Starovoitova, S. Probiotics and stress factors / S. Starovoitova // Universum View : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 вересня 2018 р. – Краматорськ, 2018. – С. 16–17.

Starovoitova, S. Human microbiota under stress / S. Starovoitova // Universum View 2 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2018 р. – Суми, 2018. – С. 17–20.

Starovoitova, S. Psychobiotics as new type of bacteriatherapeutical drugs / S. Starovoitova // Universum View 4 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 7–10.

Starovoitova, S. The role of bacteriotherapeutic drugs under stress / S. Starovoitova // Наукові дослідження у 2018 році : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 9 лютого 2018 р. – Краматорськ, 2018. – С. 69–71.

Старовойтова, С. А. Кобиотики – новая концепция пробиотиков / С. А. Старовойтова // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : материалы VІ Международной научной конференции молодых ученых и студентов, 7-8 декабря 2018 г. – Шымкент, Республика Казахстан : Вестник ЮКГФА, 2018. – Т. 1, №4. – С. 38–39.

Старовойтова, С. А. Пробиотики и стресс / С. А. Старовойтова // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІІ. – С. 6–8.

Старовойтова, С. А. Пробиотики и функциональные продукты питания при расстройствах нервной системы / С. А. Старовойтова // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича, 12-13 квітня 2018 р. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 186–187.

Старовойтова, С. А. Психобиотики – лекарственные средства при расстройствах центральной нервной системы / С. А. Старовойтова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць. – Харків : НФаУ, 2018. – Вип. 5. – С. 364–367.

Старовойтова, С. А. Роль бактериотерапевтических препаратов при стрессе / С. А. Старовойтова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – Харків, 2018. – Вип. 4. – С. 238–241.

Старовойтова, С. А. Роль пробиотиков при расстройствах центральной нервной системы / С. А. Старовойтова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2018 р. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 113–116.

Старовойтова, С. О. Кобіотики – новий вид пробіотиків / С. О. Старовойтова // Universum View 7 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 4–6.

Старовойтова, С. О. Пробіотики – ліки від стресу / С. О. Старовойтова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 46–47.

Старовойтова, С. О. Психобіотики – нове покоління пробіотиків / С. О. Старовойтова // Universum View 6 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2018 р. – Харків, 2018. – С. 16–18.

Старовойтова, С. О. Психобіотики проти стресу / С. О. Старовойтова // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 жовтня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 227–232.

Старовойтова, С. О. Функціональні продукти харчування як профілактика стресу / С. О. Старовойтова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018 р. – Харків, 2018. – Ч. ІІ. – С. 310.

Старовойтова, С. Психобіотики – новий підхід до лікування та профілактики розладів центральної нервової системи / С. Старовойтова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 37.

Ethylthiosulfanilate effect on Candida tropicalis / L. B. Oriabinska, S. Starovoitova, S. Vasylyuk, V. Novikov, V. Lubenets // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2017. – Vol. 89, № 5. – P. 70–76.

Starovoitova, S. Immunobiotics and functional foods for the correction and prevention of immune system disorders / S. Starovoitova // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої до 120-річчя НУБіП України, 14-16 листопада 2017 р., м. Київ. – КОМПРИНТ – С. 99–100.

Starovoitova, S. Probiotic microorganisms as basis of immunobiotics and their therapeutics effects / S. Starovoitova, A. Karpov// International Students Journal of Medicine. Special Issue. Collection of Abstracts of IV International Scientific-practical Conference of Students and Young Scientists «Science and Medicine: A Modern View of Youth», 20-21 April, 2017. – Almaty, 2017. – P. 552 - 553

Старовойтова, С. А. Пробиотики и стресс / С. А. Старовойтова // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : материалы V Международной научной конференции молодых ученых и студентов, 8-9 декабря 2017 г. – Шымкент, Республика Казахстан. – Вестник ЮКГФА, 2017. – Т. 3, №4. – С. 6–7.

Старовойтова, С. А. Разработка пробиотиков с танназной активностью / С. А. Старовойтова // Молодежь и инновации – 2017 : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых, 1-3 июня 2017 г. – Горки : БГСХА, 2017. – Ч. 2. – С. 63-65.

Старовойтова, С. Бактеріотерапевтичні препарати з таназною активністю / С. Старовойтова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 457.

Старовойтова, С. О. Перспективи розробки імунобіотиків для корекції мікробіоти людини та наслідків її порушення / С. О. Старовойтова // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, 13 жовтня 2017. – Xарків : НФаУ. – Вип. 3. – С. 271–275.

Старовойтова, С. О. Пробіотичні мікроорганізми з таназною активністю – перспективна основа продуктів функціонального харчування / С. О. Старовойтова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 178.

Starovoitova, S. Functional food products with immunocorrective action / S. Starovoitova, A. Karpov // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 294

Starovoitova, S. Probiotics with tannase activity / S. Starovoitova // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – Харків : НФаУ, 2016. – С. 41–45.

Пробіотичні властивості Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii I–3799 / К. Д. Найда, С. О. Старовойтова, М. О. Фоміна, К. В. Ткаченко // Наукові здобитку молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студенів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 429.

Старовойтова, С. А. Бактериотерапевтические препараты с танназной активностью / С. А. Старовойтова // Молодежь в науке – 2016 : ХІІІ Международная научная конференция, 22-25 ноября 2016 г. – Минск, 2016. – С. 173.

Старовойтова, С. А. Создание иммунобиотиков и их влияние на организм человека / С. А. Старовойтова // Наука и медицина: современный взгляд молодежи : сборник тезисов ІІІ Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан, 21-22 апреля 2016. – Алматы, 2016. – С. 499.

Старовойтова, С. А. Танназная активность как критерий отбора пробиотических микроорганизмов / С. А. Старовойтова // Biotechnology. Theory and Practice. – 2016. – № 3. – С. 1–11.

Старовойтова, С. О. Перспективи використання пробіотичних мікроорганізмів з таназною активністю як основи продуктів функціонального харчування і бактеріотерапевтичних препаратів / С. О. Старовойтова // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 86–92.

Старовойтова, С. О. Потенційні напрямки дії протигрибкового препарату Есулан / С. О. Старовойтова, Л. Б. Орябінська, В. І. Лубенець // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, 22 квітня 2016 року. – Київ : НТУУ КПІ, 2016. – С. 84.

Старовойтова, С. О. Пробіотичні мікроорганізми з імуномодулюючою активністю – перспективна основа продуктів функціонального харчування та пробіотиків / С. О. Старовойтова, О. В. Карпов // Наукові здобитку молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студенів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 438.

Старовойтова, С. Поиск новых позитивных свойств пробиотических микроорганизмов / С. Старовойтова // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 599–605.