Скроцька Оксана Ігорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
2
3
2
140
6
96

Перелік опублікованих документів:

Potapenko, V. Ecological producing silver nanoparticles / V. Potapenko, O. Skrotska // Student in Bucovina : International conference for students, 10 November, 2022, Suceava, Romania. – Suceava, 2022. – Рр. 19.

Потапенко, В. В. Актуальність використання біогенних наночастинок срібла в медицині / В. В. Потапенко, Р. В.Коваль, О. І. Скроцька // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво : збірник матеріалів X науково-практичної конференції з міжнародною участю школи молодих науковців АТ «Фармак», 27-28 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 64–66.

Потапенко, В. В. Біологічна дія наночасток золота, отриманих з використанням дріжджів / В. В. Потапенко, О. І. Скроцька // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2022 р., м. Харків. – 2022. – С. 202–203.

Потапенко, В. В. Біосинтез наночастинок срібла з використанням дріжджового супернатанту / В. В. Потапенко, Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24-25 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків, 2022. – С. 289-290.

Потапенко, В. В. Перспектива використання біогенних наночасток срібла як протимікробних агентів / В. В. Потапенко, Скроцька О. І. // Біотехнологія ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 червня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 96–97.

Потапенко, В. В. Подовження зберігання фруктів з використанням наночастинок срібла / В. В. Потапенко, О. І. Скроцька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 302–303.

Потапенко, В. Використання безклітинного водного екстракту дріжджів для біосинтезу наночасток срібла / В. Потапенко, Р. Коваль, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 321.

Потапенко, В. Екологічний спосіб отримання наночастинок срібла / В. Потапенко, Р. Коваль, О. Скроцька // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 95–96.

Скроцька, О. І. Наночастки срібла та золота: практичне застосування, біосинтез з використанням дріжджів, біологічна активність / О. І. Скроцька, Ю. В. Лазюка, Є. В. Харченко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 18–31.

Харченко, Є. Використання нанокомпозитів та наночасток срібла для подовження терміну зберігання овочевих культур / Є. Харченко, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 326.

Цвєтков, К. Порівняльна характеристика продуцентів бутанолу, що використовується для отримання складноефірних пластифікаторів / К. Цвєтков, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 327.

Antimicrobial activity of surfactances of bacteria Nocardia, Rhodococcus and Acinetobacter genera / Т. P. Pirog, І. V. Kliuchka, D. А. Lutsai, L. V. Kliuchka, O. I. Skrotska // World of medicine and biology. – 2021. – № 4(78). – Рp. 237–241.

Biosynthesis and characteriсtics of silver nanoparticles obtained using Saccharomyces cerevisiae М437 / O. Skrotska, Y. Kharchenko, Y. Laziuka, A. Marynin, M. Kharchuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – 10 (3). – Pp. 615–631.  DOI: 10.24263/2304-974X-2021-10-3-14

Бондарчук, В. І. Перспективи в розробці субодиничних вакцин проти вірусу простого герпесу 2 типу / В. І. Бондарчук, О. І. Скроцька // Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин : матеріали науково-практичної Міжнародної дистанційної конференції, м. Харків, 17 березня 2021 р. – С. 21–22.

Бондарчук, В. Рекомбінантний глікопротеїн gD як основа для створення протигерпетичної вакцини / В. Бондарчук, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 392.

Использование сахаромицетов для биосинтеза наночастиц серебра / Ю. В. Лазюка, В. В. Потапенко, Е. В. Харченко, О. И. Скроцкая // Физико-химическая биология как основа современной медицины : тезисы докладов участников Международной научной конференции, г. Минск, Республика Беларусь, 21 мая 2021 г. – С. 162–163.

Лазюка, Ю. В. Антимікробна активність мікробних наночасток золота / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 406.

Лазюка, Ю. В. Біогенні наночастки металів та їх антиоксидантні властивості / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 р. – С. 61.

Лазюка, Ю. В. Можливість використання наночасток срібла для лікування SARS-CoV-2 / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – С. 224–225.

Лазюка, Ю. В. Оцінка протимікробної активності біогенних наночасток металів / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині : матеріали науково-практичної Міжнародної дистанційної конференції, м. Харків, 26 березня 2021 р. – С. 36–37.

Лазюка, Ю. В. Противірусна дія наночасток біогенного походження / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІІ науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15–16 квітня 2021 р. – С. 323.

Лазюка, Ю. В. Синтез наночасток золота з використанням мікроорганізмів та їх антиракові властивості / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Topical issues of new medicines development : матеріали XXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Харків, 18–19 березня 2021 р. – С. 235–236.

Отримання біогенних наночасток срібла з використанням дріжджів і перспективи їх застосування у протимікробній терапії / Є. І. Харченко, Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 32–42.

Потапенко, В. Синтез етанолу рекомбінантними дріжджами Saccharomyces cerevisiae на лігноцелюлозній сировині / В. Потапенко, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 413.

Скроцька, О. І. Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. І. Скроцька, В. В. Потапенко, В. О. Красінько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 2, Ч. 2 : Синтез органічних кислот, білків, ферментів та інших сполук. – С. 7–20.

Харченко, Є. В. Синтез наночасток металів з використанням рослинних екстрактів / Є. В. Харченко, Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 лютого 2021 р. – С. 182–184.

Харченко, Є. Синтез наночасток срібла з використанням рослинних екстрактів / Є. Харченко, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 424.

Kharchenko, Y. Peculiarities of the synthesis of biogenic silver nanoparticles by bacteria / Y. Kharchenko, O. Skrotska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 365.

Laziuka, Yu. Ecological synthesis of silver nanoparticles using bacteria / Yu. Laziuka, O. Skrotska, Y. Kharchenko // Actual environmental problems : Proceedings of the X International Scientific Conference of young scientists, master and PhD students, 19-20 November 2020. – Minsk, Republic of Belarus, 2020. – Р. 75– 76.

Lazіuka, Y. Biosynthesis of silver nanoparticles using Acinetobacter calcoaceticus ІМV V-7241 cell-free supernatant / Y. Lazіuka, Y. Kharchenko, O. Skrotska // Молодь і поступ біології : збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, 27-29 квітня 2020 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 90–91.

Pirog, T. Influence of biological inducers on antimicrobial, antiadhesive activity and biofilm destruction by nocardia vaccinii imv v-7405 surfactants [Вплив біологічних індукторів на антимікробну, антиадгезивну активність та деструкцію біоплівки поверхнево-активними речовинами nocardia vaccinii імв в-7405] / T. P. Pirog, O. I. Skrotska, T. A. Shevchuk // Mikrobiolohichnyi Zhurnal. – 2020. – Vol. 82 (3). – P. 35–44.

Practically valuable metabolites of marine microorganisms / T. Pirog, A. Martyniuk, O. Skrotska, T. Shevchuk // Biotechnologia Acta. 2020. – Т. 13, № 3. – С. 5–29.

Practically valuable properties of the surfactant synthesized by Rhodococcus genus actinobacteria / T. P. Pirog, N. M. Petrenko, O. I. Skrotska, O. I. Paliichuk, T. A. Shevchuk, G. O. Iutynska // Mikrobiolohichnyi Zhurnal. – 2020. – Vol. 82 (4). – P. 94–109.

The effect of co-cultivation of Rhodococcus erythropolis with other bacterial strains on biological activity of synthesized surface-active substances / T. Pirog, L. Kluchka, O. Skrotska, V. Stabnikov // Enzyme and Microbial Technology. – 2020. – Vol. 142. – № 109677.

Боднар, О. Модифікація інтерферонів І та ІІ типу наночастками з метою підвищення їх біологічних ефектів / О. Боднар, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 368.

Бондарчук, В. І. Рекомбінантні білки, як основа субодиничних вакцини проти вірусу денге (Dengue virus) / В. І. Бондарчук, О. І. Скроцька // Майбутній науковець – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 4 грудня 2020 р. – С. 25–26.

Вискірко, С. І. Протипухлинна активність і деякі аспекти біотехнології мікробних протиракових метаболітів [Електронний ресурс] / С. І. Вискірко, О. І. Скроцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 70–83. Режим доступу :http://surl.li/axghv

Вискірко, С. Синтез мікроорганізмами протипухлинних сполук / С. Вискірко, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 373.

Калабська, В. Клітини комах, як платформа для отримання вірусоподібних частинок / В. Калабська, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 384.

Красинько, В. О. Дистанционное обучение как современная образовательная технология / В. О. Красинько, О. И. Скроцкая // Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы : материалы Международной научно-методической конференции, 19-20 марта 2020 г. – Минск :БГУ, 2020. – С. 28–30.

Лазюка, Ю. Біогенний синтез наночасток за допомогою рамноліпідів Pseudomonas aeruginosa / Ю. Лазюка, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 389.

Лазюка, Ю. В. Антибактериальное действие биогенных наночастиц золота / Ю. В. Лазюка, О. И. Скроцкая // Новые функциональные материалы, современные технологии и методы исследования : материалы VI Республиканской научно-технической конференции молодых ученых, посвящённая памяти члена-корреспондента НАН Беларуси С.С. Песецкого, 9-11 ноября 2020 г. – Гомель, Республика Беларусь : Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого, 2020. – С. 44.

Лазюка, Ю. В. Антимікробні властивості біогенних наночасток оксиду цинку / Ю. В. Лазюка, І. О. Скроцька // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації : тези доповідей ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, 15 травня 2020 р. – Харків : Національний фармацевтичний університет, 2020. – С. 123.

Лазюка, Ю. В. Антимікробні та антиракові властивості мікробних наночастинок золота / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 51–52.

Лазюка, Ю. В. Біогенний синтез наночасток за допомогою міцеліальних грибів / Ю. В. Лазюка, І. О. Скроцька // Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 квітня 2020 р. – Харків : Національний фармацевтичний університет, 2020. – С. 41–42.

Лазюка, Ю. В. Можливість використання грибів та бактерій для біологічного синтезу наночасток срібла / Ю. В.Лазюка, Є. В.Харченко, І. О. Скроцька // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2020. – С. 53.

Лазюка, Ю. В. Наночастки міді, отримані за допомогою мікроорганізмів та їх антибактеріальні властивості / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Майбутній науковець – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 4 грудня 2020 р. – С. 35–36.

Лазюка, Ю. В. Отримання наночасток металів біогенним способом для використання у косметології у якості консервантів / Ю. В. Лазюка, О. І. Скроцька // Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій і косметичній промисловості : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 листопада 2020 р. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – С. 58–59.

Лазюка, Ю. В. Перспективы использования Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 для получения наночастиц серебра /  Ю. В. Лазюка, Е. В. Харченко, О. И. Скроцкая // Физико-химическая биология как основа современной медицины : тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения Т.С. Морозкиной, 29 мая 2020 г. – Минск, Республика Беларусь : БГМУ, 2020. – С. 90–91.

Лазюка, Ю. Рослини як джерело отримання наночасток срібла / Ю. Лазюка, О. Скроцька // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 99–104.

Пирог, Т. П. Вплив біологічних індукторів на антимікробну, антиадгезивну активність та деструкцію біоплівки поверхнево-активними речовинами Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 / Т. П. Пирог, О. і. Скроцька, Т. А. Шевчук // Мікробіологічний журнал. – 2020. – Т. 82, № 3. – С. 24–33.

Потапенко, В. В. Біосинтез молочної кислоти генетично модифікованими дріжджами Saccharomyces cerevisiae / В. В. Потапенко, І. О. Скроцька // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2020. – С. 73.

Потапенко, В. В. Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Ч. 1. Синтез етанолу, бутанолу та ізобутанолу [Електронний ресурс] / В. В. Потапенко, О. И. Скроцкая // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 41–52. Режим доступу :http://surl.li/axgia

Потапенко, В. В. Синтез биогенных наночастиц серебра дрожжами рода Saccharomyces / В. В. Потапенко, О. И. Скроцкая // Инновационные материалы и технологии – 2020 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, 9-10 января 2020 г. – Минск : БГТУ, 2020. – С. 339–340.

Потапенко, В. Рекомбінантні дріжджі Saccharomyces cerevisiae як продуценти біоетанолу / В. Потапенко, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 397.

Харченко, Є. В. Використання бактерій для синтезу наночасток металів / Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 квітня 2020 р. – Харків : Національний фармацевтичний університет, 2020. – С. 72–73.

Харченко, Є. В. Використання мікроорганізмів для біогенного синтезу наночасток [Електронний ресурс] / Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 57–70. Режим доступу :http://surl.li/axghr

Ярош, М. Б. Біологічна активність мікробних екзополісахаридів / М. Б. Ярош, Т. П. Пирог, О. І. Скроцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 6. – C. 46–55.

Kharchenko, Y. Science and modern pharmaceutical manufacturing / Y. Kharchenko, O. Skrotska // Science and modern pharmaceutical manufacturing : VII Annual scientific and practical conference of Farmak’s School of young scientists with international involvement, November 21. – Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2, № 6 (2). – P. 33–34.

Боднар, О. В. Антивірусна дії іонів церію (ІІІ)за їх взаємодії з біологічними розчинами / О. В. Боднар, Н. М. Жолобак, О. І. Скроцька // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Київ, 19 квітня 2019 р. – 2019. – С. 19.

Боднар, О. В. Використання дріжджів Pichia pastoris як експресійної системи для отримання гамма-інтерферону / О. В. Боднар, О. І. Скроцька // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22–23 жовтня 2019 р. – 2019. – С. 236–237.

Боднар, О. В. Мікроорганізми як продуценти інтерферонів І та ІІ типу: сучасний стан досліджень Електронний ресурс] / О. В. Боднар, О. І. Скроцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 31–47. Режим доступу :http://surl.li/axgjg

Вискірко, С. І. Моніторинг формування та розвитку віддалених мікрометастазів з використанням в якості маркерів матриксних металопротеїназ / С. І. Вискірко, О. І. Скроцька, І. І. Ганусевич // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 6. – С. 121.

Вискірко, С. І. Роль матриксних металопротеїназ в утворенні та перебігу мінімальної залишкової хвороби / С. І. Вискірко, О. І. Скроцька, І. І. Ганусевич // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22–23 жовтня 2019 р. – 2019. – С. 20–21.

Калабська, В. В. Вірусоподібні частки як компоненти протиракових вакцин / В. В. Калабська, О. І. Скроцька // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22–23 жовтня 2019 р. – 2019. – С. 18–20.

Калабська, В. В. Особливості біотехнології вірусоподібних часток на прикладі цирковірусу свиней / В. В. Калабська, О. І. Скроцька // SWorldJournal. – 2019. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 113–119.

Калабська, В. В. Отримання вірусоподібних часток з використанням рекомбінантних мікроорганізмів / В. В. Калабська, О. І. Скроцька // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Харків, 14–15 листопада 2019 р. – С. 98–99.

Калабська, В. В. Рослини як біореактори для синтезу вірусоподібних часток / В. В. Калабська, О. І. Скроцька // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – 2019. – С. 75–76.

Потапенко, В. В. Отримання рекомбінантних сполук з використанням дріжджів Saccharomyces cerevisiae / В. В. Потапенко, О. І. Скроцька // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – 2019. – С. 138–139.

Потапенко, В. В. Синтез біоетанолу дріжджами Saccharomyces cerevisiae на лігноцелюлозних субстратах / В. В. Потапенко, О. І. Скроцька // Майбутній науковець – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 12 грудня 2019 р. – 2019. – Ч. 1. – С. 282.

Скроцька, О. І. Лігноцелюлозні відходи як сировина для синтезу бутанолу клостридіями / О. І. Скроцька, Т. П. Пирог, С. О. Скроцький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 16–32.

Стефанюк, Б. Р. Отримання кателіцидинів за допомогою рекомбінантних мікроорганізмів / Б. Р. Стефанюк, О. І. Скроцька // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22–23 жовтня 2019 р. – 2019. – С. 236–237.

Янчук, І. В. Використання тилорону як антибактеріальної сполуки / І. В. Янчук, О. І. Скроцька // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 6. – С. 521–524.

Янчук, І. В. Застосування тилорону як перспективної протипухлинної сполуки / І. В. Янчук, О. І. Скроцька // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – 2019. – С. 186–187.

Янчук, І. В. Протипухлинна дія тилорону / І. В. Янчук, О. І. Скроцька // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали науково-практичної internet-конференції, м. Харків, 22–23 жовтня 2019 р. – 2019. – С. 67–68.

Bodnar, O. Antiviral activity of interferon and ceria on the vesicular stomatitis virus model in vitro / O. Bodnar, N. Zholobak, O. Skrotska // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво : матеріали VI науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак», 1 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 29.

Боднар, О. В. Застосування модифікованих інтерферонів у протипухлинній терапії / О. В. Боднар, О. І. Скроцька // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 жовтня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 38–41.

Боднар, О. В. Застосування нанотехнологій в дерматологічних косметичних засобах / О. В. Боднар, І. В. Янчук, О. І. Скроцька // Хімія, біо- і нанотехнології, екологія і економіка в харчовій та косметичній промисловості : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 листопада 2018 р. – Харків, 2018. – С. 31–33.

Боднар, О. В. Можливість застосування сполук церію у противірусній терапії / О. В. Боднар, О. І. Скроцька // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 14 грудня 2018 р. – 2018. – Ч. 1. – С. 36–37.

Боднар, О. В. Рекомбінантні інтерлейкіни у медичній практиці / О. В. Боднар, О. І. Скроцька // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, 23 листопада 2018 р. – Харків, 2018. – Вип. 5. – С. 55–58.

Боднар, О. Дослідження модифікованих інтерферонів як противірусних засобів / О. Боднар, О. Скроцька // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 15.

Калабська, В. Перспективи використання вірусподібних частинок у протираковій терапії / В. Калабська, О. Скроцька // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 22.

Павлюкова, Я. Практичне використання бактерій роду Bradyrizhobium: аналіз сучасних досліджень / Я. Павлюкова, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 488.

Скроцька, О. Наукова робота магістрантів кафедри біотехнології і мікробіології як невід’ємна складова біотехнологічної освіти / О. Скроцька, Т. Пирог // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 98–99.

Харченко, Є. Зміна біологічної активності фактору некрозу пухлин за рахунок його модифікацій / Є. Харченко, О. Боднар, О. Скроцька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 461.

Янчук, І. Антивірусна дія тилорону / І. Янчук, О. Скроцька // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 43.

Янчук, І. В. Застосування тилорону при лікуванні легенового та серцевого фіброзів / І. В. Янчук, О. І. Скроцька // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 14 грудня 2018 р. – 2018. – Ч. 1. – С. 85–86.

Препарати фактора некрозу пухлин: характеристика, способи отримання та модифікації [Електронний ресурс] / Є. В. Харченко, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, О. В. Боднар // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 42–48. Режим доступу :http://surl.li/axfpb

Харчова біотехнологія : підручник [Електронний ресурс] / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. В. Кігель. – Київ : Ліра–К, 2016. – 408 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24994/1/Harchova.pdf