Красінько Вікторія Олегівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
2
1
1
95
4
42

Перелік опублікованих документів:

Morphological characteristics of the culture Clathrus archeri (Phallaceae, Basidiomycota) / O. Mykchaylova, M. Lomberg, S. Tsapko, V. Krasinko // Polish Journal of Natural Science. – 2022. – 36(3). – Pp. 283–298.

Карлаш, Ю. В. Основи проєктування біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. В. Карлаш, В. О. Красінько ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 373 с.

Лозіна, В Розробка біопрепаратів для рослинництва як один з факторів розвитку зеленої економіки / В. Лозіна, В.Красінько // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 58.

Лозіна, В. Є.  Базидієві гриби як джерело антивірусних сполук для рослинництва / / В. Є. Лозіна, В. О. Красінько, М. Л. Ломберг // PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 18 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 99–102.

Лозіна, В. Є. Біологічно активні речовини грибів як основа лікарських засобів проти вірусів простого герпесу / В. Є. Лозіна, В. О. Красінько // Сучасні досягнення фармацевтичної справи : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків, 2022. – С. 159-161.

Лозіна, В. Є. Противірусні метаболіти базидіоміцетів як перспективні фармацевтичні препарати в боротьбі з Covid-19 / В. Є. Лозіна, В. О. Красінько // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво : збірник матеріалів X науково-практичної конференції з міжнародною участю школи молодих науковців АТ «Фармак», 27-28 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 51–53.

 

Bacteriocins lactobacillus — an alternative to antimicrobial drugs / I. M. Voloshyna, K. I. Soloshenko, V. O. Krasinko, I. V. Lych, L. V. Shkotova // Biopolymers and cell. – 2021. – 37 (2). – Pp. 85–97. DOI: 10.7124/bc.000A4E

Immunological evaluation of inactivated Newcastle disease vaccine depending on adjuvant composition / A. I. Chegrynets, O. O. Saliy, I. A. Sobko, V. O. Krasinko // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2021. – Vol. 12, Issue 3. – P. 490–497.

Morphological characteristics of the culture clathrus archeri (phallaceae, basidiomycota) / O. Mykchaylova, M. Lomberg, S. Tsapko, V. Krasinko // Polish journal of natural sciences. – 2021. – 36 (3). – Pp. 283–298.

Бондарук, С. Аналіз антибактеріальних властивостей макроміцетів / С. Бондарук, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 391.

Бондарук, С. В. Антибактеріальні властивості плодових тіл представників відділу Basidiomycota / С. В. Бондарук, В. О. Красінько // Майбутній науковець – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 4 грудня 2020 р. – С. 26–27.

Бондарук, С. В. Біотехнологічні аспекти отримання противірусних агентів із базидіоміцетів / С. В. Бондарук, В. О. Красінько // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – С. 105–106.

Бондарук, С. В. Можливості використання базидіоміцетів у боротьбі з хворобами, викликаними Staphylococcus aureus / С. В. Бондарук, В. О. Красінько // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 р. – С. 21.

Вивчення впливу різних інактивантів на збереження активності вірусу синдрому зниження несучості штаму «ССЯ-76» / А. І. Чегринець, О. О. Салій, В. О. Красінько, Ф. Ф. Вабіщевич // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – С. 335–336.

Кернер, А. Дослідження антифунгальної активності грибів відділу Basidiomycetes проти мікопатогенів / А. Кернер, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 398.

Кернер, А. О. Базидіоміцети як продуценти природніх фунгіцидів / А. О. Кернер, В. О. Красінько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІІ науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 15–16 квітня 2021 р. – С. 52–53.

Красінько, В. О. Біотехнологічні аспекти отримання дріжджових кілер-токсинів для застосування у виноробстві / В. О. Красінько, С. О. Цапко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної практичної конференції 23 грудня 2021 р., м. Київ. – Київ, 2021. – С. 58–60.

Ломберг, М. Л. Лікувальні властивості грибів родини Hericiaceae / М. Л. Ломберг, В. О. Красінько // PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 лютого 2021 р. – С. 324–328.

Михайлова, О. Б. Біотехнологічні основи інтенсивного культивування лікарського базидієвого гриба Fomitopsis betulina (Fomitopsidaceae, Polyporales) / О. Б. Михайлова, М. Л. Ломберг, В. О. Красінько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 32–41.

Скроцька, О. І. Отримання практично цінних сполук з використанням рекомбінантних дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. І. Скроцька, В. В. Потапенко, В. О. Красінько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 2, Ч. 2 : Синтез органічних кислот, білків, ферментів та інших сполук. – С. 7–20.

Тиква, К. Характеристика та перспективи використання грибних елісіторів для фармацевтичної промисловості / К. Тиква, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 422.

Цапко, С. О. Біотехнологічні особливості одержання кілер-токсинів дріжджів для застосування у виноробстві / С. О. Цапко, В. О. Красінько // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 р. – С. 102.

Цапко, С. О. Кілер-токсини дріжджів як перспективні антифунгальні сполуки для лікування кандидозів / С. О. Цапко, В. О. Красінько // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині : матеріали науково-практичної Міжнародної дистанційної конференції, м. Харків, 26 березня 2021 р. – С. 135–136.

Цапко, С. О. Кілер-токсини як перспективні антимікробні сполуки для виноробства / С. О. Цапко, В. О. Красінько // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – С. 331–332.

Цапко, С. О. Особливості культивування генно-модифікованих штамів кілерних-дріжджів / С. О. Цапко, В. О. Красінько // Потенціал сучасної науки : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23–24 січня 2021 р. – Ч. ІІ. – С. 24–25.

Чегринець, А. Вивчення залежності в’язкості емульсії від різного співвідношення водної та масляної фаз при виробництві інактивованої вакцини проти хвороби Ньюкасла / А. Чегринець, В. Красінько, О. Салій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 425.

Tsapko, S. Optimization of Natamycin biosynthesis mediated by Streptomyces natalensis NRRL2651 / S. Tsapko, V. Krasinko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 366.

Бактериоцины синтезируемые лактобактериями / И. Н. Волошина, В. О. Красинько, Т. О. Бойко, И. В. Лыч, Л. В. Шкотова // Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2020 р. –.Київ : КНУТД, 2020. – С. 40.

Бондарук, С. Перспективи використання макроміцетів родини Agaricaceae для одержання антимікробних біологічно активних речовин / С. Бондарук, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 369.

Годлевський, В. Біотехнологія отримання біотерапевтичного ферментного препарату наттокіназа / В. Годлевський, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 376.

Гресько, В. Біотехнологічні особливості культивування продуцента протихолерної вакцини / В. Гресько, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 377.

Кернер, А. Перспективи практичного використання вищих базидіоміцетів Crinipellis schevchenkovi Buchalo 31 / А. Кернер, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 385.

Красінько, В. О. Визначення антимікробної активності грибів роду Hericium для оцінки перспектив їх практичного використання / В. О. Красінько, М. Л. Ломберг // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 43–44.

Красинько, В. О. Дистанционное обучение как современная образовательная технология / В. О. Красинько, О. И. Скроцкая // Экологическое образование и устойчивое развитие. Состояние, цели, проблемы и перспективы : материалы Международной научно-методической конференции, 19-20 марта 2020 г. – Минск :БГУ, 2020. – С. 28–30.

Чегринець, А. Результати використання ад’ювантів при виробництві інактивованих вакцин для ветеринарії / А. Чегринець, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 406.

Гафенко, В. Високоефективні продуценти для промислового біосинтезу субстанції такролімусу / В. Гафенко, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 493.

Перспектива створення біологічно активних добавок (БАД) з представників відділу Basidiomycetes / С. Бондарук, А. Кернер, В. Красінько, Г. Аль-Маалі / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 486.

Петрик, А. Особливості біодеструкції пластикових відходів / А. Петрик, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 510.

Подолянчук, В. Промислове вирощування їстівних базидіоміцетів / В. Подолянчук, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 511.

Mikolov, S. Use of lakazes in selecting creams / S. I. Mikolov, V. O. Krasinco // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 18-20, 2018. – Kharkiv, 2018. – Р. 148.

Mykoliv, S. L'utilisation de la lignine et de la laccase dans le traitement du cancer / S. Mykoliv, О. Yakymenko, V. Krasinko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 259.

Using of lowland peat substrate for cultivation of Pichia anomala IMB Y-5067 and Rhodotorula gracilis IMB Y-5075 yeast strains / T. S. Kalandyrets, V. O. Krasinko, H. S. Andriiash, N. Ye. Beiko, О. О. Tigunova, S. M. Shulga // Biotechnologia Аcta. – 2018. – Vol. 11, № 1. – С. 64–69.

Визначення антимікробної активності грибів роду Hericium / М. Мірошниченко, Т. Буніна, С. Дуб’янська, В. Красінько, М. Ломберг // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 486.

Гафенко, В. Інтенсифікація біосинтезу такролімусу за допомогою мутагенезу та оптимізації складу поживного середовища / В. Гафенко, В. Красінько // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 19.

Гриби роду Hericium як перспективна сировина для фармацевтичної промисловості / М. С. Мірошниченко, В. О. Красінько, Т. Ю. Кривець, М. Л. Ломберг // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 54–55.

Красінько, В. О. Очищення ґрунту від тринітротолуолу за допомогою лігніндеградабельних ферментів / В. О. Красінько, С. І. Миколів // Інноваційні агротехнології : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 28 березня 2018 р. – Умань, 2018. – С. 42–45.

Красінько, В. Студентський науковий гурток – одна зі складових частин підготовки кваліфікованих фахівців-біотехнологів / В. Красінько // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 97.

Лось, М. Є. Трансглутаміназа як біотехнологічний інструмент поліпшення якості харчових продуктів / М. Є. Лось, В. О. Красінько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, 1-2 березня 2018 р. – Харків, 2018. – Вип. 4. – С. 138–140.

Лось, М. Перспективи використання трансглутамінази у виробництві харчових плівок / М. Лось, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 480.

Миколів, С. Визначення активності лігнінпероксидази у грибах білої гнилі / С. Миколів, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 485.

Миколів, С. Застосування лігнінмодифікувальних ферментів у природоохоронних біотехнологіях / С. Миколів, В. Красінько // Відтворимо ліси разом : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-7 березня 2018 р. Київ, 2018. – С. 220–223.

Миколів, С. І. Використання базидіоміцетів у медицині / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Майбутній науковець – 2018 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 14 грудня 2018 р. – Ч. 1. – С. 84–85.

Миколів, С. І. Використання пероксидаз для рослин / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 29 березня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 105–106.

Миколів, С. І. Дослідження марганець пероксидази / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р. – Харків, 2018. – Ч. ІІ. – С. 270.

Миколів, С. І. Дослідження структури пероксидаз для імуноферментного аналізу / В. О. Красінько // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12-13 квітня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 240–241.

Миколів, С. І. Утилізація лігнінвмісних відходів / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку : збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018 р. – С. 212–215.

Миколів, С. І. Характеристика продуцентів та поживних середовищ для одержання лаказ / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 100–104.

Миколів, С. І. Хімія лігніну / С. І. Миколів, В. О. Красінько // Збірка тез доповідей VII Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 11-13 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 71.

Мірошниченко, М. С. Перспективи використання грибів Hericium erinaceus для розробки нових лікарських засобів / М. С. Мірошниченко, М. Л. Ломберг, В. О. Красінько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, 1-2 березня 2018 р. – Харків, 2018. – Вип. 4. – С. 155–158.

Мірошниченко, М. С. Підбір джерел вуглецевого та азотного живлення для культивування гриба Hericium coralloides / М. С. Мірошниченко, В. О. Красінько, М. Л. Ломберг // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 26–28.

Рудкевич, І. Одержання посівного матеріалу P. Ostreatus для твердофазного культивування / І. Рудкевич, В. Красінько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 494.

Скринінг хлібопекарських дріжджів / Т. Каландирець, В. Красінько, Г. Андріяш, О. Тігунова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 473.

Скринінг хлібопекарських дріжджів / Т. С. Каландирець, В. О. Красінько, Г. С. Андріяш, О. О. Тігунова // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку : матеріали IІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 87.

Тішкова, Т. Збагачення дріжджів мікронутрієнтами / Т. Тішкова, В. Красінько // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 83.

Ярош, Р. Ріст і плодоношення грибів з лікувальними властивостями на відходах рослинної фармацевтичної сировини / Р. Ярош, В. Красінько, М. Ломберг // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 500.

Каландырец, Т. С. Насыщение дрожжевых клеток микронутриентами / Т. С. Каландырец, В. О. Красинько // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІ. – С. 9–11.

Рудкевич, И. В. Сравнительная характеристика и перспективы использования растительных отходов для получения теплоизоляционных материалов / И. В. Рудкевич, В. О. Красинько // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІ. – С. 28–30.

Горобець, О. В. Перспектива поєднання геропротекторних препаратів для комплексної профілактики вікових захворювань / О. В. Горобець, В. О. Красінько // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 349–354.

Горобець, О. В. Поширеність залежно–вікових хвороб і рекомендації щодо їх профілактики та лікування / О. В. Горобець, В. О. Красінько // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 345–349.

Дарчик, В. В. Пептидні біорегулятори у геронтологічній практиці / В. В. Дарчик, В. О. Красінько // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 354–359.

Дарчик, В. В. Унікальні властивості нової аллотропної форми вуглецю – фулеренів / В. В.Дарчик, В. О. Красінько // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 359–364.

Диптан, Л. Л. Біологічні засоби захисту винограду – перспективної сировини для препаратів антиоксидантної дії / Л. Л. Диптан, В. О. Красінько // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць V Науково–практичної інтернет–конференції з міжнар. участю, 18 листопада 2016 р., м. Харків. – С. 198–201.

Диптан, Л. Л. Перспективи застосування поліфенольних комплексів винограду для лікування цукрового діабету / Л. Л. Диптан, В. О. Красінько // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 364–369.