Грегірчак Наталія Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
9
3
5
1
167
8
97

Перелік опублікованих документів:

Грегірчак, Н. М. Обгрунтування вибору санітарної підготовки приміщень для виробництва амінокислоти триптофану / Н. М. Грегірчак, О. П. Слободян, М. О. Шульга // SWorld. – 2022. – Issue 11, Part 1. – Pp. 35–40.

Грегірчак, Н. Перспективи біотехнологічного отримання пребіотиків / Н. Грегірчак, О. Максимець // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 107.

Зомчак, В. В. Біотехнологічні аспекти одержання мікробних екзополісахаридів / В. В. Зомчак, Н. М. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 311.

Зомчак, В. В. Біотехнологія мікробних полісахаридів, продуценти, використання, техніко-економічне обґрунтування виробництва ксантану / В. В. Зомчак, Н. М. Грегірчак // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 4. – С. 47–59.

Зомчак, В. В. Перспектива використання мікробних ЕПС медичного призначення / В. В. Зомчак, Н. М. Грегірчак // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2022 р., м. Харків. – 2022. – С. 110-112.

Зомчак, В. В. Перспективи використання мікробних екзополісахаридів у медицині / В. В. Зомчак, Н. М. Грегірчак // Біотехнологія ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 червня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 41-42.

Максимець, О. О. Біотехнологія мікробних фруктоолігосахаридів та їх застосування в якості пребіотиків / О. О. Максимець, Н. М. Грегірчак// Біотехнологія ХХІ століття : збірник матеріалів ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 червня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 72–73.

Максимець, О. О. Біотехнологія фруктоолігосахаридів / О. О. Максимець, Н. М. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 316.

Максимець, О. О. Мікробні олігосахариди як пребіотики / О. О. Максимець, Н. М. Грегірчак // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2022 р., м. Харків. – 2022. – С. 161–162.

Сергієнко, М. Вплив технологічних операцій виготовлення морозива пломбір на мікробіологічну безпеку / М. Сергієнко, О. Слободян, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 260.

Соцька, А. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ріст мікроорганізмів у морозиві / А. Соцька, Н. Грегірчак, О. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 259.

Черепанский, В. В. Исследование одноэтапного биосинтеза полилактида микроорганизмами / В. В. Черепанский, Н. Н. Грегирчак // Технология органических веществ : материалы докладов 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), 31 января–12 февраля 2022 г., г. Минск, Республика Беларусь. – Минск, 2022. – С. 287–289.

Черепанський, В. В. Аналіз методів виділення полілактату з біомаси бактерій / В. В. Черепанський Н. М. Грегірчак // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2022 р., м. Харків. – 2022. – С. 239–241.

Чернишова, А. Вплив залишкової мікрофлори морозива на організм людини / А. Чернишова, Н. Грегірчак, О. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 258.

Грегірчак, Н. М. Вибір мийних і дезінфікуючих засобів для пробіотичного виробництва / Н. М. Грегірчак, О. П. Слободян, В. В. Зомчак // Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2021. – Issue 15, Part 2. – P. 68–72.

Зомчак, В. В. Вибір методів висушування біомаси пробіотичних дріжджів Saccharomyces boulardii для одержання пробіотичного препарату / В. В. Зомчак, Н. М. Грегірчак // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – 2021. – С. 160–161.

Максимець, О. О. Способи відділення біомаси молочнокислих бактерій Lactobacillus fermentum для одержання пробіотичного препарату / О. О. Максимець, Н. М. Грегірчак // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 25 березня 2021 р. – 2021. – С. 235–236.

Максимець, О. Фітопатологічне обстеження гарбузів / О. Максимець, О. Слободян, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 328

Собко, О. Вплив чинників на мікробіологічну безпеку і псування мармеладу / О. Собко, Н. Грегірчак, О. Слободян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 138.

Черепанський, В. Аналіз методів синтезу полілактату / В. Черепанський, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 426.

Gregirchak, N. Application of Lactic Acid Bacteria for Coating of Wheat Bread to Protect it from Microbial Spoilage / N. Gregirchak, O. Stabnikova, V. Stabnikov // Plant Foods for Human Nutrition. – 2020. – Vol. 75, Issue 2. – P. 223–229.

Грегірчак, Н. М. Аналіз ризиків при виробництві вермішелі швидкого приготування [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, О. П. Слободян, С. О. Цапко // SWorld. – 2020. – Issue 3, Part 1. – С. 16–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31636/1/23.06-28.pdf

Черепанский, В. Особенности разработки отечественных пробиотических препаратов / В. В. Черепанский, Н. М. Грегирчак // Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения : сборник тезисов I Республиканской научно-практической конференции фармакологов с международным участием, 28–29 мая 2020 г. – Бухара, Узбекистан, 2020. – С. 95–96.

Черепанський, В. Аналіз збереження життєздатності клітин пробіотичних штамів мікроорганізмів у біодеградабельній плівці / В. В. Черепанський, Н. В. Грегірчак // Біотехнологія ХХІ століття : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2020. – С. 91.

Черепанський, В. Використання пакетиків-саше як первинної упаковки для пробіотичних препаратів / В. Черепанський, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 407.

Черепанський, В. Використання пробіотичних штамів мікроорганізмів у біоплівці для харчових продуктів / В. Черепанський, Н. Грегірчак // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 99–100.

Черепанський, В. Особливості технологічного процесу виробництва пробіотичного препарату на основі лактобацил [Електронний ресурс] / В. В. Черепанський, Н. М. Грегірчак // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 45–59. – Режим доступу : http://surl.li/awqfp

Грегірчак, Н. М. Аналіз ризиків при виробництві вермішелі швидкого приготування [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, О. П. Слободян, С. О. Цапко // SWordl Journal. – 2020. – Issue 3, Part1. – С. 16–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31636/1/23.06-28.pdf

Дослідження впливу порошку топінамбура на вміст цукрів у хлібі житньому заварному [Електронний ресурс] / Г. І. Волощук, А. О. Ярковий, Б. М. Полуцька, Н. В. Пашова, Н. М. Грегірчак // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 253–263. Режим доступу :http://surl.li/awrlq

Покойовець, К. Ю. Дослідження пробіотичного покриття для харчових продуктів [Електронний ресурс] / К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 58–65. – Режим доступу : http://surl.li/awrlw

Українець, О. О. Оцінка ризиків мармеладних виробів [Електронний ресурс] / О. О. Українець, Н. М. Грегірчак // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 200–206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32752/1/ASSESSMENT

%20OF%20RISKS%20OF%20MARMALADE%20PRODUCTS.pdf

Черепанський, В. В. Використання вітчизняних штамів лактобацил в розробці українських пробіотичних препаратів / В. В. Черепанський, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології. – 2019. – Вип. 6. – С. 489–492.

Черепанський, В. В. Дослідження виживання пробіотичних штамів мікроорганізмів у біоплівці для харчових продуктів / В. В. Черенпанський, Н. М. Грегірчак // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 листопада 2019 р. – Київ, 2019. – С. 181–182.

Черепанський, В. В. Збереження життєздатності клітин як запорука якості пробіотичних препаратів [Електронний ресурс] / В. В. Черепанський, Н. М. Грегірчак // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 7–14. – Режим доступу : http://surl.li/awrme

Аналіз мікробіологічної контамінації пряно-ароматичної сировини, що використовується в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, Н. М. Грегірчак, А. В. Шикирава // Продовольчі ресурси. – 2018. – №10. – С. 28–33. – Режим доступу : http://surl.li/awrqb

Вплив борошна знежиреного насіння олійних культур та порошку топінамбура на якість та безпечність житнього хліба / Н. В. Пашова, Г. І. Волощук, Н. М. Грегірчак, Г. В. Карпик // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 11. – С. 139–147.

Вплив частково знежиреного борошна олійних культур та порошку топінамбура на мікробіологію житнього хліба / К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак, Н. В. Пашова, Г. І. Волощук // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 119–121.

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР : лабораторний практикум : навч. посібник / Н. М. Грегірчак, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор. – Київ : НУХТ, 2018. – 274 с.

Макаренко, Е. Исследования хлебобулочных изделий с функциональными пищевыми добавками / Е. Макаренко, К. Покойовец, Н. Грегирчак // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 січня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32. – С. 13–16.

Макаренко, Є. В. Дослідження житнього хліба з функціональними добавками, покритого пробіотичним покриттям / Є. В. Макаренко, К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Досягнення і проблеми сучасної науки : збірник наукових матеріалів ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 січня 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 26–30.

Макаренко, Є. Основні аспекти біобезпеки виробничих приміщень на біофармацевтичних виробництвах / Є. Макаренко, Н. Грегірчак // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспектив розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18 травня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 43. – С. 356–357.

Макаренко, Є. Питання біобезпеки при проектуванні приміщень для біотехнологічного виробництва АФІ / Є. Макаренко, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 482.

Покойовец, Е. Съедобное покрытие в качестве упаковки для пищевых продуктов / Е. Покойовец, Н. Грегирчак // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 січня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32. – С. 21–23.

Покойовець, К. Дослідження біодеградабельних їстівних покриттів / К. Покойовець, О. Росик, Н. Грегірчак // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 81.

Покойовець, К. Їстівне покриття для подовження свіжості харчових продуктів / К. Покойовець, О. Росик, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 492.

Покойовець, К. Їстівне покриття як новий вид пакування для хлібобулочних виробів / К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Досягнення і проблеми сучасної науки : збірник наукових матеріалів ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 січня 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 37–41.

Покойовець, К. Покриття з пробіотичною закваскою для виробів хлібопекарської промисловості / К. Ю. Покойовець, О. О. Росик, Н. М. Грегірчак // Біологічні дослідження – 2018 : збірник наукових праць X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–16 березня 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 329–330.

Покойовець, К. Роль пробіотичного покриття в пакуванні харчових продуктів / К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – Харків : НФаУ, 2018. – Вип. 4. – С. 188–191.

Украинец, Е. А. Факторы риска кондитерских изделий / Е. А. Украинец, Н. Н. Грегирчак // Біологічні дослідження – 2018 : збірник наукових праць X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14–16 березня 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 330–332.

Українець, О. О. Сучасні проблеми безпеки кондитерської продукції / О. О. Українець, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – Харків : НФаУ, 2018. – Вип. 4. – С. 253–255.

Українець, О. Кондитерські вироби функціонального призначення / О. Українець, Н. Грегірчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 496.

Українець, О. Оцінка мікробіологічних ризиків мармеладних виробів / О. Українець, Н. Грегірчак // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 84.

Evaluation of the organoleptic and microbiological quality indicators of wheat bread with edible coating containing probiotic microorganisms / A. Chernaya, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, E. Pokoyovets // Voprosy Pitaniia. – 2017. – Vol. 86 (3). – P. 101–107.

Грегірчак, Н. М. Мікробіологічний аналіз вершкових кремів пониженої жирності [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, О. О. Українець, Ю. П. Звягінцева-Семенець та ін. // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23 (3). – С. 238–245.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26731/1/Skovmavcpzh.pdf

Дослідження процесу екстрагування кверцетинвмісної сировини для виробництва м’ясних продуктів / Т. М. Іванова, К. В. Зусько, А. М. Куц, Н. М. Грегірчак, Л. В. Пешук // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 49–54.

Дослідження сосисок з включенням кверцетину і нативної кверцетинвмісної сировини подовженого терміну зберігання [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, Л. В. Пешук, К. В. Зусько // Наукові праці НУХТ. – 2017. –Т. 23, № 4. – С. 223–230. – Режим доступу : https://cutt.ly/CYbJ5LX

Екстракти лушпиння цибулі та мати-й-мачухи як пріорітетна кверцетинвмісна сировина [Електронний ресурс] / Т. М. Іванова, К. В. Зусько, Н. М. Грегірчак, Л. В. Пешук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 100–101. – Режим доступу : https://cutt.ly/dYbKavJ

Макаренко, Е. В. Новые хлебобулочные изделия функционального назначения / Е. В. Макаренко, Е. Ю. Покойовец, Н. Н. Грегирчак // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІ. – С. 60–62.

Патент на винахід № 114574 України, МПК А21D 15/08 (2006.01) А23L 3/3463 (2006.01) Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С, Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Покойовець К. Ю., Кравчено О. В., Голь А. О. – № а 201603711 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12 2017 р. – Режим доступу : https://cutt.ly/4YbKzdl

Покойовец, Е. Ю. Съедобное покрытие как перспективное направление упаковки пищевых продуктов / Е. Ю. Покойовец, Н. Н. Грегирчак // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІ.С. 13–14.

Украинец, Е. А. Причины порчи кондитерских изделий / Е. А. Украинец, Н. Н. Грегирчак // Вестник. – 2017. – № 4 (81), Т. ІІ. – С. 21–22.

Черная, А. И. Оценка органолептических и микробиологических показателей качества пшеничного хлеба со съедобным покрытием, содержащим пробиотические микроорганизмы [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньева, Н. Н. Грегирчак, Е. Ю. Покоевец //Вопросы питания. – 2017. – Том 86, № 3. – С. 101-107. – Режим доступа : https://cutt.ly/oYbKmIi

Antibacterial biodegradable films for foods [Electronic resourse] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, K. Zusko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko // Ukrainian Food Journal. – 2016, Vol. 5, Issue 1. – P. 88–95. – Access mode : https://cutt.ly/4YbKJz3

Біодеградабельні плівки, що запобігають мікробіологічному псуванню продукції [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХV науково-практичної конференції молодих вчених. – Київ, 2016. – С. 9–11. – Режим доступу  : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/24221/1/1.pdf

Зусько, К. В. Використання біодеградабельних плівок з ТіО2 у харчовій промисловості / К. В. Зусько, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць V Науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2016 р., м. Харків. – С. 272–274.

Зусько, К. В. Дослідження антибактеріальних властивостей плівки з ТіО2 / К. В. Зусько, О. О. Українець, Н. М. Грегірчак // Dny vĕdy–2016 : materiály XII mezinárodní vĕdecko–praktická konference, 22–30 březen 2016 roku. – Praha. – Díl 16. – P. 75–78.

Зусько, К. В. Дослідження мікробіологічного стану зернових екструдатів різного складу / К. В. Зусько, Н. М. Грегірчак // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 20–21 лютого 2016 р. – Переяслав–Хмельницький. – С. 372–374.

Зусько, К. В. Мікробіологічна безпека зернових екструдатів / К. В. Зусько, Н. М. Грегірчак // Наукова Україна : ІІ Всеукр. наук. конф., 23–24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ. – С. 59–62.

Макаренко, Є. В. Вплив функціональних харчових добавок на антагоністичні властивості хлібобулочних виробів / Є. В. Макаренко, К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць V науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2016 р., м. Харків. – С. 384–386.

Патент на корисну модель 111295 Ураїни, МПК (2016.01) А21D 15/08 (2006.01) C12N 1/100 Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Покойовець К. Ю., Кравчено О. В., Голь А. О. – № u 201603704 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21, 2016 р. – Режим доступу : https://cutt.ly/IYbK7fG

Патент на корисну модель № 110866 України, A21D 15/08 (2006.01) B65B 25/18(2006.01) Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки [Електронний ресурс] / Чорна А. С., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Зусько К. В., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. – u 201603669 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10, 2016 р. – Режим доступу : https://cutt.ly/YYbLeZs

Покойовець, К. Ю. Пробіотичні плівки для зберігання хліба / К. Ю. Покойовець, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць V науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2016 р., м. Харків. – С. 470–473.

Українець, О. О. Дослідження мікробіологічної стабільності вершкового крему / О. О. Українець, Н. М. Грегірчак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць V науково–практичної інтернет–конференції з міжнародною участю, 18 листопада 2016 р., м. Харків. – С. 629–631.