Буценко Людмила Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
26
4
4
3
180
11
3

Перелік опублікованих документів:

Pasichnyk, L. A. Modernization of the pseudomonas syringae pathovars serogrouping scheme / L. A. Pasichnyk, L. M. Butsenko // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2022. – 84 (3). – Pp. 9–16. DOI: 10.15407/microbiolj84.03.009

The growth-promoting and antipathogenic effects of microorganisms isolated from solanum nigrum L. and inoculated in solanum lycopersicum L / V. V. Borodai, Y. V. Kolomiiets, A. F. Likhanov, L. B. Zelena, L. M. Butsenko, K. I. Shemetun, A. M. Churilov, Y. B. Blume // Open agriculture journal. – 2022. – Vol. 16. – № e187433152208180. DOI: 10.2174/18743315-v16-e2208180

Гудзенко, О. В. Протеолітична активність культуральної рідини ґрунтових бактерій / О. В. Гудзенко, Л. М. Буценко // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2022 р., м. Харків. – 2022. – С. 89.

Characteristic of pseudomonas syringae pv. atrofaciens isolated from weeds of wheat field / L. Butsenko, L. Pasichnyk, Y. Kolomiiets, A. Kalinichenko, D. Suszanowicz, M. Sporek, V. Patyka // Applied Sciences (Switzerland). – 2021. – Vol. 11 (1). – Aticle № 286. – P. 1–12. DOI: 10.3390/app11010286

Sodium nitroprusside as a resistance inducer in tomato plants against pathogens of bacterial diseases / Y. V. Kolomiiets, I. P. Grygoryuk, L. M. Butsenko, A. I. Emets, Y. B. Blume // Cytology and Genetics. – 2021. – Vol. 55 (6). – P. 548–557. DOI: 10.3103/S0095452721060049

Буценко, Л. Бактеріальна виразка – небезпечна хвороба каштана кінського в Європі / Л. Буценко // Вісник аграрної науки. – 2021. – Т. 99, Вип. 10. – С. 38–44.

Буценко, Л. М. Збудник базального бактеріозу пшениці: адаптація до умов сердовища / Л. М. Буценко // Розвиток сільських територій на засадах екологічності, енергонезалежності й енергоефективності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 11 листопада 2021. – Полтава : ПДАУ, 2021. – С. 85.

Буценко, Л. М. Чутливіть соризу сорту титан до Pseudomonas Syringae pv. Syringae 8548 / Л. М. Буценко, М. В. Решетніков // Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки) : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2021», 11 березня 2021 р., с. Крути, Чернігівська обл.). – Обухів : Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2021. – Т. 4. – С. 26–29.

Кутрик, І. Контроль збудників бактеріозів хрестоцвітих за допомогою бактеріофагів / І. Кутрик, Л. Буценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 405.

Міщук, А. Стратегії генетичної модифікації актинобактерій – продуцентів антибіотиків / А. Міщук, Л. Буценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 410.

Хвороби сочевиці / В. П. Карпенко, І. І. Мостов’як, Т. П. Новікова, І. Б. Леонтюк, О. І. Заболотний, А. А. Даценко, Р. М. Притуляк, Г. Б. Гуляєва, І. П. Токовенко, Л. А. Пасічник, Л. М. Буценко, Т. Т. Гнатюк, С. В. Пида, І. Г. Будзанівська, О. В. Шевченко, С. І. Колісник, В. Ф. Петриченко, О. А. Демченко, В. П. Патика. – Умань : Сочінський М.М., 2021. – 112 с.

Identification and biological properties of the pathogen of soft rot of tomatoes in the greenhouse / Y. Kolomiiets, I. Grygoryuk, L. Butsenko, V. Bohoslavets, Y. Blume, A. Yemets // The Open Agriculture Journal. – 2020. – Vol. 14, Issue 1. – С. 290–298. DOI: 10.2174/1874331502014010290

Induction of wheat resistance against the causative agent of basal bacteriosis with growth-promoting bacteria / Y. V. Kolomiiets, I. P. Grigoryuk, A. F. Likhanov, L. M. Butsenko, L. A. Pasichnyk, Y. B. Blume // Cytology and Genetics. – 2020. – Vol. 54, Issue 6. – P. 514–521. DOI: 10.3103/S0095452720060067

The effect of pesticides on the tomato bacterial speck disease pathogen pseudomonas syringae pv. Tomato / L. Butsenko, L. Pasichnyk, Y. Kolomiiets, A. Kalinichenko // Applied Sciences-Basel. – 2020. – Vol. 10, Issue 9. – Aticle № 3263. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32439/1/Butsenko1.pdf

Буценко, Л. М. Генотоксична дія ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens у Allium cepa-тесті / Л. М. Буценко. Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць // Біологічні системи: теорія і інновації. – 2020. – Т. 11, № 1. – С. 28–37.

Буценко, Л. М Перспективи екологічно обґрунтованого контролю фітопатогенних бактерій Pseudomonas syringae / Л. М. Буценко // Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2020 р. – Полтава : ПДАУ, 2020. – С. 20–22.

Залєвська, А. Сориз – нова круп’яна культура для рослинництва України / А. Залєвська, Л. Буценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 380.

Танана, М. Чутливість до антибіотиків ізольованих із агрофітоценозу пшениці штамів Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens / М. Танана // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 403.

Biotechnological control methods against phytopathogenic bacteria in tomatoes / Y. V. Kolomiiets, I. P. Grygoryuk, L. M. Butsenko, A. V. Kalinichenko // Applied Ecology And Environmental Research. – 2019. – Vol. 17, Issue 2. – P. 3215–3230. DOI10.15666/aeer/1702_32153230

Induction of bacterial canker resistance in tomato plants using plant growth promoting rhizobacteria / Y. Kolomiiets, I. Grygoryuk, A. Likhanov, L. Butsenko, Y. Blume // Open agriculture journal. – 2019. – 13 (1). – Pp. 215–222. DOI: 10.2174/1874331501913010215

Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens в агрофітоценозі пшениці / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць, С. А. Дуб’янська // Миронівський вісник. – 2019. – № 8. – С. 91–107.

Буценко, Л. М. Біотехнологічні препарати у контролі збудника базального бактеріозу пшениці / Л. М. Буценко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 62–64.

Буценко, Л. М. Вплив ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens 9780 на мітотичний індекс у Pisum satіvum / Л. М. Буценко, С. А. Дуб’янська // Актуальні проблеми мікробіології, вірусології та імунології : матеріали наукової конференції, 5 листопада 2019 р. – Київ, 2019. – С. 34–35.

Буценко, Л. М. Вплив фітопатогенних бактерій та їхніх ліпополісахаридів на калюсні клітини пшениці / Л. М. Буценко, Ю. В. Коломієць // Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 17–24.

Буценко, Л. М. Геномодулювальна активність Pseudomonas syringae pv. Syringae і P. Syringae pv. Atrofaciens / Л. М. Буценко // Біоресурси і природокористування. – 2019. – № 11 (3–4). – С. 31–40.

Буценко, Л. М. Генотоксична дія ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens у Allium cepa-тесті / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць Біологічні системи: теорія та інновації. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 44–54.

Буценко, Л. М. Клітинна селекція калюсних культур Triticum aesticum L. на стійкість до збудника базального бактеріозу / Л. М. Буценко, Ю. В. Коломієць // Наукові доповіді НУБіП. – 2019. – № 4 (80).

Буценко, Л. М. Сучасні методи контролю збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур виду Pseudomonas syringae / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць // Карантин і захист рослин. – 2019. – № 9–10. – С. 1–5.

Дуб’янська, С. Індукція хромосомних аберацій у клітинах Allium cepa L. за дії ліпополісахариду Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens 9780 / С. Дуб’янська, Л. Буценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 496.

Дуб’янська, С. Методи тестування на мутагенність чинників зовнішнього середовища / С. Дуб’янська, Л. Буценко // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 березня 2019 р. – Кропивницький, 2019. – С. 220–221.

Butsenko, L. M. Genetic heterogenicity of pseudomonas syringae pv. atrofaciens strains based on RAPD-PCR analyse / L. M. Butsenko, L. A. Pasichnyk // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2018. – 80 (5). – Pp. 48–62. DOI: 10.15407/microbiolj80.05.048

Butsenko, L. Identification of phytopathogenic bacteria in maize seeds in Ukraine / L. Butsenko, А. Kalinichenko, L. Pasichnyk, I. Nepran, V. Patyka // Agrosym 2018 : IX International scientific agricultural symposium, 4-6 October 2018. –Sarajevo, Bosnia, 2018. – P. 375.

Butsenko, L. Opportunistic bacteria in agroecosystems of Ukraine / L. Butsenko, L. Pasichyk // International Journal of Medicine Research. – 2018. – Vol. 4, Issue 1. – Р. 78–82.

Pasichnyk, L. A. Serological features of bacteria pseudomonas syringae agroecosystems of cerea l/ L. A. Pasichnyk, L. M. Butsenko // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2018. – 80 (4). – Pp. 41–54. DOI: 10.15407/microbiolj80.04.041

Буценко, Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с.

Буценко, Л. Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens 9400 на калюсні клітини пшениці / Л. Буценко, С. Дуб’янська, Ю. Коломієць // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 45.

Буценко, Л. М. Генетична гетерогенність штамів Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens на основі RAPD-ПЛР аналізу / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник // Мікробіологічний журнал. – 2018. – Т. 80, № 5. – С. 48–62.

Буценко, Л. М. Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens – збудник базального бактеріозу пшениці / Л. М. Буценко // Інноваційні агротехнології : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 28 березня 2018 р. – Умань, 2018. – С. 40–42.

Буценко, Л. М. Фітопатогенні бактерії в агрофітоценозах України / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник // Пропозиція. – 2018. – № 11. – С. 116–119.

Вплив збудника базального бактеріозу на пшеницю різних сортів / А. Ю. Пастощук, Л. М. Сківка, Л. М. Буценко, В. П. Патика // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 2. – С. 39–48.

Коломієць, Ю. В. Роль природних індукторів у формуванні стійкості рослин томатів до збудників бактеріальних хвороб / Ю. В. Коломієць, І. П. Григорюк, Л. М. Буценко // Наукові записки ТНПУ. Серія Біологія. – 2018. – № 1 (72). – С. 75–81.

Кукол, К. П. Бактеріальний біом буряків цукрових за дії коренеїда / К. П. Кукол, Л. М. Буценко, В. П. Патика // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 5 (782). – С. 27–31.

Пасічник, Л. А. Серологічні особливості бактерій Pseudomonas syringae агроекосистем зернових культур / Л. А. Пасічник, Л. М. Буценко // Мікробіологічний журнал. – 2018. – Т. 84, № 4. – С. 41–54.

Пастощук, А. Ю. Вплив Pseudomonas syringae pv. Atrofaciens УКМ В-1013 на рівень каталазної і пероксидазної активності в проростках пшениці / А. Ю. Пастощук, Л. М. Буценко, Г. Б. Гуляєва // Інноваційні агротехнології : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 28 березня 2018 р. – Умань, 2018. – С. 71–74.

Fatty acid composition of cellular lipids pseudomonas syringae, isolated from cereal agrophytocenosis / L. M. Butsenko, O. A. Savenko, L. A. Pasichnyk, T. M. Shcherbyna, V. P. Patyka // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2017. – 79 (3). – Pp. 56–64. DOI: 10.15407/microbiolj79.03.056

Butsenko, L. M. Influence of pseudomonas syringae pv. atrofaciens lipopolysaccharides on physiological and biochemical processes in allium cepa cells / L. M. Butsenko // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2016. – 78 (5). – Pp. 65–74. DOI: 10.15407/microbiolj78.05.065

Patyka, V. P. Application of commercial test-systems to identify gram-negative facultatively anaerobic bacteria / V. P. Patyka, L. M. Butsenko, L. A. Pasichnyk // Agricultural science and practice. – 2016. – Vol. 3, I. 1. – Pp. 43–48. DOI: 10.15407/agrisp3.01.043

Physiology of growth pseudomonas syringae pv. atrofaciens for the effects of pesticides / N. M. Buletsa, L. M. Butsenko, L. A. Pasichnyk, V. P. Patyka // Mikrobiolohichnyi zhurnal. – 2016. – 78 (3). – Pp. 52–60. DOI: 10.15407/microbiolj78.03.052

Specifics of pesticides effects on the phytopathogenic bacteria / V. Patyka, N. Buletsa, L. Pasichnyk, N. Zhitkevich, A. Kalinichenko, T. Gnatiuk, L. Butsenko // Ecological chemistry and engineering S. – 2016. – 23 (2). – Pp. 311–331. DOI: 10.1515/eces-2016-0022