Белемець Тетяна Олександрівна

ORCID ID: 0000-0002-6701-1711

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
2
32
3
21

Перелік опублікованих документів:

Белемець, Т. Розгляд перспективних ад’ювантів як складової забезпечення сталого розвитку птахівництва / Т. Белемець, А. Чегринець, В. Красінько // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 червня 2023. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 121.

Determination of technological parameters of obtaining stevia extract [Електронний ресурс] [Electronic resourse] / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – №3. – Pp. 15-20. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40154/1/2584-Article_Text-6990-1-10-20221003%5b1%5d.pdf

Вивчення впливу дисперсності сублімованих фруктів на процес відновлення [Електронний ресурс] / А. М. Махмудов, К. А. Гродська, У. Г. Бандура, Т. О. Белемець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 174–175. – Режим доступу : https://rb.gy/uyupas

Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curdsbased products / T. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 4, Issue 11-106. – P. 14–23.

Evaluation of oxidity resistance of milk-containing products based on blending of vegetable oils [Electronic resource] / T. Belemets, I. Radzievskaya, O. Tochkova, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // Technology audit and production reserves. – 2021. – № 1/3 (57). – P. 26–33. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34032/1/225530-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-514391-1-10-20210227.pdf

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Белемець, Т. О. Удосконалення технології продуктів молоковмісних кисломолочних з поліфункціональними наповнювачами природного походження [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Тетяна Олександрівна Белемець ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 26 с. – Режим доступу : http://surl.li/awoiu

Обгрунтування вибору натуральних емульгаторів у технології молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / Т. Белемець, І. Радзієвська, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34034/1/87_2.pdf

Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curdsbased products [Electronic resourse] / T. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 4 (11-106). – P. 14–23. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32773/1/Belemets1.pdf

Prospects of using non-fried buckwheat groats in first dishes technology / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, T. Belemets // EUREKA: Life Sciences. – Vol. 6. – P. 58–65. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.0015422021

Prospects of using spinach in production technology of chapatti of wholegrain flour / Т. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // EUREKA: Life Sciences. – 2020. – № 4. – Р. 26–33.

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, Т. О. Белемець, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ: НУХТ, 2020. – С. 147-149. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37161/1/Kuzmyk_1.pdf

Використання емульгуючих властивостей порошку яєчного жовтка у технології молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / Т. О. Белемець, Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, Є. О. Мельник, Г. В. Блінова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 40–42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/26230/1/sbirnuk.pdf

Mathematical development program for calculation of fatty acid composition blend of vegetable oils [Electronic resourse] / T. Belemets, N. Yushchenko, O. Lobok, I. Radziyevska, T. Polonskaya // Journal EUREKA: Life Sciences. – 2016. – № 5. – Р. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26183/1/Belemets.pdf

Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products [Electronic resourse] / T. Belemets, N. Yushchenko, O. Lobok, I. Radziyevska, T. Polonskaya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 5/11. – P. 1–9. – Access mode :http://surl.li/awoln

Yushchenko, N. Enriching fat component for cultured milk foods based on natural vegetable oils [Electronic resourse] / N. Yushchenko, I. Radzievskaya, T. Belemets // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 148. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26207/1/BOOK.pdf

Белемець, Т. О. Визначення жироутримуючої здатності емульгаторів для купажів натуральних рослинних олій [Електронний ресурс] / Т. О. Белемець, Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська // Перспективи розвитку мясної, молочної та олієжирової галузей у контексті Євроінтеграції : матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 141–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/26229/1/pata.pdf

Використання купажів натуральних рослинних олій у технології продуктів молоковмісних сирних [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, О. М. Білоцерківець, С. О. Романова, Т. О. Белемець // Продукты & игредиенты. – 2016. – № 1. – С. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26205/1/ingredientu.pdf

Патент України на корисну модель № 107831 UA, МПК А23С 21/08(2006.01) Спосіб отримання екстракту з сухого листя стевії [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Белемець Т. О. – u 201512281 ; заявл. 11.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26209/1/document.pdf

Стійкість купажу натуральних рослинних олій під час оброблення та зберігання [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, Т. О. Белемець, М. А. Федонюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 33–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24033/1/8.pdf

Ющенко, Н. М. Конопляний протеїн – перспективне джерело рослинних білків для молочних продуктів [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, Т. О. Белемець, А. В. Лебедєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 331. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/26228/1/T.Belemets.pdf