Сєдих Ольга Леонідівна

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
2
1
180
3
148

Перелік опублікованих документів:

Баталова, Т. В. АВС-аналіз товарного асортименту [Електронний ресурс] / Т.В. Баталова, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – С. 13-14. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41656/3/1-1.pdf

Кучеренко, Д. Р. Управління асортиментом товарів  підприємства за допомогою XYZ-аналізу в середовищі MS EXCEL [Електронний ресурс] / Д. Р. Кучеренко, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2023. – С. 51-52. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41657/3/2-1.pdf

Моделювання протитечійного теплообмінника засобами пакету MathCad [Електронний ресурс] / В. Скопець, О. Сєдих, В. Овчарук, І. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 347. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41473/1/15.pdf

Сірик, О. Реалізація поєднання методів ABC- та XYZ-аналізу для визначення товарного асортименту підприємства [Електронний ресурс] / О. Сірик, О. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 346. – Режимм доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41644/1/3.pdf

Development of a modified ant colony algorithm for order scheduling in food processing plants [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, S. Hrybkov, O. Seidykh, V. Ovcharuk, A. Ovcharuk // Journal of automation, mobile robotics and intelligent systems. – 2022. –Vol. 16 , №1. – Pp. 53-61. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41686/1/11.pdf

Hrybkov, S. V. Solving the problems of managing the supply of raw materials for the food company / S. V. Hrybkov, O. L. Siedykh, K. Y. Chornobai // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – P. 134–139.

Modification of the genetic algorithm for building and reconfiguring schedules of order completion in the field of service provision / S. Hrybkov, O. Seidykh, L. Vlasenko, V. Lytvynov // Advanced Computer Information Technologies : 12th International Conference, 26-28 September 2022. – 2022. – Pp. 185–189. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913095

Алісєєнко, М. С. Розроблення підсистеми ведення плану кафедри закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / М. С. Алісєєнко, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 285. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41674/1/10.pdf

Бреус, Н. М. Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива [Електронний ресурс] / Н. М Бреус, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Innovative technologies and equipment: development prospects of the food and restaurant industries : scientific monograph. – Riga (Latvia) : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 86-117. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41658/3/12-1.pdf

Грибков, С. В. Дослідження автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів на основі методів веб-скрапінгу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, І. В. Кожушко // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362-363. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41672/1/4.pdf

Грибков, С. В. Розв’язання задач управління постачання сировини та матеріалів для харчового підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – Pр. 134–139. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/2155d569-bba5-4385-878a-9e43c317b91a/chornob_2022_44.pdf

Грибков, С. В. Розроблення інформаційної системи підтримки діяльності відділу матеріально – технічного забезпечення м’ясокомбінату [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, А. Є. Чорноплеча // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 361-362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41671/1/7.pdf

Грибков, С. В. Система підтримки прийняття рішення логіста підприємства-вантажоперевізника [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, І. В. Устимук // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41670/1/5.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної технології управління проєктами та портфелями для підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, П. В. Збаращук // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 367. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41668/1/8.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної технології управління проєктами та портфелями для підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, Ю. Ю. Галайда // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41673/1/6.pdf

Грибков, С. В. Створення системи підтримки прийняття рішень для забезпечення безперебійного виконання замовлень на молокозаводі [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 361. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/64178eec-d200-430d-8a8b-ee59942334a8/chornobai_2022_3.pdf

Дослідження та розроблення інформаційної системи підтримки обрання замовлень на виконання послуг системним адміністратором комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / П. В. Збаращук, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, С. О. Доля // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : четверта міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 67-70. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39411/1/67_70.pdf

Моторна, Є. О. Розроблення підсистеми для розрахунку оптимального розкрою матеріалів [Електронний ресурс] / Є. О. Моторна, О. Л. Сєдих, С В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 299. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41685/1/9.pdf

Ковальчук, Н. В. Визначення констант швидкості зворотної хімічної реакції засобами MathCad [Електронний ресурс] / Н. В. Ковальчук, В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34104/1/02.pdf

Погорєлов, Я. В. Застосування інформаційних технологій в процесах харчових виробництв [Електронний ресурс] / Я. В. Погорєлов, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34103/1/03.pdf

Сєдих, О. Л. Встановлення залежності попиту від ціни товару засобами MS Excel [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, К. А. Гродська // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – C. 152–153. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34134/1/08.pdf

Сєдих, О. Л. Модель оцінки наслідків аварій на харчових підприємствах [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 158–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34133/1/06.pdf

Сєдих, О. Л. Реалізація методу поступок для рішення багатокритеріальних задач в MS Excel [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. Є. Чорноплеча // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – C. 154–156. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34136/1/10.pdf

Сєдих, О. Л. Рішення багатокритеріальних задач лінійного програмування в середовищі MS Excel [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. Є. Чорноплеча // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених. – Київ : КНУКіМ, 2021. – C. 90–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34588/1/15.pdf

Сєдих, О. Л. Рішення багатокритеріальних задач оптимального проектування засобами MS Excel [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, П. О. Ющук // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – С. 157–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34135/1/09.pdf

Чорнобай, К. Ю. Використання BI-аналітики для покращення ефективності роботи підрозділу планування молокозаводу [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 191. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/d072850b-4f7f-40f6-b71b-fecdf11fd823/BI_analituka.pdf

Hrybkov, S. Hybrid algorithm based on fish school search and grey wolf optimizer algorithms for food enterprise management [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Seidykh // European Science Review. – 2020. – № 7-8. – P. 19–22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34138/1/14.pdf

Hrybkov, S. Solution of control tasks using bat algorithm modifications [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Seidykh // Modern engineering and innovative technologies. – Germany : Sergeieva&Co +«ISE&E», 2020. – Issue 13. – Part 2. – P. 60–64. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34102/1/04.pdf

Грибков, С. В. Вдосконалення методів управління виробництвом за рахунок використання алгоритму кажанів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies. – Germany : Sergeieva&Co +«ISE&E», 2020. – Issue 12. – Part 3. – С. 68–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34101/1/05%20%281%29.pdf

Грибков, С. В. Комбінований алгоритм на основі алгоритмів косяків риб і зграї сірих вовків для вирішення складних задач [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Global Science and Education inthe Modern Realities '2020 : International scientific conference, August 26–27, 2020. – Seattle, Washington : «ISE&E» & SWorld, 2020. – P. 54–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34137/1/11.pdf

Грибков, С. В. Розробка модифікованих ітераційних алгоритмів для розв’язання задачі формування оптимальних варіантів розкладу виконання замовлень [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 127–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34105/1/01.pdf

Грибков, С. В. Розробка СППР управління виробництвом [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Almanahul SWorld (Молдова). – 2020. – Вип. 4. – С. 52–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31518/1/18.pdf

Ольшевська, М. Дослідження та розроблення СППР управління виробництвом ТОВ «Продеко» [Електронний ресурс] / М. Ольшевська, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 402. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31506/1/07.pdf

Сєдих, О. Л. Використання задачі про рюкзак в логістиці / О. Л Сєдих, А. Є. Чорноплеча, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 273–274.

Сєдих, О. Л. Дослідження моделей управління запасів для харчового підприємства / О. Л Сєдих, А. Є Чорноплеча // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 271–272.

Сєдих, О. Л. Економічна інформатика : навчальний посібник / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 436 с.

Сєдих, О. Л. Моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму засобами MathCad / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, К. Геращенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С.120.

Сєдих, О. Л. Моделювання ступені поршневого компресора засобами MathCad [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31506/1/07.pdf

Фурта, О. Дослідження та розроблення підсистеми підтримки прийняття рішень для технолога ТОВ «Слобожанський бекон» [Електронний ресурс] / О. Фурта, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 405. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31508/1/08.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистеми управління молочним балансом компанії Danone [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 408. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31510/1/09.pdf

Development of Mathematical Apparatus of the Expert System for Modelling Ice Cream Recipes with Specified Quality Parameters [Electronic resource] / N. M. Breus, S. V. Hrybkov, G. Ye Polischuk, O. L. Seidykh // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15 (5). – Р. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30861/1/Breus.pdf

Грибков, С. В. Основи програмування та алгоритмічні мови : навч.посібник / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 475 с.

Грищенко, В. С. Математична модель оптимізації розмірів виробу [Електронний ресурс] / В. С. Грищенко, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29535/1/9.pdf

Ковтун, А. В. Моделювання і оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чіпсів [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун, В. М. Ковбаса, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue № 8 (3). – Р. 31–38. – Режим доступу : https://bit.ly/3oiR3Ex

Розроблення математичного апарату експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, С. В. Грибков, Г. Є. Поліщук, О. Л. Сєдих // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15 (5). – С.62–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3xOffSf

Савченко, І. О. Дослідження сервісів веб-аналітики для забезпечення аналізу даних та розвитку веб-ресурсів [Електронний ресурс] / І. О. Савченко, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков / Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 265–268. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31502/1/03.pdf

Сєдих, О. Л. Багатокритеріальна оптимізація [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, О. О. Савчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 203–205. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29526/1/6.pdf

Сєдих, О. Л. Задача оптимізації графіків зайнятості в MS EXCEL [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. О. Дорофеєва // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 201–202. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29533/1/8.pdf

Сєдих, О. Л. Задача про розподіл потоків в мережах [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, О. О. Савчук // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 205–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29523/1/5.pdf

Сєдих, О. Л. Математичне моделювання розташування відеокамер у приміщеннях [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С 162–163. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31501/1/01.pdf

Сєдих, О. Л. Моделювання оптимального розміщення засобів дорожнього контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 272–274. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31507/1/06.pdf

Сєдих, О. Л. Моделювання процесу денітрифікації питної води [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. В. Чобану / Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2019 р., м. Краків. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 114–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29514/1/1.pdf

Сєдих, О. Л. Оптимізація виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe (Germany) : Sergeieva & Co, March. – 2019. – Issue 7. – Part 3. –P. 37–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29509/1/3.pdf

Сєдих, О. Л. Рішення задач багатоцільової оптимізації на основі маргінальних рішень засобами математичного пакету MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. О. Дорофеєва // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 199–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29527/1/7.pdf

Степаніщев, Д. М. Використання інформаційних технологій при проектному розрахунку циліндричної зубчастої передачі [Електронний ресурс] / Д. М. Степаніщев, В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29540/1/10.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистеми управління молочним балансом молокозаводу [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 298–302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31504/1/04.pdf

Чорнобай, К. Ю. Задача пошуку найкоротшого шляху [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 189–190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29553/1/12.pdf

Чорнобай, К. Ю. Математична модель та алгоритм рішення задачі про оптимальний лінійний розкрій [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 185–188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29551/1/13.pdf

Чорнобай, К. Ю. Оптимізація виробничої програми підприємства / К. Ю.Чорнобай, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2019. – № 7, Part 3. – P. 37–41.

Чорнобай, К. Ю. Рішення задач проектування засобами MS Excel [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,18-19 квітня 2019 р. – Київ : КНУКіМ, 2019. – С. 141–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29518/1/11.pdf

Чорнобай, К. Ю. Розробка математичної моделі оптимізації графіків зайнятості та її реалізація в MS Excel [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, О. Л. Сєдих // Technics and technology : збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, організованої для викладацького складу наукових установ, науково-дослідних підрозділів та наукових підрозділів з країн колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії, 31 березня 2019 р. – Warszawa, 2019. – № 15. – С. 75–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29517/1/4.pdf

Modern approaches and methods of introduction of innovative technologies in education and scientific activity [Electronic resource] / I. Yushchuk, V. Ovcharuk, O. Seidykh, N. Vovkodav, I. Andriiuk // Znanstvena misel journal. – №16, Vol. 1. – 2018. – P. 24–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27500/1/10.pdf

Буряченко, М. М. Технологія «Internet of Things» та її перспективи в промисловості [Електронний ресурс] / М. М. Буряченко, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 312. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27498/1/3.pdf

Ковтун, А. В. Оптимізація процесу виробництва формованих картопляних чипсів [Електронний ресурс] / А. В. Ковтун, О. Л. Сєдих, В. М. Ковбаса // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – Т. 24, №3. – C. 205–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28584/1/15.pdf

Сєдих, О. Л. Використання математичного пакету MathCAD при вивченні розділу «Теорія ймовірностей і математична статистика» [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, І. В. Ющук // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ,2018. – C. 73–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27646/1/12.pdf

Сєдих, О. Л. Використанням можливостей MS Excel в задачах прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, О. О. Фурта // Інформаційні технології – 2018 : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 17 травня 2018 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 250–252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27549/1/7.pdf

Сєдих, О. Л. Дослідження залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, М. Ю. Сполович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 172.

Сєдих, О. Л. Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков, С. В. Маковецька. – Київ : НУХТ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27833

Сєдих, О. Л. Оптимізація мережевого графіка комплексу робіт [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. В. Чобану // Modern engineering and innovative technologi. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2018. – Vol. 1, Issue № 3. – С. 61–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27501/1/11.pdf

Сєдих, О. Л. Організація наближеного рішення інтегральни хрівнянь в МП MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28045/1/mat.pdf

Сєдих, О. Л. Побудова графіків залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, Д. А. Черненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27497/1/2.pdf

Сєдих, О. Л. Реалізація задачі про рюкзак в електронних таблицях MS Excel [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, О. Д. Дуборєзов // Інформаційні технології – 2018 : збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 17 травня 2018 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 248–250. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27548/1/6.pdf

Сєдих, О. Л. Рішення задач оптимального проектування засобами математичного пакету MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, І. В. Мурга // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2018. – C. 71–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27647/1/13.pdf

Сполович, М. Ю. Дослідження залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD [Електронний ресурс] / М. Ю. Сполович, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27496/1/1.pdf

Тополь, В. В. Інформаційна система підтримки діяльності завідувача кафедри [Електронний ресурс] / В. В. Тополь, О. Л. Сєдих // Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України : теорія і практика : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 27 листопада 2018 р. – Київ : КУБГ, 2018. – С. 162–163. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29508/1/2.pdf

Чобану, В. В. Моделювання природоохоронних процесів [Електронний ресурс] / В. В. Чобану, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 346. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27546/1/4.pdf

Чобану, В. В. Моделювання процесу прийняття рішення при виборі ліквідації складових великих підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Чобану, О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 341–342. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28578/1/16.pdf

Чобану, В. В. Рішення задачі про оптимальне розміщення [Електронний ресурс] / В. В. Чобану, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 428. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27547/1/5.pdf

Чобану, В. В. Розробка математичної моделі задачі оптимізації «робити чи купувати» [Електронний ресурс] / В. В. Чобану, О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 343–344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28579/1/17.pdf

Fatyeyeva, A. The calculation of the maximum rate of oxidation of nitrogen (II) oxide using the mathematical package MathCad [Electronic resource] / A. Fatyeyeva, V. Ischenko, O. Sedykh // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 382. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27504/1/10.PDF

Задача оптимізації характеристик багатоступеневої ракети засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, Н. В. Медвідь, І. О. Янюк, М. С. Бєляєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 468. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27550/1/9.PDF

Сєдих, О. Л. Використання інформаційних технологій для рішення задач прогнозування, які мають сезонний характер [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. В. Овчарук // Inzynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwojuw spölczesnej nauki. – 2017. – С. 8–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26556/1/1.pdf

Сєдих, О. Л. Використання моделі Тейла-Вейджа для обчислення прогнозних значень часових рядів [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Інформаційні технології – 2017 : збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р. – Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 350–352. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27485/1/5.PDF

Сєдих, О. Л. Використання моделі Хольта-Уітерс для рішення задач прогнозування [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 297. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26557/1/holt.PDF

Сєдих, О. Л. Використанням можливостей МП MathCAD в задачах прийняття рішень [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, Л. О. Драбик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р.– Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 370. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27503/1/8.PDF

Сєдих, О. Л. Прогнозування часових рядів методом Хольта в математичному пакеті MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2017. – С. 184–186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26559/1/prognoz_holt.PDF

Сєдих, О. Л. Рішення задач оптимізації засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2017. – Ч. 1. – С. 187–189. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27481/1/4.PDF

Хлібобулочні вироби для хворих на цукровий діабет, збагачені фізіологічно-функціональними інгредієнтами [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, Н.О. Місечко та ін. // Хранение и переработка зерна – 2017. – № 5. – С. 57–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26563/1/hlib.PDF

Makovetska, S. Expert systems in the educational process [Electronic resource] / S. Makovetska, O. Seidykh // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 207. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23777/1/2.PDF

Seidykh, O. Expert systems in the educational process [Electronic resource] / O. Seidykh, S. Makovetska // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 204. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23776/1/1.PDF

Бабко, Д. Використання можливостей МП MathCAD в задачах проектування [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, Д. Є. Бабко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 412. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23779/1/7.PDF

Маковецька, С. В. Застосування генетичних алгоритмів для розв’язування задач оптимізації [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. Л. Сєдих // Інформаційні технології — 2016 : ІІІ Українська конференція молодих науковців, 19 травня 2016 р. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 216-218. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23780/1/4.PDF

Розрахунок рівноважної концентрації йонів в системі метал–ліганд з використанням математичного пакету MathCAD [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. М. Іщенко, С. В. Маковецька, Л. А. Авакімян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 2. ‒ С. 420. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23784/1/8.PDF

Сєдих, О. Л. Використання моделі Хольта для обчислення прогнозних значень часових рядів [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, А. М. Пархоменко // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНУКіМ, 2016. – Ч. 1. – С. 309–312. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23783/1/6.PDF

Сєдих, О. Л. Дослідження методології побудови та принципів функціонування експертних систем [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Научные труды SWorld. – 2016. – Т. 3, № 1 (42). – С. 13–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23778/1/3.PDF

Сєдих, О. Л. Застосування математичного пакету MathCAD при проектування продуктів харчування [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНУКіМ, 2016. – Ч. 1. – С. 312–318. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23782/1/5.PDF

Сєдих, О. Л. Моделювання протитечійноготеплообмінника засобами пакету MathCAD [Електронний ресурс] /О. Л. Сєдих, Р. О. Бабич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 2. ‒ С. 158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23785/1/9.PDF