Овчарук Володимир Олексійович

ORCID ID: 0000-0002-8994-976X

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
69
3
63

Перелік опублікованих документів

Моделювання протитечійного теплообмінника засобами пакету MathCad [Електронний ресурс] / В. Скопець, О. Сєдих, В. Овчарук, І. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 347. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41473/1/15.pdf

Помаз, Д. Оптимізація розрахунку витрат вапна на окремі ступені очищення дифузійного соку [Електронний ресурс] / Д. Помаз, В. Овчарук, І. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 341. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41480/1/16.pdf

Development of a modified ant colony algorithm for order scheduling in food processing plants [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, S. Hrybkov, O. Seidykh, V. Ovcharuk, A. Ovcharuk // Journal of automation, mobile robotics and intelligent systems. – 2022. –Vol. 16 , №1. – Pp. 53-61. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41686/1/11.pdf

Овчарук, В. Методи екологізації цукрового виробництва з метою зменшення викидів у атмосферу / В. Овчарук, І. Ющук // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2022. – № 83. – С. 59 – 62.

Ковальчук, Н. В. Визначення констант швидкості зворотної хімічної реакції засобами MathCad [Електронний ресурс] / Н. В. Ковальчук, В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34104/1/02.pdf

Овчарук, В. Використання технологій e-learning в освітньому просторі / В. Овчарук, І. Ющук // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – № 60. – Vol. 1. – С. 35–38.

Овчарук, В. О. Інформаційна підтримка інженерних рішень у виробничих процесах сушіння харчових продуктів / В. О. Овчарук, А. В. Овчарук // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – С. 68–69.

Овчарук, І. В. Метод динамічних рядів в прогнозуванні / І. В. Овчарук, В. О.Овчарук // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Видавничий центр ДУІТ, 2021. – С. 71–73.

Погорєлов, Я. В. Застосування інформаційних технологій в процесах харчових виробництв [Електронний ресурс] / Я. В. Погорєлов, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34103/1/03.pdf

Смітюх, Я. В. Прогнозування показників спиртового виробництва з використанням нейромережевих моделей / Я. В. Смітюх, А. В. Овчарук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 137–138.

Ющук, І. В. Програмне забезпечення BigBlueButton для організації відеоконференцій для онлайн-платформ навчання / І. В. Ющук, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 292.

Development of information technology for planning order fulfillment at a food enterprise [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Kharkianen, V. Ovcharuk, I. Ovcharuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 1/3 (103). – P. 62–73. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31398

Овчарук, В. О. Використання інформаційних технологій при розрахунках оптимальних розмірів обладнання для сатурації у цукровому виробництві з метою зменшення викидів відпрацьованих газів в атмосферу [Електронний ресурс] / В. О. Овчарук, І. В. Ющук // Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2020. – № 41. – Vol. 1. – С. 59–61.

Овчарук, В. О. Використання новітніх комп’ютерних технологій з метою інформатизації освіти / В. О. Овчарук, І. В. Ющук // Science, Research, Development : Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiegooraz byłej Jugosławii. – Warszawa, 2020. – № 27. – P. 5–9.

Овчарук, В. О. Використання тестового контролю знань студентів в умовах дистанційного навчання / В. О. Овчарук, А. В. Овчарук // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2020 р. – Київ : ДУІТ, 2020. – С. 77–78.

Сєдих, О. Л. Моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму засобами MathCad / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, К. Геращенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 120.

Сєдих, О. Л. Моделювання ступені поршневого компресора засобами MathCad [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31513/1/11.pdf

Ющук, І. В. Стратегії розвитку та використання інформаційних систем навчання / І. В. Ющук, В. О. Овчарук, П. О. Ющук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. . – Київ : НУХТ, 2020. – С. 304.

Вовкодав, Н. І. Інформаційні технології : навч. посібник / Н. І. Вовкодав, В. О. Овчарук, І. В. Ющук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

Грищенко, В. С. Математична модель оптимізації розмірів виробу [Електронний ресурс] / В. С. Грищенко, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29535/1/9.pdf

Овчарук, В. О. Використання сучасних інформаційних технологій у виробничих процесах сушіння харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. О. Овчарук, А. В. Овчарук // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 108–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29783/1/Ovcharuk.pdf

Степаніщев, Д. М. Використання інформаційних технологій при проектному розрахунку циліндричної зубчастої передачі [Електронний ресурс] / Д. М. Степаніщев, В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. –Ч. 2. – С. 362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29540/1/10.pdf

Ющук, П. О. Використання новітніх інформаційних технологій для підготовці фахівців з автоматизації харчових виробництв на прикладі Microsoft Office 365 / П. О. Ющук, В. О. Овчарук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С 294.

Modern approaches and methods of introduction ofinnovative technologies in education and scientific activity [Electronic resource] / I. Yushchuk, V. Ovcharuk, O. Seidykh, N. Vovkodav, I. Andriiuk // Znanstvena misel journal. – № 16, Vol. 1. – 2018. – P. 24–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27500/1/10.pdf

Овчарук, І. В. Методики розв’язання задач лінійного програмування з використанням сучасних комп’ютерних технологій [Електронний ресурс] / І. В. Овчарук, В. О. Овчарук // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2018. – Вип. 2. – С. 73–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29788/1/155665-344760-1-PB.pdf

Сполович, М. Ю. Дослідження залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD [Електронний ресурс] / М. Ю. Сполович, О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27496/1/1.pdf

Черненко, Д. А. Побудова графіків залежності діаметру та максимального прогину балки від навантажень засобами пакету MathCAD [Електронний ресурс] / Д. А. Черненко, О. Л.Сєдих, В. О. Овчарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ: НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27497/1/2.pdf

Сєдих, О. Л. Використання інформаційних технологій для рішення задач прогнозування, які мають сезонний характер / О. Л. Сєдих, А. В. Овчарук // Inzynieria i technologia. Teoretyczne i praktyczneaspekty rozwoju wspolczesnej nauki : zbior artykulow naukowych konferencji Miedzynarodowej naukowo-praktycznej, 30-31.03.2017. – Warszawa : Sp. z. o.o. Diamond trading tour, 2017. – Р. 8–12.

Кривець, Т. О. Исследование сетевой транспортной модели для управления контейнерными перевозками на морском транспорте / Т. О. Кривець, В. О. Овчарук // Водный транспорт. – 2016. – Вип. 1. – С. 189–194.

Сєдих, О. Л. Дослідження методології побудови та принципів функціонування експертних систем [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2016 – Т. 3, № 1 (42). – С. 13–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23778/1/3.PDF