Зінькевич Олексій Петрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
29

Перелік опублікованих документів

Зінькевич, О. Нечіткі множини / О. Зінькевич // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 46.

Зінькевич, О. Формування мотиваційної компоненти навчання / О. Зінькевич, В. Лісовська, Т. Кудик // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 102.

Кльоц, В. Поняття нечітких множин / В. Кльоц, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 129.

Поліщук, Д. Математика і бухгалтерія / Д. Поліщук, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 130.

Духновська, М. Метод найменших квадратів / Марія Духновська, Петро Зінькевич, Олексій Зінькевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 151.

Зінькевич, О. Механізм учбової мотивації при вивченні математики / Олексій Зінькевич, Петро Зінькевич // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 61–63.

Зінькевич, О. Про кафедру вищої математики імені професора Можара В. І. (до 90-річниці заснування) / Олексій Зінькевич, Іван Юрик // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 51–52.

Зінькевич, П. Про множину скінченних рівнів неперервного відображення / Олексій Зінькевич, Володимир Сафонов, Олександр Нещадим // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 38–39.

Зінькевич, П. Реологічні моделі витягування волоконних світловодів / Петро Зінькевич, Олексій Зінькевич // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 16–17.

Зінькевич, О. Аналіз впливу сил поверхневого натягу на деформацію в’язкого еліптичного циліндра / О. Зінькевич, В. Сафонов, О. Нещадим // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 26–27.

Нещадим, О. Алгоритмічні проблеми в задачі про плоске деформування вязкопружного циліндричного тіла / О. Нещадим, О. Зінькевич, В. Сафонов // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2020 : матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 травня 2020 р.– Київ : НУБіП, 2020.

Нещадим, О. Математична модель плоского деформування в’язкопружних матеріалів абелівського типу / О. Нещадим, О. Зінькевич, В. Сафонов // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 39–40.

Рибальченко, О. Знаходження екстремуму функції / О. Рибальченко, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 2. – С. 93–94.

Сафонов, В. Про математичну підготовку здобувачів вищої освіти / В. Сафонов, О. Зінькевич, О. Нещадим // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. –  Підсекція 2. – С. 97.

Фузік, Є. Поняття про математичну мову / Є. Фузік, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 2. – С. 100–101.

Якимчук, П. Скалярний добуток при знаходженні найбільшого значення функції / П. Якимчук, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 2. – С. 106–107.

Зінькевич, О. П. Чисельний аналіз деформації в’язкого тіла під дією сил поверхневого натягу / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим // Енергетика і автоматика. – 2019. – № 5. – С. 180–193.

Листопад, В. В. Про розв’язування задач з параметрами на ЗНО [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, О. П. Зінькевич, О. К. Мазур // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи : збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції, 27 червня – 27 липня 2019. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 337–339. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31759/1/01.07.20-11.pdf

Нещадим, О. М. Чисельний аналіз моделі деформування в’язкого еліптичного циліндра / О. М. Нещадим, О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні : VII Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 травня 2019. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 85–86.

Самусенко, Д. Співіснування бактерій / Д. Самусенко, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 189.

Сафонов, В. М. Математичне програмування : навч. посібник / В. М. Сафонов, О. П. Зінькевич, О. М. Нещадим ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 195 с.

Зінькевич, О. П. Задача про рух рідини з вільною границею / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 26.

Зінькевич, О. П. Про сучасну математичну освіту фахівців / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 49.

Кузь, І. Опуклість функцій і доведення нерівностей / І. Кузь, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 416.

Сафонов, В. М. Математична статистика : навч. посібник / В. М. Сафонов, О. П. Зінькевич, О. М. Нещадим ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – 214 с.

Зінькевич, О. П. Математичне моделювання деформації границі в’язкого тіла методом гідродинамічних потенціалів [Електронний ресурс] / О. П. Зінькевич, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. – 2017. – № 261. – С. 263–272. – Режим доступу : https://bit.ly/3o76S0V

Вища та прикладна математика [Електронний ресурс] : навч. посібник / С. І. Резніков, О. П. Зінькевич, В. І. Сафонов, Ю. С. Резнікова. – Київ : НУХТ, 2016. – 342 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28527/1/Mathematics.pdf

Зінькевич, О. П. Вища математика : навч. посібник / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим. – Київ : НУХТ, 2016. – 193 с.

Зінькевич, О. П. Одна із задач руху рідини в областях з вільною границею / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим // Енергетика і автоматика. – 2016. – № 2. – С. 168–174