Ніколаєва Оксана Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
3
1
5

Перелік опублікованих документів

Lyapunov function-based approach to estimate attractors for a dynamical system with the polynomial right side / V. Puzyrov, N. Losyeva, N. Savchenko, O. Nikolaieva, O Chashechnikova // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2023. – Pp. 482–494. DOI:10.1007/978-3-031-16651-8_46

Lyapunov function-based approach to estimate attractors for a dynamical system with the polynomial right side/ V. Puzyrov, N. Losyeva, N. Savchenko, O. Nikolaieva, O. Lyapunov // Advanced Manufacturing Processes IV : selected papers from the 4th Grabchenko’s International conference on advanced manufacturing processes (InterPartner-2022), September 6-9, 2022. -  Odessa, 2022. - P. 482-494.

Ніколаєва, О. Канонічне представлення логарифму відношення правдоподібності для лічильних процесів / О. Ніколаєва // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 59.

Черниш, І. Тривимірна задача Неймана / І. Черниш, О. Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 135.

Estimation the domain of attraction for a system of two coupled oscillators with weak damping / V. Puzyrov, J. Awrejcewicz, N. Losyeva, N. Savchenko, O. Nikolaieva // DSTA-2021: Dynamical Systems Theory and Applications : books–abstracts of the 16th International conference, december 6-9. – Łódź : Politechnika Łódzka, 2021. - P 704-705.

Билан, И. Развитие эстетической компетентности студентов [Электронный ресурс] / И. Билан, О. Николаева, Н. Лосева (ROZWÓJ KOMPETENCJI ESTETYCZNYCH UCZNIÓW) // Paideia=Παιδεία. – 2021. – № 3. – P. 245–264. – Режим доступа : https://bit.ly/3rqPsOE

Бойко, С. Формула Біне-Коші для обчислення визначника матриць / Софія Бойко, Оксана Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 159.

Ніколаєва, О. Організація контролю знань студентів / Оксана Ніколаєва // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 78–79.

Остапенко, Д. Застосування графічного калькулятора Desmos при розв`язанні задач з параметром / Дмитро Остапенко, Оксана Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 160.

Прокопенко, А. Тотожність Ейлера / Андрій Прокопенко, Оксана Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 161.

Ніколаєва, О. Переваги та недоліки дистанційного навчання в ВНЗ / О. Ніколаєва // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 86.

Калита, В. Конгруенції та їх властивості / В. Калита, О. Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 195.

Бруква, О. Функція Ейлера та її застосування при розв’язанні задач / О. Бруква, О. Ніколаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 421.

Мазур, О. К. Різновиди тригонометричних рівнянь та способи їх розв’язання [Електронний ресурс] / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2018. – № 12 (204). – С. 2–5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29726/1/1.pdf

Ніколаєва, О. Семимартингальні розклади логарифму відношення правдоподібності для лічильних процесів / О. Ніколаєва // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 37.

Мазур, О. К. Рівняння в цілих числах та їх розв’язання за допомогою алгоритму Евкліда / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 35–37.

Мазур, О. К. Елементи теорії чисел в курсі шкільної математики [Електронний ресурс] / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 30–34. – Режим доступу : https://bit.ly/3Ef4pqD