Мулява Оксана Мирославівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
15
2
10
1
47

Перелік опублікованих документів

Мулява, О. Дослідження диференціальних рівнянь з використанням псевдоопуклих рядів Діріхле / О. Мулява, М. Медведєв // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 22.

Садуллаєва, К. Визначення оптимальної форми частинок каталізатора в хімічних реакціях / К. Садуллаєва, О. Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 134.

Mulyava, O. On Hadamard composition of Gelfond-Leont’ev derivatives of entire and analytic functions in the unit disk [Electronic resourse] / O. Mulyava, M. Sheremeta // Carpathian Mathematical Publications. – 2021. – Vol. 13, Issue 1. – P. 98–109. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37062/1/13-1.pdf

Mulyava, O. On the Relative Growth of Dirichlet Series with Zero Abscissa of Absolute Convergence [Electronic resourse] / O. Mulyava // Matematychni Studii. – 2021. – Vol. 55, № 1. – P. 44–50. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37061/1/55-1.pdf

Sheremeta, M. Belonging of Laplace–Stieltjes integrals to convergence classes / M. Sheremeta, O. Mulyava // Journal of Mathematical Sciences. – 2021. – Vol. 258, № 3. – P. 346–364.

Sheremeta, M. On Hadamard Compositions of Gelfond–Leontiev Derivatives of Analytic Functions / M. Sheremeta, O. Mulyava // Russian Mathematics. – 2021. – Vol. 65, № 7. – P. 58–70.

Клименко, Д. Прозріння від Бога / Діана Клименко, Оксана Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 158.

Мулява, О. Деякі застосування близьких до псевдоопуклих рядів діріхле / Оксана Мулява // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 26–28.

Computer systems, technologies and cyber security aspects : collective monograph / M. H. Medvediev, V. B. Kyselov, V. I. Domnich, O. M. Mulyava. – Lviv-Torun : Liga-Pres, 2020. – 164 p.

Holovata, O. M. Pseudo starlike, pseudo convex, and close-to-pseudo convex dirichlet series satisfying differential equations with exponential coefficients / O. M. Holovata, O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2020. – № 249 (3). – P. 369–388.

Mulyava, O. M. The hadamard compositions of dirichlet series absolutely converging in half-plane / O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Matematychni Studii. –2020. – № 53 (1). – P. 13–18.

Mulyava, O. On the composition of probability laws / O. Mulyava // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 36.

Mulyava, O. Relative Growth of Dirichlet Series With Different Abscissas of Absolute Convergence / O. Mulyava, M. Sheremeta // Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. – 2020. – Vol. 72, № 11. – P. 1535–1543.

Sheremeta, M. M. Hadamard compositions of Gelfond–Leont’ev derivatives of analytic functions / M. M. Sheremeta, O. M. Mulyava // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2020. – № 249 (5). – P. 769–785.

Мулява, О. М. Застосування близьких до псевдо опуклих рядів Діріхле для дослідження розв’язків диференціальних рівнянь / О. М. Мулява, М. Г. Медведєв // Відкриті еволюціонуючі системи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНУ, 2020. – С. 42.

Mulyava, O. On Hadamard compositions of Dirihlet series and Dirihlet series absolutely converging in half-plane [Electronic resourse] / O. Mulyava, M. Sheremeta // Вісник Львівського університету. Серія : Механіко-математична. – 2019. – № 88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37064/1/88.pdf

Mulyava, O. Properties of solutions of a heterogeneous differential equation of the second order [Electronic resourse] / O. Mulyava, M. Sheremeta, Yu. Trukhan // Carpathian Mathematical Publications. – 2019. – Vol. 11, Issue 2. – P. 379–398. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37065/1/11-2.pdf

Mulyava,  O. Remarks to relative growth of entire dirichlet series [Electronic resourse] / O. Mulyava, M. Sheremeta // Вісник Львівського університету. Серія : Механіко-математична. – 2019. – № 87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37063/1/19.pdf

Дробот, А. Застосування методів прикладної математики для автоматичної класифікації тональності тексту / А. Дробот, О. Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 194.

Mulyava, O. M. Compositions of Dirichlet series similar to the Hadamard compositions, and convergence classes / O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Matematychni Studii. – 2018. – № 51 (1). – P. 25–34.

Mulyava, O. M. On belonging of entire Dirichlet series to a modified generalized convergence class / O. M. Mulyava // Matematychni Studii. – 2018. – № 50 (2). – P. 135–142.

Mulyava, O. M. Relative growth of Dirichlet series / O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Matematychni Studii. – 2018. – № 49 (2). – P. 158–164.

Залєвська, А. Цікаві факти про видатних математиків / А. Залєвська, О. Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 420.

Медведєв, М. Г. Моделювання та оптимізація забруднень навколишнього середовища з використанням моделі Леонтьєва-Форда / М. Г. Медведєв, О. М. Мулява // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 41.

Mulyava, O. M. Compositions of Dirichlet series similar to the Hadamard compositions, and convergence classes / O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Matematychni Studii. – 2018. – № 51 (1). – P. 25–34.

Mulyava, O. M. On belonging of entire Dirichlet series to a modified generalized convergence class / O. M. Mulyava // Matematychni Studii. – 2018. – № 50 (2). – P. 135–142.

Mulyava, O. M. Relative growth of Dirichlet series / O. M. Mulyava, M. M. Sheremeta // Matematychni Studii. – 2018. – № 49 (2). – P. 158–164.

Залєвська, А. Цікаві факти про видатних математиків / А. Залєвська, О. Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 420.

Медведєв, М. Г. Моделювання та оптимізація забруднень навколишнього середовища з використанням моделі Леонтьєва-Форда / М. Г. Медведєв, О. М. Мулява // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 41.

2017

Kulyavetc’, L. On the growth of a klass of Dirichletseries absolutely convergence in half-plane / L. Kulyavetc’, O. Mulyava // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 63–71.

Mulyava, O. On meromorfiphically starlike functions of order and type which satisfy Shah’s differential equations / O. Mulyava, Yu. Trukhan // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 154–162.

Мулява, О. М. Про співвідношення між максимальними членами двох цілих рядів Діріхле та властивості тейлорових коефіцієнтів цілих функцій / О. М. Мулява, М. М. Шеремета // Буковинський математичний журнал. – 2017. – Т. 5, № 3-4. – С. 132–136.