Мазур Олег Костянтинович

ORCID ID: 0009-0003-9758-3643

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
3
1
25

Перелік опублікованих документів

Костіна, Н. Використання апарату математичного моделювання в природничих науках / Н. Костіна, О. Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 177.

Мулява, О. М. Дослідження геометричних властивостей диференціальних рівнянь з комплексними коефіцієнтами / О. М. Мулява, М. Г. Медведєв // Виклики і загрози для критичної інфраструктури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2023 р., м. Київ.

Самойленко, В. Геометричні місця точок, описані рівняннями f(x)=f(y) / В. Самойленко, О. Мулява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С.165.

Шеремета, М. Н. О композициях Адамара производных Гельфонда-Леонтьева аналитических функций / М. Н. Шеремета, О. М. Мулява // Известия вузов. Математика. – 2023. – № 7. – С. 67–80.

Mulyava, O. Convergence classes of analytic functions : monograph / O. Mulyava, M. Sheremeta. – Kiev : Lira, 2022.

Мазур, О. Оптимальне керування несамоспряженої крайової задачі. Задача еліптичного типу / О. Мазур // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 58.

Шевченко, А. Матриця в нашому житті / А. Шевченко, О. Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 133.

Mulyava, O. M. Sheremeta Relative growth Dirichlet series with different generalized orders / O. M. Mulyava, M. M. // Буковинський математичний журнал. – 2021. – Т. 9, № 2. – С. 22–34.

Булій, Д. Відкриття числа ТТ(пі) та цікаві факти про його значення / Даніл Булій, Олег Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 153.

Горенко, Я. Послідовне уточнення розв’язку крайової задачі на основі метода Ньютона / Ярослав Горенко, Олег Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 154.

Діденко, Р. Людина, яка пізнала нескінченність / Роман Діденко, Олег Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 155.

Мазур, О. К. Наближене оптимальне керування не самоспряженої крайової задачі. задача еліптичного типу / О. К. Мазур // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 19–20.

Мазур, О. К. Функції на ЗНО / О. К. Мазур // Математика в рідній школі. – 2021. – № 7–8 (217). – С. 19–20.

Тур, А. Алгоритмічно розв’язні задачі теорії графів / Артем Тур, Олег Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 156.

Шумак, Д. Нільс Генрік Абель / Дмитро Шумак, Олег Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 157.

Мазур, О. Про деякі особливості викладання вищої математики в сучасних умовах / О. Мазур // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 83.

Журба, М. Графи, що нас оточують / М. Журба, О. Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 193.

Кравчук, О. Використання апарату математичного моделювання в природничих науках / О. Кравчук, О. Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 192.

Листопад, В. В. Про розв’язування задач з параметрами на ЗНО [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, О. П. Зінькевич, О. К. Мазур // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи : збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції, 27 червня–27 липня 2019. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 337–339. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31759/1/01.07.20-11.pdf

Листопад, В. В. Про розв’язування трьох типів задач з параметрами на ЗНО [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, О. К. Мазур // Математика в рідній школі. – 2019. – № 7–8 (210). – С. 22–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31758

Мазур, О. К. Різновиди тригонометричних рівнянь на ЗНО [Електронний ресурс] / О. К. Мазур // Математика в рідній школі. –2019. – № 4 (207). – С. 6–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29727/1/2.pdf

Мазур, О. К. Структура і аналіз завдань на ЗНО [Електронний ресурс] / О. К. Мазур // Математика в рідній школі. – 2019. – № 11. – С. 26–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31755/1/01.07.20-7.pdf

Альохіна, Д. Використання графів у сучасному житті / Д. Альохіна, О. Мазур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 419.

Капустян, О. Оптимальне керування для крайової задачі / О. Капустян, О. Мазур // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 29.

Мазур, О. К. Різновиди тригонометричних рівнянь та способи їх розв’язання [Електронний ресурс] / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2018. – № 12 (204). – С. 2–5. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29726/1/1.pdf

Мазур, О. Математик. Педагог. ( До 75-річчя від дня народження М. А. Мартиненка ) / О. Мазур, Т. Зінченко // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 8.

Мазур, О. К. Рівняння в цілих числах та їх розв’язання за допомогою алгоритму Евкліда / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 35–37.

Kapustian, O. A. The optimal control problem with minimum energy forone nonlocal distributed system / O. A. Kapustian, O. K. Mazur // Studiesin systems, decision and control. – 2016. – № 69. – С. 417–427.

Мазур, О. К. Елементи теорії чисел у курсі шкільної математики [Електронний ресурс] / О. К. Мазур, О. А. Ніколаєва // Математика в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 30–33. – Режим доступу : https://bit.ly/3pi0LWY