Листопад Володимир Васильович

ORCID ID: 0000-0002-0974-1775

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
67
5
51

Перелік опублікованих документів

Листопад, В. В. Прогнозування розповсюдження реклами із застосуванням математичного моделювання / В. В. Листопад // Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14 грудня 2023 р. – 2023. – С. 45–16.

Плакся, О. Застосування гіперболічних функцій в геометрії / О. Плакся, В. В. Листопад, В. П. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 176. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41476/1/2023.pdf

Бєлан, А. Застосування невласних інтегралів та рядів в теорії теплового випромінювання / А. Бєлан, В. Листопад, В. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 132.

Верба, О. Застосування диференціального числення у фотометрі / О. Верба, В. Листопад В. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 131.

Листопад, В. О решении некоторых задач матричной алгебры в Мs Еxcel на занятиях по высшей математике / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : материалы XІІІ Международной научно–практической интернет-конференции, 25–26 марта 2021 г. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2021. – С. 43–45.

Листопад, В. Про деякі методи розв’язування задач матричної алгебри з комп’ютерною підтримкою / Володимир Листопад // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 75–78.

Чорний, І. Застосування диференціальних рівнянь в електротехніці / Ілля Чорний, Володимир Листопад, Володимир Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 152.

Чорний, І. А. Застосування диференціальних рівнянь в електротехніці [Електронний ресурс] / І. А. Чорний, В. В. Листопад, В. П. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – С. 152. – Режим доступу : https://bit.ly/3rpXwzl

Method of pectin esterification determination degree by titrated acidity [Electronic resourse] / O. Shulga, V. Lystopad, S. Shulga, L. Yurchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Is. 2. – Pp. 383-393. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d26fa419-2cc6-4899-942c-5ad0fca77817/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDI0NzY4MjV9.oXos5wiA2JsrE6kDjiEgFeD0UKpwaff74q-R_JzeNcQ

Кушнір, М. Л. Застосування векторних методів в розрахунках економічних показників [Електронний ресурс] / М. Л. Кушнір, В. В. Листопад // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31784/1/13.07.20-2.pdf

Листопад, В. В. Застосування інтегрального числення в геоморфології [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, В. П. Шоха, О. В. Гонська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31785/1/13.07.20-3.pdf

Листопад, В. В. О решении систем линейных уравнений с помощью MS EXCEL [Электронный ресурс] / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XІІ Международной научно-практической конференции, 5–6 марта 2020 г. – Мозырь : МГПУ имени И. П. Шамякина, 2020. – Ч. 1. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31757/1/01.07.20-9.pdf

Листопад, В. В. Про розв’язування систем лінійних рівнянь методом Жордана–Гауса з використанням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. В. Листопад // Актуальні науково- методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 77–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31783/1/13.07.20-1.pdf

Листопад, В. В. Розвязування систем лінійних рівнянь з комп’ютерною підтримкою [Електронний ресурс] / В. В. Листопад // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2020. – № 22 (29). – С.82–88. – Режим доступу : https://bit.ly/3oaVwcd

Листопад, В. В. Элементы матричной алгебры в Ms Excel [Электронный ресурс] / В. В. Листопад // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : материалы VIII Международной научно-технической интернет-конференции, 21–22 ноября 2020 года. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 70–74. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34726/1/lystopad.pdf

Листопад, В. Про деякі методи розв’язування задач матричної алгебри з комп’ютерною підтримкою [Електронний ресурс] / В. Листопад // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 17-18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – С. 75-78. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dfqq7n

Дослідження теплофізичних характеристик формувального розчину біодеградабельного їстівного покриття / плівки / О. С.Шульга, С. О. Іванов, В. В. Листопад, О. Г. Мазуренко // Scientific Works. – 2019.

Козка, О. О. Про розв’язання деяких типів конкурсних задач І туру олімпіади з математики 2019 р. в НУХТ [Електронний ресурс] / О. О. Козка, В. В. Листопад // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31787/1/13.07.20-5.pdf

Кужинівська, О. М. Застосування визначеного інтеграла до обчислення об’єму тіла обертання [Електронний ресурс] / О. М. Кужинівська, В. В. Листопад // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31786/1/13.07.20-4.pdf

Листопад, В. В. К вопросу о применении информационных технологий при изучении темы «Некоторые уравнения математической физики» [Электронный ресурс] / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Инновационные технологии обучения физико-математическими профессионально-техническим дисциплин : материалы XІ Международной научно-практической интернет-конференции, 28–29 марта 2019 г., г. Мозырь. – С. 151–153. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31756/1/01.07.20-8.pdf

Листопад, В. В. Про розв’язування задач з параметрами на ЗНО [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, О. П. Зінькевич, О. К. Мазур // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи : збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції, 27 червня–27 липня 2019. – Банська Бистриця ; Баку ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – С. 337–339. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31759/1/01.07.20-11.pdf

Листопад, В. В. Про розв’язування трьох типів задач з параметрами на ЗНО [Електронний ресурс] / В. В. Листопад, О. К. Мазур // Математика в рідній школі. – 2019. – № 7–8 (210). – С. 22–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31758

Аліпатова, М. Знаходження площі сферичної поверхні / М. Аліпатова, В. Листопад // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 417.

Латиговський, Д. Знаходження площі при параметричному вигляді функції / Д. Латиговський, В. Листопад // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 418.

Листопад, В. В. Задача про призначення / В. В. Листопад // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс 2018" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 8-9 листопада 2018 року. – Суми, 2018. – 195–196.

Листопад, В. В. Некоторые методы решения задач с параметрами [Электронный ресурс] / В. В. Листопад // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам : материалы X Юбилейной Международной научно-практической интернет-конференции, 27-30 марта 2018 г. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – С. 130–132. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29468/1/4.pdf

Листопад, В. В. Про побудову деяких нелінійних економетричних моделей / В. В. Листопад // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 38.

Листопад, В. В. Реалізація методу потенціалів для розв’язання транспортної задачі із застосуванням інформаційних технологій / В. В. Листопад // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки  :реалії та перспективи. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 59. – С. 79–85.

Листопад, В. В. Решение задач распределения ресурсов с помощью информационных технологий [Электронный ресурс] / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : VI Международная научно-техническая интернет-конференция, 17-18 ноября 2018 г. – Минск : БНТУ, 2018. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29469/1/1.pdf

Шульга, О. С. Метод визначення ступеня етерифікації пектину за титрованою кислотністю [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, В. В. Листопад, С. І. Шульга // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76005. Зареєстр. 17.01.2018 ; Опубл. 27.04.2018, Бюл. № 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28714/1/38.pdf

Листопад, В. В. О решении некоторых задач размещения [Электронный ресурс] / В. В. Листопад // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам : материалы IX Международной научно-практической интернет-конференции, 21-24 марта 2017 г. – Мозырь : УОМГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. – С. 37–38. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29472/1/4.pdf

Листопад, В. В. Реалізація методу потенціалів для розв’язання транспортної задачі із застосуванням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. В. Листопад // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 59. – С. 79–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28842/1/Lystopad.pdf

Харченко, Є. І. Застосування електронних таблиць для розрахунку кута нахилу самопливного транспорту [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, О. Ю. Супрун-Крестова, В. В. Листопад // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 10 (218). – С. 49–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27013/1/10-2017.pdf

Листопад, В. В. Математичне програмування із комп'ютерною підтримкою : навч. посібник / В. В. Листопад. – Київ : НУХТ, 2016. – 160 с.

Листопад, В. В. О задаче выбора оптимального инвестиционного портфеля методом Марковица с помощью Ms Excel [Электронный ресурс] / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : материалы Международной научно-практической конференции, 23-24 марта, 2016 г. – Витебск : УО ВГТУ, 2016. – С. 334-337. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29470/1/2.pdf

Листопад, В. В. О применении градиентного метода в нелинейном программировании [Электронный ресурс] / В. В. Листопад // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам : тезисы докладов V Международной научно-практической интернет-конференции, 26-29 марта, 2016 г. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. – С. 40-42. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29473/1/3.pdf