Юрик Іван Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
24
3
16
3
93
8
89

Перелік опублікованих документів

Barannyk, A. F. Exact solutions with generalized separation of variables in the nonlinear heat equation / A. F. Barannyk, T. A. Barannyk, I. I. Yuryk // Український математичний журнал. – 2022. - Т. 74. – С. 330–349.

Верес, Д. Зв'язок перетворення Лапласа і D -перетворення / Д. Верес, І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 141.

Сахно, А. Перший завідувач кафедри вищої математики / А. Сахно, І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 126.

Юрик, І. Звуження незвідних унітарних зображень групи p(1,4) на підгрупу p(1,3) / І. Юрик // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : тези Всеукраїнської науково-методичної конференції, 23-24 травня. -  2022. – С. 12.

Юрик, І. І. Точні розв’язки з узагальненим відокремленням змінних рівняння нелінійної теплопровідності / І. І. Юрик, А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник // Український математичний журнал. – 2022. - Т. 74, № 3. - С. 294-310.

Юрик, І. Точні розв’язки з узагальненим відокремленням змінних нелінійного рівняння теплопровідності з джерелом / І. Юрик // Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики : тези Міжнародної наукової конференції, грудень 2022. –Київ, 2022. – С. 8-9.

Improving the efficiency of mass-exchange between liquid and steam in rectification columns of cyclic action [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, I. Yuryk, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 346–360. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36936/1/3.pdf

Ostrovska, O. Unitary representations of Poincare group P (1, n) in SO (1, n) basis [Electronic resource] / O. Ostrovska, I. Yuryk // Methods of functional analysis and topology. – 2021. – № 2. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34667/1/ostr_yuryk.pdf

Yuryk, I. Invariant solutions of a system of euler equations / I. Yuryk // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 43–46.

Yuryk, I. On exact solutions of nonlinear equation [Electronic resource] / I. Yuryk // Праці інституту математики НАНУ. – 2021. – № 1. – С. 31–38. – Access mode : https://bit.ly/3piGqRh

Енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту підвищеної якості [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, І. І. Юрик // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство аграрної потітики та продовольства України ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут продовольчих ресурсів Hаціональної академії аграрних наук України ; ТОВ «AKKO Iнтepнeшнл». – Київ, НУХТ, 2021. – С. 103–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36946/1/7.pdf

Журавльов, А. Знаходження оберненої матриці для блочних матриць / Андрій Журавльов, Іван Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 147.

Зінькевич, О. Про кафедру вищої математики імені професора Можара В. І. (до 90-річниці заснування) / Олексій Зінькевич, Іван Юрик // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 51–52.

Інноваційні способи спільної переробки головної та сивушних фракцій у виробництві ректифікованого спирту і біоетанолу [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, І. І. Юрик, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 4. – С. 43–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37067/1/43-4.pdf

Сахно, А. Блискучий лектор, талановитий педагог, перший завідувач кафедри вищої математики (до 120-річниці від дня народження Можара В.І.) / Артем Сахно, Іван Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 145–146.

Юрик, І. І. Про точні розв’язки нелінійного рівняння / І. І. Юрик, А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – C. 4–5.

Barannyk, A. F. A Method forthe Construction of Exact Solutions to the Nonlinear Heat Equation Ut = (F(U)Ux)X + G(U)Ux + H(U) / A. F. Barannyk, T. A. Barannyk, I. I. Yuryk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2020. – Vol. 71 (11). – P. 1651–1663.

Yuryk, I. Exact solutions of a system of Euler equations / I. Yuryk // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 16–17.

Yuryk, I. I. Partial Solutions of a System of Euler Equations / I. I. Yuryk // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2020. – Vol. 247 (2). – P. 365–381.

Yuryk, I. I. The method of constructing exact solutions of the nonlinear heat equation / I. I. Yuryk // Ukr. Math. Journal.  Maii. – 2020. – Vol. 69 (9). –  P. 1370–1378.

Баранник, А. Про точні розв’язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу / А. Баранник, Т. Баранник, І. Юрик // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 14–15.

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология спирта этилового техническогонергосберегающая технология спирта этилового технического [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, С. Н. Чумаченко, И. И. Юрик // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 293–297. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36938/1/5.pdf

Булій, Ю. В. Ресурсозберігаюча технологія ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, І. І. Юрик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36941/1/2.pdf

Спашиба, В. Кафедрі вищої математики ім. професора Можара В. І. 90 / В. Спашиба, І. Юрик // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 11–12.

Barannyk, A. On exact solutions of the nonlinear heat equation [Electronic resource] / A. Barannyk, T. Barannyk, I. Yuryk // Доповіді НАНУ. – 2019. – № 5. – С. 11–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29733/1/Barannyk.pdf

Yuryk, I. Partial solutions of a system of Euler equations [Electronic resource] / I. Yuryk // Нелінійні коливання. – 2019. – № 1. – C. 131–143. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29674/1/Yuryk.pdf

Баранник, А. Ф. Метод побудови точних розв'язків нелінійного рівняння теплопровідності ut = F(u)ux(x) + G(u) ux + H(u) / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Український математичний журнал. – 2019. – Т. 71, № 11. – C. 1443–1454.

Баранник, А. Ф. Точні розв'язки нелінійного рівняння теплопровідності $ u_t = (F (u) u_x) _x+ H (u) / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Збірник праць інституту математики НАН України. – 2019. – № 1. – C. 6–15.

Бураков, М. Точні розв’язки одного рівняння математичної біології / М. Бураков, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 185.

Мартиненко, М. А. Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення : навч. посібник / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2019. – 295 с.

Семенюк, Я. Перший завідувач кафедри вищої математики професор В. І. Можар / Я. Семенюк, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 183.

Спашиба, В. Наука – головна і єдина мета мого життя. До 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова / В. Спашиба, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 184.

Barannyk, A. Exact Solutions of the Nonlinear Equation utt=a(t)uuxx+b(t)ux2+c(t)u [Electronic resource] / A. Barannyk, T. Barannyk, I. Yuryk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2018. – 69 (9). – P. 1370–1378. DOI:10.1007/s11253-018-1437-8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27649/1/A9R71CB.pdf

Yuryk, I. Exact solutions of the nonlinear equation utt=a(t)uuxx + b(t)u2x+ c(t)u [Electronic resource] / I. Yuryk //Ukrainian mathematical journal. – 2018. – Vol. 69, Issue 9. – P. 1370–1378. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27648/1/1.pdf

Yuryk, I. Invariant solutions of a system of Euler equations thatsatisfy the Rankine–Hugoniot conditions / I. Yuryk // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 8–12.

Баранник, А. Ф. Точні розв’язки нелінійного хвильового рівняння [Електронний ресурс] / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – 2018. – С. 17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27651/1/3.pdf

Грига, О. В. Життєвий і творчий шлях видатного математика і механіка, до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольского / О.В. Грига, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчуваннялюдства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 411.

Дубовик, В. П. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – 6-е вид. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2018. – 648 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27748/1/Binder31.pdf

Медведєв, Є. О. Сингулярні інтегральні рівняння і операційне числення / Є. О. Медведєв, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 412.

Письменний, А. Р. Життя і надбання професора В. І. Можара / А. Р. Письменний, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ: НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 410.

Циганкова, Г. А. Перший завідувач кафедри вищої математики професор В. І. Можар / Г. А. Циганкова, І. І. Юрик // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 6.

Юрик, І. І. Про тензорний добуток унітарних незвідних зображень групи Р (1,4) [Електронний ресурс] / І. І. Юрик // Cучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27650/1/2.pdf

Юрик, І. І. Симетрія та інтегрованість рівнянь математичної фізики / І. І. Юрик // On additional symmetries of multi-dimensional nonlinear d’Alembert equation : Міжнародна наукова конференція, 22 грудня 2018 р. – Київ : 2018. – С. 12.

Баранник, А. Ф. Побудова точних розв’язків нелінійних рівнянь гіперболічного типу [Електронний ресурс] / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Доповіді НАНУ. – 2017. – № 7. – С. 3–9. – Режим доступу : https://bit.ly/3xL4hwB

Баранник, А. Ф. Точні розв’язки нелінійннго рівняння [Електронний ресурс] / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Український математичний журнал. – 2017. – № 7. – С. 1161–1169. – Режим доступу : https://bit.ly/3DjZ0h2

Філіпішин, С. Побудова точних розв’язків нелінійного рівняння ut = h1(u)uxx + h2(u)ux + h3(u) / С. Філіпішин, І. І. Юрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017.– Ч. 2. – С. 360.

Юрик, І. І. Побудова точних розв’язків нелінійних рівнянь гіперболічного типу / І. І. Юрик // Доповіді Національної академії наук України.– 2017. – № 6. – С. 34–39.

Юрик, І. І. Узагальнене відокремлення змінних для нелінійного рівняння utt = a(t)uuxx + b(t)u2х + c(t)u / І. І. Юрик // Український математичний журнал. – 2017. – № 6. – С. 832–840.

Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – 5–е вид. – Ігнатекс – Україна, 2016. – 648 с.

Мартиненко, М. А. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення : навч. посіб. / М. А. Мартиненко, І. І. Юрик. – 4–е вид., допов. та перероб. – К. : Славо, 2016. – 296 с.

Островська, О. В. Поняття неперервності функціїв курсі вищої математики [Електронний ресурс] / О. В. Островська, І. І. Юрик // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали Міжнародної науково–методичної конференції. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 193–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24516/1/Binder68.pdf

Островська, О. В. Точні розв’язки багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь [Електронний ресурс] / О. В. Островська, І. І. Юрик // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – № 1. – С. 152–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24508/1/Binder69.pdf

Юрик І. І. Про точні розвязки рівняння [Електронний ресурс] / І. І. Юрик // Сучасні науково –методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково–методичної конференції, 7–8 жовтня 2016 р. – 2016. – С. 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24517/1/Binder74.pdf