Циганкова Ганна Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
52

Перелік опублікованих документів

Добряков, М. Задача про міст [Електронний ресурс] / М. Добряков, Г. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 174. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40978/1/2.pdf

Циганкова, Г. А. Обґрунтування експериментального дослідження розподілу магнітної індукції на поверхні ротора електродинамічного гальма [Electronic resourse] / Г. А. Циганкова // Theories of world science and technology implementation : abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference, May 08–10. – Osaka, Japan, 2023. – Pp. 257-260. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40977/1/1.pdf

Гавриленко, К. Софі Жермен - шлях жінки-математика / К. Гавриленко, Г. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 138.

Добряков, М. Задача про виготовлення конусоподібного фільтра / М. Добряков, Г. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 139. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37713

Коломієць, В. Про мінімальні витрати матеріалів при виготовленні реакційних апаратів /  В. Коломієць, Г. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2 – С. 140.

Циганкова, Г. А. Оцінка результатів вимірювання магнітної індукції в нерівномірному повітряному проміжку електродинамічного гальма / Г. А. Циганкова // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнськьої науково-методичної конференції, 23 – 24 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 74–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37711

Kryshchuk, R. S. Energy indicators of axial induction disk-shaped motor for ship radars / R. S. Kryshchuk, S. I. Gavryluk, A. A. Tsugankova // Technical electrodynamics. – 2021. – 5. – Pp. 38–48. DOI: 10.15407/techned2021.05.038

Крещенко, П. Розклад періодичного сигналу в ряд Фур’є / Павло Крещенко, Ганна Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 171.

Крищук, Р. С. Енергетичні показники аксіального асинхронного дискового двигуна для суднових навігаційних РЛС / Р. С. Крищук, С. І. Гаврилюк, Г. А. Циганкова // Технічна електродинаміка. – 2021. – № 5. – С. 38–48.

Циганкова, Г. А. Визначення похибки вимірювання моменту електродинамічного гальма / Г. А. Циганкова // Problems and tasks of modern science and practice : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. – Bordeaux, 2021. – P. 510–513.

Циганкова, Г. А. Метрологічна оцінка експериментального дослідження магнітного поля в зубчатому зазорі індуктора / Г. А. Циганкова // Development of scientific and practical approaches in the era of globalization : Abstracts of XІX International Scientific and Practical Conference, June 21–23, 2021. – Boston, 2021. – P. 159–160.

Циганкова, Г. Математичні і логічні софізми [Електронний ресурс] / Г. Циганкова // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 17–18 грудня 2020 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 88. – Режим доступу : https://bit.ly/3d9PAtC

Циганкова, Г. Особливості розподілу електромагнітного поля в повітряному проміжку електродинамічного гальма [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Освіта, наука тавиробництво: розвиток та перспективи : матеріали VI Всеукраїнської науково-методичної конференції, 22 квітня 2021 р., м. Шостка. – Суми : СДУ, 2021. – С. 105–106. – Режим доступу : https://bit.ly/3rrM1rg

Цыганкова, А. А. Эйлер и его тождество / А. А. Цыганкова // Психология и соционика межличностных отношений. – 2021. – № 1–2. – С. 61–62.

Циганкова, Г. А. Аспекти викладання вищої математики для студентів технологічних спеціальностей / Г. А. Циганкова, С. В. Марченко // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27–28 грудня 2019 р. – Вінниця : ФОП Кушнір Ю. В., 2020. – С. 279–280.

Циганкова, Г. А. Розрахунок електромагнітного моменту електродинамічного гальма дископодібної форми [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : матеріали XIX Міжнародної науково-технічної конференції, 06-08 листопада 2020 р. – Кременчук : КрНУ, 2020. – С. 20-21. – Режим доступу : https://bit.ly/3xJmH0R

Циганкова, Г. Методика розрахунку розподілу густини струмів в електропровідному дископодібному роторі електродинамічного гальма [Електронний ресурс] / Г. Циганкова // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю заснування кафедри фізики та кафедри вищої математики ім. проф. Можара В. І., 26–27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Підсекція 1. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31679/1/24.06.20-7.PDF

Циганкова, Г. Розрахунок густини струмів в електропровідному роторі-диску електродинамічного гальма [Електронний ресурс] / Г. Циганкова // Scientific achievements of modern society : the 7th International scientific and practical conference, 4–6 March 2020. – Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House. – 2020. – P. 963–967. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31680/1/24.06.20-8.PDF

Цыганкова, А. А. Циклоида и другие кривые [Электронный ресурс] / А. А. Цыганкова // Психология и соционика межличностных отношений. – 2020. – № 3–4. – С. 57–59. – Режим доступа : https://bit.ly/3d6dmqr

Дричик, М. Ю. Математичні софізми [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, Г. А. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 199. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29919/1/1.pdf

Дьяченко, А. О. Зв'язок лінійної алгебри і нейронної мережі на прикладі розпізнавання цифр [Електронний ресурс] / А. О. Дьяченко, Г. А. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29918/1/2.pdf

Особливості складу олії із насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, О. С. Музика, Г. А. Циганкова, І. В. Левчук, І. О. Маринченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 173–180. – Режим доступу : https://bit.ly/3xKvBvi

Особливості складу олії із насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції / Т. Т. Носенко, І. В. Левчук, І. О. Маринченко, О. С. Музика, Г. А. Циганкова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIII Міжнародна науково-практична конференція, 5-6 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 393–394.

Циганкова, Г. А. Розрахунок густини струму в електродинамічному гальмі дископодібної форми / Г. А. Циганкова // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : ХVIII Міжнародна науково-технічна конференція, 1-3 листопада, 2019. – Кременчук : КрНУ, 2019. – С. 32–33.

Цыганкова, А. А. Математические софизмы [Электронный ресурс] / А. А. Цыганкова, С. В. Гузенко // Психология и соционика межличностных отношений. – 2019. – № 3–4. – C. 55–58. – Режим доступа :  https://bit.ly/3lrRdr7

Воробйова, А. М. Спіраль Архімеда – історія і сучасність [Електронний ресурс] / А. М. Воробйова, Г. А. Циганкова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 181–188. – Режим доступу : https://bit.ly/3FZ57J2

Дробот, А. Залежність швидкості окислення оксиду азоту від співвідношення компонентів газової суміші / А. Дробот, Г. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 429.

Патент 123514 UA, МПК F01K 13/00 (2018.01). Парова електрична установка малої потужності [Електронний ресурс] / Циганкова Г. А. – № u 201710134 ; завл. 20.10.2017 ; опубл. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018. – Режим доступу : https://bit.ly/3IdSyeQ

Патент 130083 UA, МПК C10L 11/06 (2006.01) B27M 3/00 (2018.01) Пристрій для отримання теплової енергії та відкритого вогню [Електронний ресурс] / Циганкова Г. А., Хрол А. К. – № u 2018105477 ; завл. 17.05.2018 ; опубл. 26.11.2018 ; Бюл. № 22, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29949/1/Pat2.pdf

Патент на корисну модель № 130084 UA, МПК C10L 11/06 B27M 3/00 (2006.01) Пристрій для отримання теплової енергії тавідкритого вогню / Циганкова Г. А., Хрол А. К. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201805478 ; заявл. 26.11.2018 ; опубл. 17.05.2018, Бюл. № 22, 2018 р.

Циганкова, Г. А. Деформація магнітного поля зубцево-пазовою межею середовищ з різною магнітною проникністю [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова, С. В. Гузенко // Science and Technology of the Present Time : Priority Development Directions of Ukraine and Poland : multidisciplinary International conference, 19–20 October2018. – Wolomin : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1. – С. 117–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29843/1/3.pdf

Циганкова, Г. А. Дослідження магнітного поля на поверхні дискового ротора електродинамічного гальма / Г. А. Циганкова // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 30.

Циганкова, Г. А. Експериментальне дослідження поля в зазорі дископодібного електродинамічного пристрою / Г. А. Циганкова // Cучасні науково– методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 30.

Циганкова, Г. А. Магнітне поле в області з зубцево-пазовою поверхнею електротехнічних пристроїв [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Осінні наукові читання : матеріали ХХІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 вересня 2018 р. – Вінниця. – 2018. - Ч.3. – С. 49-51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29828/1/1.pdf

Циганкова, Г. А. Методика розрахунку розподілу густини струмів в дисковому роторі електродинамічного гальма [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Відновлювана енергетика. – 2018, № 4 (55). – С. 53–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29847/1/st%202.pdf

Циганкова, Г. А. Перший завідувач кафедри вищої математики професор В. І. Можар / Г. А. Циганкова, І. І. Юрик // Cучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 червня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 6.

Циганкова, Г. А. Чисельне дослідження магнітного поля в кусочно-однорідному середовищі [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : матеріали ХVІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 2–4 листопада 2018 р. – Кременчук, 2018. – С. 57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29837/1/2.pdf

Цыганкова, А. А. Математические фокусы с картами [Электронный ресурс] / В. А. Цыганкова, С. В.Гузенко // Психология и соционика межличностных отношений. – 2018. – № 3–4. – С. 57–59. h– Режим доступа : https://bit.ly/3IaIuDG

Юрик, І. І. Вища математика (модуль ІІІ-ІV) : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 122 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / І. І. Юрик, С. В. Гузенко, Г. А. Циганкова. – Київ : НУХТ, 2018. – 137 с.

Воробйова, А. Спіраль Архімеда в природі та житті людини [Електронний ресурс] / А. Воробйова, Г. А. Циганкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 372. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26265/1/doc7.pdf

Гузенко, С. В. К истории возникновения позиционных систем счисления [Электронный ресурс] / С. В. Гузенко, Г. А.Циганкова // Психология и соционика межличностных отношений. – 2017. – № 3–4. – С. 72–73. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26263/1/doc4.pdf

Циганкова, Г. А. Експериментальне дослідження поля в зазорі дископодібного електродинамічного пристрою / Г. А. Циганкова // Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences : International research and practice conference, 27-28 December 2017. – Radom, Republic of Poland, 2017. – С. 66–70.

Циганкова, Г. А. Розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними з використанням програмного пакету MathCAD [Електронний ресурс] / Г. А.Циганкова, С. В. Гузенко // Інтернаука. – 2017. – № 3 (25), Т. 2. – С. 25–27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25449/1/Tsygankova_Guzenko.pdf

Borodin, V. Mathematical model of liquid activization while making breads in domestic breadmaker [Electronic resource] / V. Borodin, G. Tsygankova // Ukrainian Journal of Food Science. – V. 4, № 2. – 2016. – Р. 309–315. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26264/1/doc5.pdf

Гузенко, С. В. Застосування програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь / С. В. Гузенко, Г. А. Циганкова // International Scientific Journal. – 2016. – Т. 2. – № 4. – С. 27–29.

Патент на корисну модель № 108925 України, МПК A22C11/00 (2016.01). Композиція для виробництва емульгованих продуктів з яловичим колагеновим білком / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І. В., Циганкова М. С. – u 201512728 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15, 2016.

Патент на корисну модель № 108928 України, МПК A22C11/00 (2016.01). Білоковмісна композиція з яловичим колагеновим білком / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І.В., Циганкова М. С. – u 201512731 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл.15, 2016.

Циганкова, Г. А. Аналіз застосування програмних засобів до наукових розрахунків [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова, С. В. Гузенко // International Scientific Journal. – 2016. – № 3. – С. 111–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23593/1/Tsygankova_Guzenko.pdf

Циганкова, Г. А. Деякі аспекти застосування програми MathCAD у навчанні студентів [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова, С. В. Гузенко // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 7-8 жовт. 2016 р., м. Київ / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова . – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – C. 124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26260/1/doc1.pdf

Циганкова, Г. А. Дослідження розподілу магнітного поля в робочій зоні дископодібного електромагнітного гальма [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів : матеріали ХV Міжнар. наук. - техн. конф., 4–6 листоп. 2016р. : тези доп. – Кременчук : КрНУ, 2016. – С. 37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26261/1/doc2.pdf

Циганкова, Г. А. Застосування програмного пакету MathCAD для розв’язання диференціальних рівнянь [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова, С. В. Гузенко // International Scientific Journal. – 2016 – № 4, Т. 2 – С. 27-29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23594/1/Guzenko_Tsygankova.pdf

Циганкова, Г. А. Розрахунок магнітного поля в робочій зоні електродинамічного гальма при нерухомому роторі [Електронний ресурс] / Г. А. Циганкова // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2016. – Вип. 45. – С. 70–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26262/1/doc3.pdf

Циганкова, О. Ю. Дослідження впливу способу переробки винограду на фенольний комплекс столових вин / О. Ю. Циганкова, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 248.