Мошенський Андрій Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
14

Перелік опублікованих документів

Карпенко, М. І. Використання протоколу APRS для передачі даних про надзвичайні ситуації / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 74–75.

Новак, Д. С. Розроблення системи для дистанційного моніторингу параметрів навколишнього середовища / Д. С. Новак, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 132–134.

Algorithms for Searching Congestions on the Basis of the Analysis of Entropic Characteristics of Network Traffic / A. Moshenskyi, P. Stanko, A. Toroshanko, N. Yakymchuk // Magyar Tudományos Journal. –  2021. – № 49. – P. 52–58.

Chumachenko, S. Comparison of LoRa and LoRaWAN / S. Chumachenko, A. Moshenskyi, M. Sukalo // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 362.

Moshenskyi, A. Experimental Coverage of UHF LoRa System in Kyiv City / A. Moshenskyi, D. Novak, M. Sukalo // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 305.

Автоматизована система передачі даних про стан об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. С. Парталян, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало, Л. Д Філатова. // Інженерія природокористування. – 2021. – № 3 (21). – С. 127–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37081/1/3-51.pdf

Інформаційна цінність сигнального трафіку безпроводових мереж критичного застосування [Електронний ресурс] / О. В. Пономаренко, А. О. Мошенський, А. С. Савченко, В. І. Дрововозов, О. В. Толстікова // Наукоємні технології. – 2021. – № 3 (51). – С. 210–221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37080/1/23281.pdf

Карпенко, М. І. Методологія оцінки стану пожежноїбезпеки породних відвалів / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський, С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 87.

Карпенко, М. І. Розроблення системи комплексного біоімпедансного діагностування / М. І. Карпенко, С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 90–92.

Карпенко, М. І. Розроблення системи комплексного біоімпедансного діагностування / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський, С. М. Чумаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 90–92.

Карпенко, М. І. Створення апарату ЕЕГ на основі AD8232 / М. Карпенко, А. Мошенський, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 375.

Кузьменко, В. В. Апаратно-програмний комплекс для сканування теплових сигнатур обличчя та створення їх heatmaps / В. В. Кузьменко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 207–208.

Новак, Д. С. Розроблення програмного забезпечення для дослідження однорідності розподілу наповнювача в наповнених системах / Д. С. Новак, С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 109.

Програмно-апаратний комплекс екологічного моніторингу породного відвалу вугільної шахти на базі інтернету речей / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, В. А. Дерман, Л. А. Пісня // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 червня 2021 р. – Харків : ДУ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, 2021. – С. 218–222.

Розроблення структурно-функціональної моделі системи авіаційного пошуку і рятування в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, О. Г. Гуйда, А. О. Мушка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), № 2. – Ч. 1. – С. 56–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37082/1/32-71.pdf

Moshenskyi, A. Minimaland Enough Power for HF Beacon / A. Moshenskyi // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 309.

Moshenskyi, A. Private Rescue Echo Beacon with FSK Radiomodule [Electronic resourse] / A. Moshenskyi // Наукоємні технології. – 2020. – № 4 (48). – С. 478–483. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37079/1/21773.pdf

Аналіз існуючих підходів для оцінки ефективності в предметній галузі авіаційного пошуку та рятування [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, В. В. Барбашин, А. І. Маринін, А. О. Мошенський, І. В. Струнін // Інженерія природокористування. – 2020. – № 3 (17). – С. 118–125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32453/1/Chumach1.pdf

Буряченко, А. О. Створення інтерактивного електронно-механічного натискача (clicker) для студентського гуртка з IoT / А. О. Буряченко, А. О. Мошенський, М. П. Костіков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 204.

Іванишин, В. В. Електронна система моніторінгу пасіки / В. В. Іванишин, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 227.

Іванишин, В. В. Застосування технології LoRa для контролю автоматичних комплексів обмежених екосистем зрізним типом рельєфу місцевості / В. В. Іванишин, А. О. Мошенський, М. Л. Сукало // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 228–229.

Карпенко, М. Аналіз комутації елементів системи збору психофізичних даних / М. Карпенко, А. Мошенський, С. Чумаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 397.

Карпенко, М. І. Система збору психофізичних даних / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 231.

Особливості вибору методу для експертного оцінювання ефективності системи авіаційного пошуку і рятування [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, І. А. Черепньов, А. І. Маринін, А. О. Мошенський, І. В. Струнін, Л. А. Пісня // Інженерія природокористування. – 2020. – № 3 (17). – С. 126–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37088/1/222.pdf

Синтез оцінки стану складної системи методами кластеризації [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, А. О. Мошенський, Я. А. Савицька, В. В. Смолій // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 28-34. – Режим доступу : https://bit.ly/3rJwS4z–

Moshenskyi, A. Development of a System for Remote Monitoring of Changesin the Internal Microclimate in the Air Gap Between Cloth Layers / A. Moshenskyi, D. Novak // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С 128–131.

Moshenskyi, A. Monitoring Internal Microclimate Changes in the Air Gap Between Cloth Layers / A. Moshenskyi, D. Novak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-їМіжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С 407.

Moshenskyi, A. Wearable system for monitoring of internal micro climate changes in the air gap between cloth layers / A. Moshenskyi, D. Novak // Мехатронні системи : інновації та інжиніринг : III Міжнародна науково-практична конференія, 10 жовтня 2019 р. – Київ : КНУТД, 2019. – С 85–86.

Горілий, В. Ю. Програмно-апартаний комплекс для моніторину торф’яних пожеж на радіоактивно забрудненій території [Електронний ресурс] / В. Ю. Горілий, А. О. Мошенський // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 16–21. – Режим доступу : https://bit.ly/3dmFh5B

Карпенко, М. І. Система збору психофізичних даних / М. І. Карпенко, А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 252.

Мошенський, А. Електронна система збору даних для досліджень поширення радіохвиль / А. О. Мошенський, І. І. Старнавський // Сучасні методи, інформаційне,програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними татехнологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 263.

Мошенський, А. Моніторинг внутрішнього мікроклімату в підодяговомупросторі / А. Мошенський, Д. Новак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 428.

Мошенський, А. О. Розробка системи дистанційного моніторингу зміни внутрішнього мікроклімату в підодяговому просторі / А. О. Мошенський, Д. С. Новак // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 124–127.

Мошенський, А. Трекер контролю стану туриста та навколишнього середовища в умовах надзвичайних ситуацій / А. О. Мошенський, В. А. Третьяк, С. М. Чумаченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 264–265.

Чумаченко, С. М. Особливості інформаційної технології адаптивного управління станом обмеженої екосистеми / С. М. Чумаченко, Л. А. Пісня, А. О.Мошенський, М. Л. Сукало // Екологічна безпека : Проблеми і шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, 9-13 вересня, 2019 р. – Харків : Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 2019. – С. 292–298.

Кузьменко, В. Надмалий польотний контролер на attiny 85 та nrf 24 / В. Кузьменко, А. Мошенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 325.

Мошенський, А. IoT-система метеоспостережень / А. Мошенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 330.

Мошенський, А. Міська IoT-система метеоспостережень / А. Мошенський, О. Побережець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і  студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 333.

Мошенський, А. О. Пристрій збору даних для досліджень рухомих об’єктів / А. О. Мошенський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 315.

Мошенський, А. Пристрій збору даних для мікробіологічних досліджень / А. Мошенський, Ю. Пенчук, І. Старнавський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 331.

Мошенський, А. Трекер контролю якості харчових продуктів / А. Мошенський, О. Петруша, В. Третьяк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 332.

Мошенський, А. Двонаправлені диференційні підсилювачі (дифкаскади) / А. Мошенський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 300.