М’якшило Олена Михайлівна

ORCID ID: 0000-0002-5451-626X

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
47
5
27

Перелік опублікованих документів

Базь, В. Р. Дослідження та застосування технології web usage mining для аналізу сайту кафедри ІС / В. Р. Базь, О. М. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 28–30.

Брацький, В. О. Діагностична система аналізу log-файлів із віддалених вузлів обробки даних / В. О. Брацький, О. М. М’якшило, В. А. Литвинов // Математичні машини і системи. – 2022. – №1.  – С. 62-70.

Брацький, В. О. Обробка і аналіз log-файлів у розподіленій системі / В. О. Брацький, О. М. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 43–46.

Гринюк, А. О. Експертна система підтримки прийняття рішень для фармацевтичного підприємства в надзвичайних ситуаціях / А. О. Гринюк, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 91-92.

Касяненко, В. Проєктування системи інформаційної підтримки діяльності зерносховища сільськогосподарського підприємства «Радія» / В. Касяненко О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 293.

Олійник, О. О. Дослідження та створення додатка для моніторингу працівників / О. О. Олійник, О. М. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 139–140.

Bratskyi, V. Expert System of Diagnosis of Errors in the Operation of Remote Nodes of the Distributed System of the Bank / V. Bratskyi, O. Myakshylo // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2021. – № 9–10. – P. 8-16.

Кривець, О. Дослідження систем дистанційного навчання та практичної підготовки ІТ-фахівців і необхідність створення нової / О. Кривець, О. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 380.

Кривець, О. Особливості використання фреймворку NestJS для створення ефективних та масштабованих серверних додатків Node.js / О. Кривець, О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 379.

Прохоренко, В. Розроблення інформаційної системи для відділу логістики та доставок на підприємстві / В. Прохоренко, О. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 387.

Тополь, В. В. Дослідження та розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки діяльності лікарні / В. В. Тополь, О. М. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : ІІІ Міжнародна науково–практична конференція, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 167–171.

Шульц, А. В. Комп’ютерний моніторинг і прогнозування водопілля басейну річки Дніпро / А. В. Шульц, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 157.

Демчук, Д. А. Дослідження методів аналізу та оптимізації обсягу закупівлі для підприємств роздрібної торгівлі / Д. А. Демчук, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 214–215.

Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Загоровська, Є. В. Стрелець, О. М. М’якшило, О. В. Харкянен // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2020. – Вип. 100. – С. 70–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37071/1/5.pdf

М’якшило, О. М. Порівняння методологій керування ІТ-проєктами при реалізації стартапів / О. М. М’якшило, Д. В. Васильєв // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріалиVII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 256–257.

Сверблик, О. Проектування інформаційної системи хімлабораторії для дефекосатураційного відділення ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» / О. Сверблик, О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 401.

Сільвестров, А. М. Систематизація процесів у багаторівневих системах ідентифікації / А. М. Cільвестров, О. М. М’якшило, Г. І. Кривобока // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 279–280.

Фень, Х. Проектування інформаційної системи підприємства з встановлення засобів контрою та охорони «СіБеКо» / Х. Фень, О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 402.

Silvestrov, A. Modification of the Method of Least Squares [Electronic resource] / A. Silvestrov, O. M'yakshylo, G. Kryvoboka // Electronics and Control Systems. – 2019. – № 4 (62). – P. 90–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32447/1/Silv3.pdf

Брацький, В. О. Моделі структури log-файлів для обробки в документоорієнтованій базі даних Mongo DB / В. О. Брацький, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 230–231.

Демчук, Д. Використання сучасних сховищ даних та їх аналізу для підвищення ефективності діяльності підприємств / Д. Демчук, О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 417.

Демчук, Д. Дослідження методів аналізу та оптимізації обсягу закупівлі для підприємств роздрібної торгівлі / Д. Демчук, О. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 242–243.

Кожушко, І. В. Створення інтерфейсу для складання розкладу поставок сировини на цукровий завод із застосуванням генетичного алгоритму / І. В. Кожушко, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 253–254.

Кулініченко, А. М. Дослідження методів оптимізації закупівель та аналізу продажів в роздрібній торгівлі / А. М. Кулініченко, О. М. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 256.

Микитенко, С. Використання методів класифікації при сегментуванні аптечного ринку / С. Микитенко, О. М’якшило // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 262.

Микитенко, С. Використання сучасних інструментів бізнес-аналітики для підвищення ефективності діяльності підприємств / С. Микитенко, О. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 426.

Ружицька, О. Ю. Когнітивна візуалізація даних за допомогою методу «облич Чернова» / О. Ю. Ружицька, О. М. М’якшило // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 88–90.

Харкянен, О. В. Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / О. В.Харкянен, О. М. М'якшило, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 170 с.

Development of information technology for supporting theprocess of adjustment of the food enterprise assortment [Electronic resource] / S. Hribkov, O. Kharkianen, O. Myakshylo, M. Kostikov // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2018. – № 3, Vol. 1. – Р. 77–87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27945/1/00017.pdf

Брацький, В. О. Дослідження та розробка методу обробки log-файлів у розподіленій інформаційній системі з використанням нереляційної бази даних Mongo DB // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 17–25.

Брацький, В. О. Порівняння методу обробки і аналізу log-файлів у форматі JSON з існуючими рішеннями [Електронний ресурс] / В. О. Брацький, О. М. М’якшило // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 7–15. – Режим доступу : https://bit.ly/31Bvlmi

Маковецька, С. В. Формування розкладу поставок сировини на цукровий завод із застосуванням генетичних алгоритмів [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 7–16. – Режим доступу : https://bit.ly/3oxF3PD

Simurova, N. Biginelli reaction – an effective method for the synthesis of dihydropyrimidine derivatives (microreview) / N. Simurova, O.Maiboroda // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2017. – Vol. 53, Issue 4. – P. 413–415.

Маковецька, С. В. Моделювання бізнес-процесів організації та управління поставки сировини на цукровий завод [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило // Автоматика – 2017 : тези XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 13-15 вересня 2017 р. – Київ, 2017. – Ч. 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26790/1/11.pdf

Маковецька, С. В. Особливості функціонування генетичних алгоритмів при складанні розкладу [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 468. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26791/1/13.pdf

Maiboroda, O. Synthesis of 2-oxo (thio)-N, 4-diaryl-1,2,3,4 tetrahydro pyrimidine-5-carbothioamides / O. Maiboroda, N. Simurova // Chemistry & chemical technology. – 2016. – Vol. 10, Issue 3. – P. 279–283.

Маковецька, С. В. Дослідження та математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з врахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило, С. В. Грибков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25292/1/1.pdf