Ліманська Наталія Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
8

Перелік опублікованих документів

Грибков, С. В. Дослідження логістичних ризиків у діяльності хлібопекарних підприємств / С. В. Грибков, Н. В. Ліманська, М. В. Ліманський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 181.

Ліманська, Н. В. Інформаційна система підтримки діяльності складу ПрАТ «Оболонь» / Н. В. Ліманська, М. Ревенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 330.

Ліманська, Н. В. Інформаційна система рецептурно-виробничого відділу аптеки / Н. В. Ліманська, А. Чеснюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 2. – С. 340.

Limanska, N. An Intelligent Production Planning Support System Between Bakery Enterprises / N. Limanska, S. Hrybkov, M. Kostikov // Вісник ХНТУ. – 2022. – № 2 (81). – Pp. 69–78.

Ліманська, Н. В. Система підтримки рішень при плануванні виготовлення продукції для хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Ліманська, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 217-218. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41691/1/2.pdf

Hrybkov, S. Conceptual model for repair support for bakery enterprise / S. Hrybkov, N. Limanska // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2021. – № 5–6. – P. 3–5.

Ліманська Н. В. Безвідмовна робота технологічного обладнання, встановленого на хлібопекарському підприємстві / Н. В. Ліманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 382.

Ліманська Н. В. Дослідження роботи ремонтної бригади хлібокомбінату як задачі обробки системи управління / / Н. В. Ліманська // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 254.

Ліманська Н. В. Удосконалення процесу планування ремонтно-профілактичних робіт / Н. В. Ліманська, С. В. Грибков // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 7–14.

Гавриловський, А. Створення інформаційної системи відділу збуту ПрАТ «Овруцький хлібозавод» / А. Гавриловський, Н. Ліманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 392.

Ліманська, Н. В. Імітаційне моделювання як засіб оцінки роботи ремонтного відділу хлібокомбінату / Н. В. Ліманська // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 246.

Ліманська, Н. В. Аналіз роботи технологічного відділу хлібокомбінату при оперативно-виробничому плануванні / Н. В. Ліманська // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького сладу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, присвячена 75-річчю з дня заснування НТУ, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 458.

Ліманська, Н. Дослідження моделі проведення ремонту технологічноїлінії хлібокомбінату при застосуванні імітаційного моделювання / Н. Ліманська// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 425.

Дадаєв, М. Інформаційна система підтримки діяльності ПП «ФОРЕСТ-УКРАЇНА» з демонтажу та реалізації демонтованих матеріалів / М. Дадаєв, Н. Ліманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 315.

Ліманська, Н. В. Прогнозування відмов виробничого обладнання хлібокомбінату / Н. В. Ліманська // Проблеми інформатизації : матеріали 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 квітня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 44–45.

Ліманська, Н. Аналіз оперативно-виробничого планування при проведенні ремонтних робіт на хлібокомбінаті / Н. Ліманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 297.