Харкянен Олена Валеріївна

ORCID ID: 0000-0003-4774-9222

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
2
21

Перелік опублікованих документів

Демченко, М. О. Штучний інтелект в діяльності маркетингового відділу ТОВ “Смілапродторг” / М.О. Демченко, О.В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 86.

Дячук, М. І. Використання штучного інтелекту для генерування опису товарів ТОВ "АТЛ-Автосервіс" / М. І. Дячук, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 88.

Калінін, Я. С. Штучний інтелект як засіб оптимізації роботи контактних центрів обслуговування клієнтів / Я. С. Калінін, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 91–92.

Кривець, О. Ю. Дослідження і використання моделей штучного інтелекту для запобігання природно-техногенним катастрофам / О. Ю. Кривець, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 98.

Новак, М. Валідація методів визначення теплових показників систем вогнезахисту сталевих конструкцій / М. Новак, О. Харкянен // Цивільний захист та пожежна безпека. – 2023. – № 2 (16). – С. 92–102.

Ющик, Ю. С. Дослідження і розроблення інформаційної системи підтримки та інформування про настання надзвичайних ситуацій техногенного походження / Ю. С. Ющик, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 223.

Кривець, О. Ю. Дослідження технології Text mining та її завдань / О. Ю. Кривець, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 100.

Прохоренко, В. С. Використання технологій Big Data у логістичній сфері діяльності / В. С. Прохоренко, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 110-111.

Gladka, Y. Application of huff model in retail trade area analysis / Yuliya Gladka, Olena Kharkianen // Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development : monograph. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. – P. 172–175.

Гелетей, М. А. Розвиток технології NFC та сучасні методи її використання / М. А. Гелетей, О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 236.

Гладка, Ю. А. Про моделювання одного класу динамічних процесів / Ю. А. Гладка, А. В. Кінаш, О. В. Харкянен // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2021. – Вип. 101.

Тимашков, Д. Аналіз збуту продукції підприємства з переробки шкірсировини / Д. Тимашков, О. Харкянен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 390.

Тимашков, Д. Дослідження засобів аналізу даних для відділу збуту ТОВ «СлаВа» / Д. Тимашков, О. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 145–146.

Development of information technology for planning order fulfillment at a food enterprise [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Kharkianen, V. Ovcharuk, I. Ovcharuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 1/3 (103). – P. 62–73. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31398

Hrybkov, S. Finding the best versions of schedule for order fulfillment at food companies [Electronic resource] / S. Hrybkov, О. Kharkianen, Y. Gladka // MIND JOURNAL. – 2020. – № 9. – P. 1–12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32432/1/Hrybkov1.pdf

Грибков, С. В. Аналіз маркетингових заходів торговельної мережі методами Text Mining / С. В. Грибков, О. В. Харкянен, Р. Р. Ханбабаєв // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 150–157.

Грибков, С. В. Використання евристичних і еволюційних алгоритмів для розв’язання задач управління [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. В. Харкянен, Ю. А. Гладка // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2020. – Вип. 99. – С. 41–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37068/1/4.pdf

Інформаційна технологія реалізації теоретико-ігрового підходу в задачах ціноутворення харчового підприємства [Електронний ресурс] / Л. Г. Загоровська, Є. В. Стрелець, О. М. М’якшило, О. В. Харкянен // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2020. – Вип. 100. – С. 70–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37071/1/5.pdf

Харкянен, О. В. Використання технології Text Mining для аналізу успішності маркетингових кампаній харчового підприємства / О. Харкянен, Р. Ханбабаєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 405.

Харкянен, О. В. Дослідження методів пошуку та залучення клієнтів малого підприємства з відкритих джерел мережі інтернет / О. Харкянен, А. Макаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 404.

Kharkianen, O. Development of a mobile application for a customer manager of furniture factory based on android operating system / O. Kharkianen, A. Makarenko // Intelligent methods of cyber security threat analysis : IV International round table, November 21-22. – Kyiv, 2019. – KNEU.

Галайда, Ю. Інформаційна підтримка моніторингу показників діяльності стоматологічної клініки при опортуністичному підході до управління / Ю. Галайда, О. Харкянен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 416.

Ханбабаєв, Р. Використання методів інтелектуального аналізу даних для формування маркетингових заходів торгової мережі «Сільпо» / Р. Ханбабаєв, О. Харкянен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 434.

Харкянен, О. В. Дослідження методу нейронних мереж для інформаційної підтримки діяльності аграрного підприємства / О. В. Харкянен // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 30.

Харкянен, О. В. Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / О. В. Харкянен, О. М. М'якшило, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 170 с.

Харкянен, О. В. Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних [Електронний ресурс] / О. В. Харкянен, Ю. А. Гладка // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2019. – № 98. – С. 209–214. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32452/1/Hark1.pdf

Харкянен, О. В. Підтримка прийняття управлінських рішень в задачах збуту продукції методами OLAP ТА DATA MINING технологій / О. В. Харкянен, Ю. А. Гладка // BIG DATA ANALYTICS : моделювання та інформаційні технології : Міжнародний науковий симпозіум, 20 березня 2019 р. – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 35–37.

Development of information technology for supporting the process of adjustment of the food enterprise assortment [Electronic resource] / S. Hribkov, O. Kharkianen, O. Myakshylo, M. Kostikov // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2018. – № 3, V. 1. – Р. 77–87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27945/1/00017.pdf

Харкянен, О. Industrial Data Science – аналіз великих технологічних даних промислових підприємств / О. Харкянен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 344.

Грибков, С. В. Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. В. Харкянен // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01-02 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 45–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30261/1/1.pdf

Струзік, В. A. Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних [Електронний ресурс] / В. A. Струзік, О. В. Харкянен, С. В. Грибков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Автоматика, вимірювання та керування. – 2017. – № 880. – С. 60–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30262/1/1%2b.pdf

Струзік, В. А. Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, О. В. Харкянен, С. В. Грибков // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01 – 02 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 45–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30261/1/1.pdf