Грибков Сергій Віталійович

ORCID ID: 0000-0002-2552-2839

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
10
4
4
1
264
6
182

Перелік опублікованих документів

Development of a Modified Ant Colony Algorithm for Order Scheduling in Food Processing Plants / I. Korobiichuk, S. Hrybkov, O. Seidykh, V. Ovcharuk, A. Ovcharuk // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2023. – Vol. 16, № 1. – Pp. 53–61.

Hrybkov, S. Overview of Evolutionary Modeling Algorithms for Contract Scheduling / S. Hrybkov, I. Kozhushko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 294.

Kozhushko, I. Overview of evolutionary modeling algorithms for contract scheduling [Electronic resourse] / I. Kozhushko, S. Hrybkov // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : materials of the 89th International Scientific Conference of Young Scientists, graduate students and students 3-7 April 2023, Kyiv. – Kyiv : . NUFT, 2023. – Part 2. – P. 312. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41721/3/11.pdf

Robust and adaptive control systems for the management of technological facilities of the food industry / N. Lutska, L. Vlasenko, T. Herasymenko, S. Hrybkov // Lecture notes in networks and systems. – 2023. – № 667. – Pp. 99–108. DOI: 10.1007/978-3-031-30251-0_8

Грибков, С. В. Дослідження логістичних ризиків у діяльності хлібопекарних підприємств / С. В. Грибков, Н. В. Ліманська, М. В. Ліманський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 181.

Грибков, С. Використання ChatGPT у навчанні на технічних спеціальностях / С. Грибков, О. Москаленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 306.

Грибков, С. Особливості впровадження документообігу в університеті / С. Грибков, С. Доля // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 317.

Доля, С. О. Особливості впровадження документообігу в університеті [Електронний ресурс] / С. О. Доля, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 324. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41698/1/10.pdf

Москаленко, О. С. Використання ChatGPT у навчанні на технічних спеціальностях [Електронний ресурс] / О. С. Москаленко, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.2. – С. 335. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41697/1/9.pdf

Нижник, О. О. Дослідження та розроблення підсистеми інтелектуальної підтримки користувачів сайтів закладів освіти / О. О. Нижник, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 112.

Орехівська, В. П. Проєктування інформаційної системи моніторингу викидів СО2 при експлуатації вантажних автомобілів харчових підприємств / В. П. Орехівська, С. В. Грибков, М. П. Костіков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 208–209.

Павленко, В. В. Дослідження та розробка інформаційної системи підтримки управління замовленнями та доставки бутильованої води з використанням технології Microsoft MAUI / В. В. Павленко, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 211.

Core ontology for describing production equipment according to intelligent production [Electronic resourse] / L. Vlasenko, N. Lutska, N. Zaiets, I. Korobiichuk, S. Hrybkov // Applied System Innovation. – 2022. – Vol. 5, Is. 98. – Pp. 53–61. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41699/1/7.pdf

Development of a modified ant colony algorithm for order scheduling in food processing plants [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, S. Hrybkov, O. Seidykh, V. Ovcharuk, A. Ovcharuk // Journal of automation, mobile robotics and intelligent systems. – 2022. –Vol. 16 , №1. – Pp. 53-61. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41686/1/11.pdf

Hrybkov, S. V. Application of modifications of genetic  algorithm for services / S. V. Hrybkov, І. V. Yuschuk, P. O. Yuschuk // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 20 (1). – P. 76–82.

Hrybkov, S. V. Solving the problems of managing the supply of raw materials for the food company / S. V. Hrybkov, O. L. Siedykh, K. Y. Chornobai // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – P. 134–139.

Kozhushko, I. Overview of data collection methods and algorithms for the contract simulation process / I. Kozhushko, S. Hrybkov // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 202–204.

Limanska, N. An Intelligent Production Planning Support System Between Bakery Enterprises / N. Limanska, S. Hrybkov, M. Kostikov // Вісник ХНТУ. – 2022. – № 2 (81). – Pp. 69–78.

Mathematical Modeling and Simulation of Systems / N. Lutska, L. Vlasenko, T. Herasymenko, S. Hrybkov // Selected Papers of 17th International Conference, MODS, 14–16 November 2022, Chernihiv. – С. 99–108.

Modification of the genetic algorithm for building and reconfiguring schedules of order completion in the field of service provision / S. Hrybkov, O. Seidykh, L. Vlasenko, V. Lytvynov // Advanced Computer Information Technologies : 12th International Conference, 26-28 September 2022. – 2022. – Pp. 185–189. DOI: 10.1109/ACIT54803.2022.9913095

Shulga, O. Ecological packaging materials for bakery and confectionery products based on a new pectin modification / O. Shulga, S. Gribkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 390–402. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-5

Алісєєнко, М. С. Розроблення підсистеми ведення плану кафедри закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / М. С. Алісєєнко, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 285. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41674/1/10.pdf

Бреус, Н. М. Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива [Електронний ресурс] / Н. М Бреус, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Innovative technologies and equipment: development prospects of the food and restaurant industries : scientific monograph. – Riga (Latvia) : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 86-117. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41658/3/12-1.pdf

Власенко, Л. О. Дослідження основних підходів захисту веб орієнтованих інформаційних систем [Електронний ресурс] / Л. О. Власенко, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень - травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 289. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41694/1/5.pdf

Власенко, Л. О. Проектування інформаційної системи захисту промислової інформації з урахуванням тенденцій Industry 4.0 [Електронний ресурс] / Л. О. Власенко, С. В. Грибков, Т. В. Савченко // Управління розвитком технологій : тези доповідей дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції 28 березня 2022 р., м. Київ. – Київ : КНУБА, 2022. – С. 61–62. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41695/1/6.pdf

Галайда, Ю. Ю. Проблеми застосування портфельного управління малими підприємствами з позиції опортуністичного підходу [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Галайда, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень - кравень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 290. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41693/1/4.pdf

Грибков, С. В. Дослідження автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів на основі методів веб-скрапінгу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, І. В. Кожушко // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362-363. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41672/1/4.pdf

Грибков, С. В. Дослідження переваг та недоліків впровадження Концепції «точно в строк» на харчових виробництвах / С. В. Грибков, Д. В. Шпаченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 213-214.

Грибков, С. В. Застосування модифікацій генетичного алгоритму надання послуг [Electronic resourse] / С. В. Грибков, І. В. Ющук, П. O. Ющук // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 20 (1). – Pp.76–82. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41417/1/2.pdf

Грибков, С. В. Розв’язання задач управління постачання сировини та матеріалів для харчового підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Issue 19 (1). – Pр. 134–139. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/2155d569-bba5-4385-878a-9e43c317b91a/chornob_2022_44.pdf

Грибков, С. В. Розроблення інформаційної системи підтримки діяльності відділу матеріально – технічного забезпечення м’ясокомбінату [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, А. Є. Чорноплеча // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 361-362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41671/1/7.pdf

Грибков, С. В. Система підтримки прийняття рішення логіста підприємства-вантажоперевізника [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, І. В. Устимук // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41670/1/5.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної технології управління проєктами та портфелями для підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, П. В. Збаращук // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 367. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41668/1/8.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної технології управління проєктами та портфелями для підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, Ю. Ю. Галайда // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 362. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41673/1/6.pdf

Грибков, С. В. Створення системи підтримки прийняття рішень для забезпечення безперебійного виконання замовлень на молокозаводі [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Ю. Чорнобай // Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : тези доповідей. – Київ : НТУ, 2022. – Вип. 78. – С. 361. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/64178eec-d200-430d-8a8b-ee59942334a8/chornobai_2022_3.pdf

Дослідження та розроблення інформаційної системи підтримки обрання замовлень на виконання послуг системним адміністратором комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / П. В. Збаращук, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, С. О. Доля // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : четверта міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 67-70. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39411/1/67_70.pdf

Кожушко, І. В. Огляд методів та алгоритмів збору даних для процесу планування виконання договорів [Електронний ресурс] / І. В. Кожушко, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 84-86. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41690/1/1.pdf

Ліманська, Н. В. Система підтримки рішень при плануванні виготовлення продукції для хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Ліманська, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 217-218. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41691/1/2.pdf

Моторна, Є. О. Розроблення підсистеми для розрахунку оптимального розкрою матеріалів [Електронний ресурс] / Є. О. Моторна, О. Л. Сєдих, С В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.2. – С. 299. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41685/1/9.pdf

Устимук, І. В. Дослідження та розроблення інформаційної системи підтримки організації ефективних перевезень [Електронний ресурс] / І. В. Устимук, В. А. Литвинов, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 181-184. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41692/1/3.pdf

Чорноплеча, А. Є. Передумови для розроблення СППР з управління закупками виробничого підприємства (на прикладі ТОВ «БМ Дистрибушн 2.0») [Електронний ресурс] / А. Є. Чорноплеча, С. В. Грибков, В. А. Литвинов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції 25 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 133. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41696/1/8.pdf

Шпаченко, Д. В. Дослідження переваг та недоліків впровадження концепції «точно в строк» на харчових виробництвах [Електронний ресурс] / Д. В. Шпаченко, С. В. Грибков, С. О. Доля // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : четверта міжнародна науково-практична конференція, 1–2 лютого 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 213-214. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39412/1/213_214.pdf

Hrybkov, S. Advantages and Disadvantages of Automated Data Collection for Contract Execution Management / S. Hrybkov, I. Kozhushko // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 300.

Hrybkov, S. Conceptual model for repair support for bakery enterprise / S. Hrybkov, N. Limanska // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2021. – № 5–6. – P. 3–5.

Hrybkov, S. Use of Automated Data Collection to Manage the Execution of Contracts / S. Hrybkov, I. Kozhushko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 365.

Галайда, Ю. Дослідження аспектів малих підприємства як об’єктів впровадження методології управління проєктами та портфелями / Ю. Галайда, С. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 230–231.

Галайда, Ю. Управління портфелями замовлень підприємств на основі опортуністичного підходу / Ю. Галайда, С. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 368.

Грибков, С. Використання автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів / С. Грибков, І. Кожушко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 370.

Грибков, С. Переваги і недоліки автоматизованого збору даних для управління виконанням договорів / С. В. Грибков, І. В. Кожушко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 236.

Ліманська Н. В. Удосконалення процесу планування ремонтно-профілактичних робіт / Н. В. Ліманська, С. В. Грибков // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 7–14.

Сєдих, О. Л. Модель оцінки наслідків аварій на харчових підприємствах [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 січня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 158–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34133/1/06.pdf

Development of information technology for planningorder fulfillment at a food enterprise [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Kharkianen, V. Ovcharuk, I. Ovcharuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 1/3 (103). – P. 62–73. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31398

Edible biodegradable coatings / films is the environmental safety of the food industry [Electronic resource] / O. Shulga, S.Gribkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2020.

Hrybkov, S. Finding the best versions of schedule for order fulfillment at food companies [Electronic resource] / S. Hrybkov, О. Kharkianen,Y. Gladka // MIND JOURNAL. – 2020. – № 9. – P. 1–12. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32432/1/Hrybkov1.pdf

Hrybkov, S. Hybrid algorithm based on fish school search and grey wolf optimizer algorithms forfood enterprise management [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Seidykh // European Science Review. – 2020. – № 7-8. – P. 19–22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34138/1/14.pdf

Hrybkov, S. Solution of control tasks using bat algorithm modifications [Electronic resource] / S. Hrybkov, O. Seidykh // Modern engineering and innovative technologies. – Germany : Sergeieva&Co+«ISE&E», 2020. – Issue 13. – Part 2. – P. 60–64. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34102/1/04.pdf

Features of Control Processes in Organizational-Technical (Technological) Systems of Continuous Type [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, R. Boiko, S. Hrybkov // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2020. – Vol. 14, № 4. – P. 11–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37033/1/3.pdf

Struzik, V. Evolution of refactoring / V. Struzik, S. Hrybkov, V. Chobanu // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2020. – № 7–8. – P. 11–16.

Typical Platform of a Decision Support System SoftwareComplex in an Enterprise Management System [Electronic resource] / S. Hrybkov, V. Litvinov, H. Oliinyk, V. Chobanu. // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 385. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31514/1/12.pdf

Грибков, С. В. Аналіз маркетингових заходів торговельної мережі методами Text Mining / С. В. Грибков, О. В. Харкянен, Р. Р. Ханбабаєв // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 150–157.

Грибков, С. В. Використання евристичних і еволюційних алгоритмів для розв’язання задач управління [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. В. Харкянен, Ю. А. Гладка // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2020. – Вип. 99. – С. 41–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37068/1/4.pdf

Грибков, С. В. До проблеми типізації проектних рішень в сфері програмної реалізації підсистем ситуаційного центру [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, В. А. Литвинов, А. В. Олійник // Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : ДУІТ, 2020. – С. 37–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31509/1/15.pdf

Грибков, С. В. Инструментальная модель подсистемы поддержки принятия решений / С. В. Грибков, В. А. Литвинов, А. В. Олейник // Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС’ 2020) : тези доповідей П’ятнадцятої Міжнародної науково-практичної конференції, 29 червня–01 липня 2020 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – С. 212–214.

Грибков, С. В. Інструментальна модель веб-орієнтованої програмної реалізації підсистеми підтримки прийняття рішень в складі програмного комплексу ситуаційного центру / С. В. Грибков, В. В. Литвинов, Г. В. Олійник // Математичні машини і системи. – 2020. – № 1. – С. 73–81.

Грибков, С. В. Комбінований алгоритм на основі алгоритмів косяків риб і зграї сірих вовків для вирішення складних задач [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Global Science and Education in the Modern Realities '2020 : International scientific conference, August 26–27, 2020. – Seattle, Washington : «ISE&E» & SWorld, 2020. – P. 54–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34137/1/11.pdf

Грибков, С. В. Розробка інформаційної технології планування виконання замовлень для харчового підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, В. В. Литвинов, Г. В. Олійник // Математичні машини і системи. – 2020. – № 1. С. 73–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31512/1/16.pdf

Грибков, С. В. Розробка модифікованих ітераційних алгоритмів для розв’язання задачі формування оптимальних варіантів розкладу виконання замовлень [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 127–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34105/1/01.pdf

Грибков, С. В. Розробка СППР управління виробництвом [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Almanahul SWorld (Молдова). – 2020. – Вип. 4. – С. 52–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31518/1/18.pdf

Грибков, С. В. Вдосконалення методів управління виробництвом за рахунок використання алгоритму кажанів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Modern engineering and innovative technologies. – Germany : Sergeieva&Co +«ISE&E», 2020. – Issue 12. – Part 3. – С. 68–73. – Режим доступу : https://bit.ly/3IbjeNz

Ольшевська, М. Дослідження та розроблення СППР управління виробництвом ТОВ «Продеко» [Електронний ресурс] / М. Ольшевська, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 402. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31506/1/07.pdf

Сєдих, О. Л. Використання задачі про рюкзак в логістиці / О. Л Сєдих, А. Є. Чорноплеча, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 273–274.

Сєдих, О. Л. Економічна інформатика : навчальний посібник / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 436 с.

Струзік, В. А. Категорія рефакторинг доступу [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, С. В. Грибков, В. В. Чобану // Наукові праці НУХТ. – Т. 26, № 2. – 2020. – С. 31–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31515/1/14.pdf

Струзік, В. А. Специфікація семантичного версіонування бази даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, С. В. Грибков, В. В. Чобану // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Том 31 (70). – Ч. 1, № 2. – С. 196–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32433/1/Hrybkov2.pdf

Фурта, О. Дослідження та розроблення підсистеми підтримки прийняття рішень для технолога ТОВ «Слобожанський бекон» [Електронний ресурс] / О. Фурта, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 405. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31508/1/08.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистемиуправління молочним балансом компанії Danone [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков, О. Л. Сєдих // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантіві студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 408. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31510/1/09.pdf

Breus, N. Expert system for ice cream recipes modeling [Electronic resource] / N. Breus, S. Hrybkov // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 412. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29531/1/11.pdf

Development of Mathematical Apparatus of the Expert System for Modelling Ice Cream Recipes with Specified Quality Parameters [Electronic resource] / N. M. Breus, S. V. Hrybkov, G. Ye Polischuk, O. L. Seidykh // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15 (5). – Р. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30861/1/Breus.pdf

Shulga, O. S. Program for calculation of optimized ediblecoating / film composition for confectionery and bakery products / O. S. Shulga, S. V. Gribkov, S. I. Shulga // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference, 1 December 2019. – Berlin, 2019. – С. 190–194.

Балашева, А. М. Використання інструменту SAS для аналізу даних, збережених в хмарі / А. М. Балашева, С. В. Грибков // Проблеми Інформатизації :13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С 27–28.

Балашева, А. М. Дослідження і створення веб-орієнтованої СППР при управлінні розвитку компанії ТОВ «Доктор Філін» / А. М. Балашева, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2019 р., м. Краків. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 120–123.

Балашева, А. М. Платіжна система Geo Pay як альтернатива блокчейну / А. М. Балашева, С. В. Грибков // Ювілейна LXXV наук. конф.професорсько-викладацького складу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 461.

Бойко, Р. О. Мережеві структури при керуванні організаційно-технічними (технологічними) системами / Р. О. Бойко, С. В. Грибков // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 116–123.

Грибков, С. В. Визначення місця рефакторингу в сучасних методологіях розробки інформаційних систем / С. В. Грибков, В. А. Струзік, В. В. Чобану // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Том 30 (69), № 5. – 2019. – С. 173–177.

Грибков, С. В. Використання інтелектуального аналізу даних для планування виготовлення продукції на ТОВ «Слобожанський бекон» / С. В. Грибков,О. О.Фурта // Проблеми інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічнаконференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С 28–29.

Грибков, С. В. Використання методу бджолиного рою для розв’язку складних задач / С. В. Грибков, Г. В. Олійник, І. В. Устимук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 440.

Грибков, С. В. Застосування алгоритмів колективного розуму для вирішення задач планування виконання замовлень / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 34.

Грибков, С. В. Організація ефективного виконання робіт при потоковому виробництві на ТОВ «Слобожанський бекон» / С. В. Грибков, О. Фурта // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького складу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 461–462.

Грибков, С. В. Основи програмування та алгоритмічні мови : навч. посібник / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 475 с.

Грибков, С. В. Розробка бюджетної системи біометричної ідентифікації з використання нейронних мереж / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Компютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 30. – С. 141–145.

Грибков, С. В. Розробка інформаційної системи для формування рецептурта підтримки якості морозива та заморожених десертів / С. В. Грибков, Н. М. Бреус // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція,11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С 27.

Грибков, С. В. Сегментація за сферою діяльності українських компаній, які впроваджують Бітрікс 24 / С. В. Грибков, Т. Пуник // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 28.

Грибков, С. В. Створення інформаційної системи підтримки управління виробництвом макаронних виробів / С. В. Грибков, М. А. Ольшевська // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С 29.

Грибков, С. В. Створення інформаційної системи підтримки формування плану-шатлінгу / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 33.

Інформаційна технологія зберігання та візуалізації даних гідрометеорологічного прогнозування на основі WRF-Україна [Електронний ресурс] / С. Я. Майстренко, Т. О. Донцов-Загреба, К. В. Хурцилава, М. І. Харчук, С. В. Грибков, І. В. Ковалець // Математичні машини і системи. – 2019. – № 1. – С. 56–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29588/1/15.pdf

Мушка, А. О. Веб-портал для організації масових заходів [Електронний ресурс] / А. О. Мушка, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 лютого 2019 р., м. Краків. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 118–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29569/1/7.pdf

Олійник, Г. В. Використання модифікованих методів мурашиного алгоритму для розв’язку задачі формування розкладу / Г. В. Олійник, С. В. Грибков, І. Чернишов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 442.

Ольшевська, М. Аналіз методів прийняття рішень при управлінні виробництвом макаронного підприємства ТОВ «Продеко» [Електронний ресурс] / М. Ольшевська, С Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 436. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29571/1/8.pdf

Ольшевська, М. Створення інформаційної системи підтримки управління виробництвом макаронних виробів / М. Ольшевська, С. Грибков // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького складу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 462.

Розроблення математичного апарату експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, С. В. Грибков, Г. Є. Поліщук, О. Л. Сєдих // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15 (5). – С.62–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3lwaCax

Савченко, І. О. Дослідження сервісів веб-аналітикидля забезпечення аналізу даних та розвитку веб-ресурсів [Електронний ресурс] / І. О. Савченко, О. Л.Сєдих, С. В. Грибков / Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 265–268. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31502/1/03.pdf

Сєдих, О. Л. Математичне моделювання розташування відеокамер у приміщеннях [Електронний ресурс] / / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 162–163. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31501/1/01.pdf

Сєдих, О. Л. Моделювання оптимального розміщення засобів дорожнього контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 272–274. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31507/1/06.pdf

Устимук, І. Використання методу бджолиного рою для розв’язку складних задач [Електронний ресурс] / І. Устимук, Г. Олійник, С. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 440. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29572/1/9.pdf

Фурта, О. О. Математичне моделювання оперативного планування виготовлення продукції на ТОВ «Слобожанський бекон» [Електронний ресурс] // О. О. Фурта, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 100–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31505/1/05.pdf

Фурта, О. О. Підсистема підтримки прийняття рішення головного технологу ТОВ «Слобожанський бекон [Електронний ресурс] / О. О. Фурта, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet -конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С 176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31503/1/02.pdf

Харкянен, О. В. Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник / О. В. Харкянен, О. М. М'якшило, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 170 с.

Чернишов, І. Використання модифікованих методів мурашиного алгоритму для розв’язку задачі формування розкладу [Електронний ресурс] / І. Чернишов, Г. Олійник, С. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 442. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29520/1/10.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження та проектування підсистеми управління молочним балансом молокозаводу [Електронний ресурс] / К. Ю. Чонобай, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : наукові праці Другої Міжнародної науково-практичної конференції, 19 грудня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 298–302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31504/1/04.pdf

Шульга, О. С. Програма для обрахунку оптимізованого складу їстівного покриття / плівки для кондитерських і хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, С. В. Грибков, С. І. Шульга // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference. – Berlin : Tredition GmbH, 2019. – P. 190–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31517/1/17.pdf

Development of information technology for supporting the process of adjustment of the food enterpriseas sortment [Electronic resource] / S. Hribkov, O. Kharkianen, O. Myakshylo, M. Kostikov // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2018. – № 3, Vol. 1. – Р. 77–87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27945/1/00017.pdf

Hrybkov, S. V. Development of biometric identification using system neural networks [Electronic resource] / S. V. Hrybkov, K. U. Chornobay // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві. – 2018. – С. 14–15. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27537/1/10.pdf

Hrybkov, S. Web-Based decision support system for contract planning [Electronic resource] / S. Hrybkov, H. Oliynik // Проблеми інформатизації : тези доповідей 10-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – 2018. – С. 41. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27758/1/11.pdf

Hrybkov, S. Web-Oriented decision support system for planning agreements execution [Electronic resource] / S. Hrybkov, H. Oliinyk, V. Litvinov // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol 3, № 2 (93). – P. 13–24. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28404/1/1.pdf

Study of the methods and approaches of databases refactoring [Electronic resource] / S. V. Hrybkov, V. A. Struzik, A. O. Lytvyn, V. V. Chobanu // Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві. – 2018. – С. 12–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27536/1/9.pdf

Web-oriented decision support system for planning agreements execution / S. Hrybkov, H. Oliinyk, V. Litvinov // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – № 3. – С. 13–24.

Балашева, А. М. Дослідження і створення веб-орієнтованої СППР при управлінні розвитку компанії ТОВ «Доктор Філін» [Електронний ресурс] / А. М. Балашева, С. В. Грибков // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12–13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 120–123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29567/1/6.pdf

Бобрівник, К. Є. Проектування моделі предметної області для інформаційної підтримки вивчення технічно-технологічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет». – 2018. – С. 41–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27757/1/3.pdf

Буряченко, М. Дослідження еволюційних методів оптимізації для вирішення складних задач [Електронний ресурс] / М. Буряченко, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 308. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27535/1/8.pdf

Буряченко, М. М.Технологія «Internet of Things» та її перспективи в промисловості [Електронний ресурс] / М. М.Буряченко, О. Л. Сєдих, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 312. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27498/1/3.pdf

Грибков, С. В. Використання інструменту SAS для аналізу даних збережених в хмарі [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, А. М. Балашева // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 27–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29560/1/2.pdf

Грибков, С. В. Використання інтелектуального аналізу даних для планування виготовлення продукції на ТОВ«Cлобожанський бекон» [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. О. Фурта // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 28–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29564/1/4.pdf

Грибков, С. В. Організація ефективного виконання робіт при потоковому виробництві на ТОВ «Слобожанський бекон» [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, О. О. Фурта // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : збірник тез, 16-18 травня 2018 р. – Київ : НТУ, 2018. – Т. 2. – С. 461–462. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29548/1/13.pdf

Грибков, С. В. Платіжна система Geo Pay, як альтернатива блокчейну [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, А. М. Балашева // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : збірник тез,16-18 травня 2018 р. – Київ : НТУ, 2018. – Т. 2. – С. 461. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29545/1/12.pdf

Грибков, С. В. Розробка інформаційної системи для формування рецептур та підтримки якості морозива та заморожених десертів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, Н. М. Бреус // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29559/1/1.pdf

Грибков, С. В. Сегментація за сферою діяльності українських компаній, які впроваджують Бітрікс 24 [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, Т. О. Пуник // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29562/1/3.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної системи підтримки управління виробництвом макаронних виробів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, М. А. Ольшевська // Проблеми інформатизації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2018 р. – Київ : ДУТ, 2018. – С. 29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29565/1/5.pdf

Грибков, С. В. Створення інформаційної системи підтримки управління виробництвом макаронних виробів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, М. А. Ольшевська // LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : збірник тез, 16-18 травня 2018 р. – Київ : НТУ, 2018. – Т. 2. – С. 462. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29550/1/14.pdf

Коваль, Т. В. Створення інформаційної системи підтримки менеджеру логістичного центру Fino Verde [Електронний ресурс] / Т. Коваль, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 320. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27534/1/6.pdf

Маковецька, С. В. Функціональне моделювання організації та управління забезпечення сировиною цукрового заводу [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, С. В. Грибков. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2018. – № 268. – С. 100–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27947/1/00024.pdf

Мурга І. В. Використання ланцюгів Маркова для вдосконалення методу мурашиної колонії [Електронний ресурс] / І. В. Мурга, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 331. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27533/1/5.pdf

Ольшевська, М. А. Підсистема підтримки діяльності начальника виробництва макаронного підприємства ТОВ «Продеко» [Електронний ресурс] / М. Ольшевська, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 334. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27532/1/4.pdf

Постолатій, Р. С. Творення інформаційної системи підтримки роботи начальника ковбасного цеху заводу «Перша столиця» [Електронний ресурс] / Р. Постолатій, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 335. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27530/1/3.pdf

Сєдих, О. Л. Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Л. Сєдих, С. В. Грибков, С. В. Маковецька. – Київ : НУХТ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27833

Ступак, І. Можливості інформаційної системи Cropio для моніторингу сільськогосподарських операцій [Електронний ресурс] / І. Ступак, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 339. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27531/1/2.pdf

Чорнобай, К. Ю. Дослідження підходу неперервної інтеграції при створенні програмних проектів [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27529/1/1.pdf

Чорнобай, К. Ю. Розробка бюджетної системи біометричної ідентифікації з використання нейронних мереж [Електронний ресурс] / К. Ю. Чорнобай, С. В. Грибков // Компютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 30. – С. 141–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27755/1/1.pdf

Hybrid expert system to model the ice cream recipes [Electronic resource] / N. Breus, S. Hrybkov Galyna Polischuk // Ukrainian journal of foodscience. – 2017. – Vol. 5, Issue 2. – Р. 294–304. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27946/1/00018.pdf

Бобрівник, К. Є. Проектування модуля формування набору індивідуальних завдань для студентів при вивченні технічних дисциплін [Електронний ресурс] / К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Автоматика – 2017 : XXIV Міжнародна конференція з автоматичного управління, 13–15 вересня. – К. : НУБіП, 2017. – 2017. – С. 225–226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26858/1/1.pdf

Буряченко, М. М. Використання середовища R для аналізу та виявлення причин виникнення некондиційної продукції у макаронному виробництві [Електронний ресурс] / М. М. Буряченко, С. В. Грибков // Обчислювальний інтелект ( результати, проблеми, перспективи ) : матеріали 4 Міжнародної наукової-практичної конференції, 16-18 травня 2017р.- К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 204–205. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26617/1/123.pdf

Грибков, С. В. Аналіз проблем захисту комерційних бездротових локальних мереж Wi-Fi та підходів їх усунення [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, К. Ю. Чорнобай // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01-02 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 57–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26615/1/analiz.pdf

Грибков, С. В. Аналіз та шляхи вирішення проблем захисту комерційних бездротових локальних мереж Wi-Fi [Електронний ресурс] / С. В.Грибков, К. Ю. Чорнобай. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Автоматика, вимірювання та керування. – 2017. – С. 99–103. – Режим доступу : https://bit.ly/3IgvFHU

Грибков, С. В. Дослідження методів і підходів проведення рефакторінгу баз даних / С. В. Грибков, В. А. Струзік, А. О. Литвин / Компютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. –2017. – № 30–31. – С. 188–189.

Грибков, С. В. Система сортування сміття для вторинного використання [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, Р. О. Синкевич. // Теорія і практика сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 лютого 2017 р, м. Дніпро. – Херсон : Гельветика. – 2017. – С. 143–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28027/1/00026.pdf

Олійник, Г. В. Використання JWT маркерів для аутентифікації та авторизації користувачів у web-додатках [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01–02 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 59–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26613/1/1.pdf

Олійник, Г. В. Модифікований ACO алгоритм побудови календарного плану виконання договорів [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Технічні науки. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – 2017. – № 15. – С. 156–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26784/1/8.pdf

Олійник, Г. В. Розробка web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень при плануванні виконання договорів [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков // Автоматика – 2017 : матеріали XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 13–15 вересня. – Київ : НУБіП, 2017. – С. 207–208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26859/1/1.pdf

Поворознюк, Н. І. Проектування бази даних модуля студента у системі підтримки вивчення дисциплін [Електронний ресурс] / Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник, С. В. Грибков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 23. – С. 7–15. – Режим доступу : https://bit.ly/3lxSMUp

Синкевич, Р. О. Використання безпілотних літальних апаратів для надання першої медичної допомоги [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, Р. О. Синкевич. // Матеріали ХІ Міжнародної наукової-практичної конференції магістрів та аспірантів, 18-21 квітня 2017 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Ч. 3 – С. 132–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28026/1/00027.pdf

Струзік, В. А. Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, О. В. Харкянен, С. В. Грибков // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції, 01 – 02 червня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 45–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30261/1/1.pdf

Струзік, В. А. Аналіз засобів забезпечення додаткового захисту корпоративних баз даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, О. В. Харкянен, С. В. Грибков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Автоматика, вимірювання та керування. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 880. — С. 60–67. – Режим доступу : https://bit.ly/3EgS5Gx

Струзік, В. А. Використання еволюційного підходу при рефакторингу баз даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, А. О. Литвин, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – С. 281. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30393/1/EVPIDDAN.pdf

Струзік, В. А. Дослідження методів і підходів проведення рефакторінгу баз даних [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, С. В. Грибков, А. О. Литвин // Компютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – 2017. - № 30-31. – С. 188–189. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27756/1/2.pdf

Струзік, В. А. Розробка модуля інтелектуального аналізу даних для оцінки мережевої інфраструктури підприємства [Електронний ресурс] / В. А. Струзік, С. В. Грибков // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи : матеріали 4-ї Міжнародної наукової-практичної конференції, 16–18 травня 2017 р. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26782/1/2.pdf

Mathematical modeling of thermal processing of meat products [Electronic resource] / V. Pavelko, S. Hrybkov, A. Zaslsvsky, D. Dmytrenko // Food and environment safety. – 2016. – Vol. XV, Issue 4. – P. 329–333. – Access mode : https://bit.ly/3xOKw7E

Воловик, О. О. Web – орієнтована інформаційна система підтримки контролю якості сировини та готової продукції [Електронний ресурс] / О. О. Воловик, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – 2016. – С. 219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26779/1/2.pdf

Грибков, С. В. Використання методу нейронних мереж для визначення стану технологічного обладнання / С. В. Грибков, Г. В. Олійник // LXXII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету, 11-13 травня 2016 р. – Київ : НТУ. – 2016. – С. 366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26616/1/11.pdf

Маковецька, С. В. Дослідження та математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з врахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків [Електронний ресурс] / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило, С. В. Грибков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25292/1/1.pdf

Математичне моделювання процессу термічної обробки м’ясних виробів [Електронний ресурс] / С. В. Грибков, В. І. Павелко, А. І. Заславський, Д. С. Дмитренко // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 115–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26777/1/3.pdf

Олійник, Г. В. Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки WEB орієнтованої системи підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков, В. А. Литвинов // Захист інформації і безпека інформаційних систем : програма і матеріали роботи 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів, 2016. – С. 44–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26781/1/2.pdf

Олійник, Г. В. Оцінка якості програмного коду системи підтримки прийняття рішень із використанням Sonar Qube [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ: НУХТ, 2016. – С. 332. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26787/1/10.pdf

Олійник, Г. В. Підтримка механізму транзакцій програмною платформою Spring [Електронний ресурс] / Г. В. Олійник, С. В. Грибков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції. – К : НУХТ, 2016. – С. 250–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26857/1/1.pdf