Маджід (Бойко) Регіна Олегівна

ORCID ID: 0000-0002-7781-5166

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
4
4
1
25

Перелік опублікованих документів

Features of Control Processes in Organizational-Technical (Technological) Systems of Continuous Type [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, R. Boiko, S. Hrybkov // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2020. – Vol. 14, № 4. – P. 11–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37033/1/3.pdf

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Synthesis of an Intelligent UAV Control System Based on Fuzzy Logic in External Disturbance Conditions [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, D. Shevchuk, I. Prokhorenko, N. Tymoshenko, Y. Smityuh, R. Boyko // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2020. – Vol. 14, № 3. – Р. 3–9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37040/1/2.pdf

Автоматизовані технологічні комплекси : сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Частина 1. Аналіз проблеми [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 7–16. – Режим доступу : https://bit.ly/31ljg4p

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Частина 2. Приклади реалізації і проблема технологічних ризиків [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного універ-ситету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 15–22. – Режим доступу : https://bit.ly/3diWixs

Бойко, Р. О. Структура програмного забезпечення системи керування в умовах невизначеності / Р. О. Бойко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VII Міжнародної науково-технічної internet-конференції, 26 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 203.

Бойко, Р. О. Інформаційне забезпечення процесів керування в організаційно-технічних (технологічних) системах / Р. О. Бойко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С 229.

Бойко, Р. О. Мережеві структури при керуванні організаційно технічними (технологічними) системами / Р. О. Бойко, С. В. Грибков // Харчова промисловість. 2019. – № 25. – С. 116–123.

Гладка, М. В. Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC / М. В. Гладка, Р. О. Бойко, Я. В. Гладкий // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 7–15.

Boyko, R. Information technologies of integration of management methods by organizational and technical (technological) systems [Electronic resource] / R. Boyko, L. Vlasenko, M. Gladka // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, – № 2. – С. 16–25. – Access mode : https://bit.ly/3oiOnGG

Бойко, Р. О. Інформаційні технології комплексування методів керування організаційно-технічними (технологічними) системами / Р. О. Бойко, Л. О.Власенко, М. В. Гладка // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24. – № 2. – С. 16–25.

Бойко, Р. О. Комплексування методів керування організаційно-технічними (технологічними) системами з використанням інформаційних технологій / Р. О. Бойко // Виробництво & мехатронні системи : матеріали II Міжнародної конференції, 25-26 жовтня 2018 р. – Харків, 2018.– С. 17–20.

Бойко,Р. О. Підсистема динамічного перерозподілу задач керування в організаційно-технічних (технологічних) системах / Р. О. Бойко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 292–293.

Boyko, R. Concept, definition and use of an agentin the multi-agent information managementsystems at the objects of various nature / R. Boyko, D. Shumyhai, M. Gladka // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 543. – Pp. 59–63. DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_8

How to increase efficiency of automatic control of complex plants by development and implementation of coordination control system / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, D. Shumyhai, R. Boyko, V. Reshetiuk, M. Kamiński // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 543. – Pp.189–195. DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_23

Boyko, R. System task of creating intelligent management of complex technological procedures [Electronic resource] / R. Boyko, M. Gladka, T. Roman // Computer science, information technology, automation. – 2016. – № 5. – Р. 33–37. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26334/1/Boyko-R.-Gladka-M..pdf