Андріюк Олена Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
15

Перелік опублікованих документів

Науково-методологічні підходи до оцінювання професійно важливих якостей особистості офіцера в умовах протидії гібридним загрозам / А. В. Форсюк, О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, О. В. Вранешич // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : IV міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 189–193.

Луценко, В. Розроблення веб-додатку для автотранспортного підприємства / В. Луценко, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 383.

Новицький, В. Актуальність автоматизації систем контролю якості / В. Новицький, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 386.

Сущук, Є. А. Дослідження системи контролю якості слабоалкогольних напоїв та розроблення підсистеми прогнозування якості води при виробництві у ТОВ «Микулинецький Бровар» / Є. А. Сущук, О. П. Андріюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 141.

Andriiuk, O. Automated Waste Processing at the Enterprises by the Flow Method / O. Andriiuk, I. Andriiuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 382.

Andriiuk, O. Data Security in Computer Networks / O. Andriiuk, I. Andriiuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2–3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 383.

Андріюк, О. П. Захист інформації при кібератаках / О. П. Андріюк, М. Поляков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 388.

Андріюк, О. П. Процес автоматизації очищення стічних вод від важких металів / О. П. Андріюк, І. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С.386.

Андріюк, О. П. Система обліку проходження людей в гуртожиток / О. П. Андріюк, М. Поляков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 389.

Андріюк, О. П. Системи управління захистом персональних даних клієнтів банку / О. П. Андріюк, І. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 387.

Романюк, В. П. Застосування системного підходу до визначення ефективності виконання аварійно-рятувальних заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру [Електронний ресурс] / В. П. Романюк, І. С. Мещеряков, О. П. Андріюк // Social Development and Security. – 2020. – № 4 (10). – С. 151–160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32454/1/Andri1.pdf

Романюк, В. П. Cтруктурно-функціональна модель механізму регулювання екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій воєнно- техногенного походження [Електронний ресурс] / В. П. Романюк, О. П. Андріюк, Н. В. Володченкова // Геоінженерія. – 2020. – № 3. – С. 26-34. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39995/1/34.pdf

Чумаченко, С. Подходы к применению метода анализа иерархий и нечетких множеств для экспертной оценки влияния военнотехногенной нагрузки на акваториях и приморских территориях [Электронный ресурс] / С. Чумаченко, Е. Андриюк, В. Вовчанский // SDirect 24. – 2020. – № 3 (11). – С. 80-95. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39996/1/35.pdf

Andriiuk, I. 6G Systems / I. Andriiuk, O. Andriiuk // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet – конференція, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 295.

Andriiuk, I. Monitoring and Analysis of Water Quality at Food Enterprises / I. Andriiuk, O. Andriiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 403.

Andriiuk, I. Monitoring and Treatment of Sewage in Food Industry Enterprise / I. Andriiuk, O. Andriiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 402.

Andriiuk, I. Quality Monitoring of Water Treatment in the Chemical Industry / I. Andriiuk, O. Andriiuk // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С 100.

Andriiuk, I. The Use of Cluster Technologies to Increase Discontinuance of Computer Systems / I. Andriiuk, O. Andriiuk // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 101.

Andriiuk, O. Differential Topology Methods In Intelligent Image Recognition Systems / O. Andriiuk // Intelligent methods of cyber security threat analysis : IV International round table, November 21-22. – Kyiv, 2019. – KNEU.

Bordunova, M. Management of Service Providers and Other Treasury Clients / M. Bordunova, O. Andriiuk // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 102–103.

Bordunova, M. Module of Face Recognition / M. Bordunova, O. Andriiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 404.

Buriachenko, M. Research and Analysis of Facial Recognition Methods / M. Buriachenko, O. Andriiuk // Сучасні тенденції розвитку інформаційних системі телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 104.

Savchenko, I. Front–End Web Development vs Framework Vue.js / I.Savchenko, O. Andriiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 408.

Sheredeko, O. Data Mining: an Overview / O. Sheredeko, O. Andriiuk // Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2019 р., Краків, Польща. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 105–107.

Андріюк, І. В. Інформаційні системи управління підприємствами / І. В. Андріюк, О. П. Андріюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : VІ Міжнародна науково-технічна Internet–конференція, 20листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 227.

Андріюк, І. Очищення води на харчових підприємствах / І. Андріюк, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 412.

Андріюк, О. П. Біометричні системи ідентифікації людини / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 33.

Андріюк, О. П. Забезпечення безпеки бездротових інформаційно-телекомунікаційних мереж / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Проблеми Інформатизації : 13 Міжнародна науково-технічна конференція, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : Державний Університет Телекомунікацій, 2019. – С. 32.

Андріюк, О. П. Криптобезпека : захист криптовалюти / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького сладу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. –Т. 2. – С. 462–463.

Андріюк, О. П. Проблеми інформатизації в Україні / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Ювілейна LXXV наук. конф. професорсько-викладацького сладу, асп., студ. та співробітників відокремлених структурних підрозділів ун-ту, присвячена 75-річчю з дня заснування університету, 15–17 травня. – Київ : НТУ, 2019. – Т. 2. – С. 463.

Андріюк, О. П. Системи 5G / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 204–206.

Біометричні системи розпізнавання образів / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк, М. М. Буряченко // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 330–332.

Бордунова, М. Модуль розпізнавання облич / М. Бордунова, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 415.

Вибір пріоритетів у системі адаптивного екологічного моніторингу під час бойових дій / Є. В. Морщ, О. П. Андріюк, К. Г. Лисиченко, А. В. Пруський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2019. – № 2 (38). – С. 95–102.

Савченко, І. Прогресивний фреймворк Vue.js / І. Савченко, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 431.

Системний підхід до створення WEB-орієнтованої платформи для інформаційної системи управління замкнутими екосистемами в умовах екстремального забруднення навколишнього середовища / С. М. Чумаченко, О. Г. Гуйда, О. П. Андріюк, В. Г. Іващенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Том 30 (69), № 1. – 2019. – С. 172–175.

Турейчук, А. М. Використання безпровідних сенсорних мереж для контролю стану довкілля / А. М. Турейчук, С. М. Чумаченко, Т. О. Прищепа // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – С. 336–338.

Чумаченко, С. М. Інформаційно-аналітична система для проведення екологічної оцінки якості стану грунтових вод у зоні техногенного впливу міжнародного аеропорту «Бориспіль» / С. М. Чумаченко, О. П. Андріюк, В. В. Прокопенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Том 30 (69), № 1. – 2019. – С. 165–171.

Чумаченко, С. М. Сучасні підходи до моделювання екологічного стану соціо-еколого-економічних систем та підтримки прийняття рішень в умовах надзвичайних ситуацій / С. М. Чумаченко, А. В. Форсюк, О. П. Андріюк // Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціо-еколого-економічних систем : X Міжнародна науково-практична конференція, 19-20 березня. – Київ : НАУ, 2019. – С. 174–178.

Андріюк, І. В. Інтелектуальна система моніторингу дорожнього руху / І. В. Андріюк, О. П. Андріюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 289–290.

Андріюк, О. Організаційний механізм доступу до електронних інформаційних ресурсів у електронному урядуванні / О. Андріюк, І. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 309.

Андріюк,О. Організаційний механізм доступу до електронних інформаційних ресурсів у електронному урядуванні / О. Андріюк, І. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 309.

Андріюк, О. П. Біометричні системи ідентифікації людини [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Проблеми інформатизації : тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 11-12 квітня 2019 р,м. Київ. – Київ, 2019. – С. 33. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39991/1/27.pdf

Андріюк, О. П. Забезпечення безпеки бездротових інформаційнотелекомунікаційних мереж [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Проблеми інформатизації : тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції, 11-12 квітня 2019 р,м. Київ. – Київ, 2019. – С. 32. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39990/1/26.pdf

Андріюк, О. П. Криптобезпека: захист крипто валюти [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького сладу, аспіірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університетуту, 15-17 травня 2019, м. Київ. – Київ, НТУ. – Т. 2. – С. 462-463. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39993/1/31.pdf

Андріюк, О. П. Проблеми інформатизації в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, І. В. Андріюк // Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького сладу, аспіірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університетуту, 15-17 травня 2019, м. Київ. – Київ, НТУ. – Т. 2. – С. 463. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39994/1/30.pdf

Андріюк, О. П. Системи 5G [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк // Перспективи телекомунікацій : збірник матеріалів 13 Міжнародної науково-технічної конференції, 15-19 квітня 2019 р., м. Київ. – 2019.  – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39531/1/5G.pdf

Біометричні системи розпізнавання образів [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк, С. М. Чумаченко, І. В. Андріюк, М. M. Буряченко // Перспективи телекомунікацій 2019 : ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 15-19 квітня 2019. – С.330-332. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39992/1/29.pdf

Вибір пріоритетів у системі адаптивного екологічного моніторингу під час бойових дій [Електронний ресурс] / Є. Морщ, О. Андріюк, К. Лисиченко, А. Пруський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2019. – Вип. 2(38). – С. 95-102. – Режим доступу : https://is.gd/FQP8H3

Галайда, Ю. Промислова революція 4.0. На порозі нової епохи / Ю. Галайда, О. Андріюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 313.

Галайда, Ю. Ю. Автоматизована система верифікації моделей програмного забезпечення / Ю. Ю. Галайда, О. П. Андріюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 22 листопада 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 297–298.

Галайда, Ю. Ю. Додаток MIMO [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Галайда, О. П. Андріюк // Інноваційні технології : матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. – Київ : НАУ, 2018. – С. 44-45. – Режим доступу : https://v.gd/2SXGlX

Системний підхід до створення WEB-орієнтованої платформи для інформа-ційної системи управління замкну-тими екосистемами в умовах екстре-мального забруднен ня навколишнього середовища [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. Г. Гуйда, О. П. Андріюк, В. Г. Іващенко // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського  (технічні науки). – 2019. – Т. 30 (69), №1. – С. 172–175. – Режим доступу : https://v.gd/Volq2M

Тополь, В. Дослідження плагінів JQUERY на адаптивність [Електронний ресурс] / В. Тополь, О. Андріюк // Інноваційні технології : матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. – Київ : НАУ, 2018. – С. 62. – Режим доступу : https://is.gd/VDqTvi

Чумаченко, С. М. Інформаційно-аналітична система для проведення екологічної оцінки якості стану ґрунтових вод у зоні техногенного впливу міжнародного аеропорту «Бориспіль» [Електронний ресурс] / С. М. Чумаченко, О. П. Андріюк, В. В. Прокопенко // Вчені записки Таврійського Національного університету імені В.І.Вернадського  (технічні науки). – 2019. – Т. 30 (69), №1. – С. 165–171. – Режим доступу : https://is.gd/QnWWEy

Андріюк, О. П. Захист приватних даних в «хмарних» технологіях [Електронний ресурс] / О. П. Андріюк // Проблеми інформатизації : тези доповідей дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 12-13 грудня 2017 р., м. Київ. – Київ, 2017. – С. 24. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39989/1/2.pdf