Трегуб Віктор Григорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
1
6
89
10
121

Перелік опублікованих документів:

Патент на корисну модель № 146648 UA Система автоматичного керування комбінованим вакуум-апаратом періодичної дії / Бокоч І., Трегуб В., Кишенько В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ ; Бюл. № 10, 10.03.2021 р.

Development of logical control system for the purification department at molasses production / I. Korobiichuk, V. Tregub, O. Klymenko, I. Elperin, V. Sidletskyi, Y. Smityuh, M. Chornovan // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 206–213.

Neural network control systems for objects of periodic action with non-linear time programs / V. Tregub, I. Korobiichuk, O. Klymenko, A. Byrchenko, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in intelligent systems and computing. – 2020. – 920. – Pp. 155–164. DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_16

Бокоч, І. Аналіз системи автоматизованого управління комбінованим вакуум-апаратом І-го продукту та маточного утфелю / І. Бокоч, В. Трегуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 370.

Бокоч, І. В. Логічна модель періодичних процесів в утфельних вакуум-апаратах з двоетапною кристалізацією [Електронний ресурс] / І. В. Бокоч, В. Г. Трегуб, О. М. Клименко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 23–36. – Режим доступу : http://surl.li/avbgf

Бокоч, І. Математична модель вакуум-апарата періодичної дії у термінах UML / І. Бокоч, В. Трегуб, О. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 366.

Самойленко, Ю. О. Оптимізація процесу вирощування хлібопекарських дріжджів / Ю. О. Самойленко, В. Г. Трегуб // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 84.

Солопій, Я. С. Автоматизоване керування похилою дифузійною установкою в аварійних ситуаціях / Я. С. Солопій, В. Г. Трегуб // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 88.

Трегуб, В. Г. Опис динаміки періодичного об’єкту з допомогою моделі з настаціонарними параметрами / В. Г. Трегуб, І. В. Бокоч // Automation technological and business-processes. – 2019. – Vol. 11, Issue 2. – С. 36–38.

Klymenko, O. Dynamics of changes in temperature of batch sterilizers with backpressure [Electronic resourse] / O. Klymenko, V. Petrenko, V. Tregub. // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2017. – Vol. 9, Issue 2. – С. 43–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26256/1/%d0%a1%d1%

82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f7.pdf

Бирченко, А. К. Нейромережеві системи управління об’єктами періодичної дії з нелінійно-часовими програмами / А. К. Бирченко, В. Г. Трегуб // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet- конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 113–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26576/1/%d0%b5.pdf

Донченко, І. В. Аналіз автоматизованих систем управління процесом пастеризації молока / І. В. Донченко, В. Г. Трегуб // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV міжнародної науково-технічної Internet - конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 187–188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26580/1/%d0%b9.pdf

Чорнойван, М. О. Розробка системи логічного управління очисним відділенням виробництва патоки з використанням мови UML / М. О. Чорнойван, В. Г. Трегуб // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 211–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26584/1/%d0%bc.pdf

Клименко, О. М. Керування автоклавом періодичної дії / О. М. Клименко, В. Г. Трегуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 266.

Самойленко, Ю. О. Логіко–лінгвістична модель процессу вирощування хлібопекарських дріжджів [Електронний ресурс] / Ю. О. Самойленко, В. Г. Трегуб // Енергетика і автоматика. – 2016. – № 3 (29) – С. 113–121. – Режим доступу : http://surl.li/awkcb

Самойленко, Ю. О. Реалізація оптимальної системи керування апараТ. для вирощування дріжджів [Електронний ресурс] / Ю. О. Самойленко, В. Г. Трегуб // Харчова промисловість. — Київ : НУХТ, 2016. – № 19 .– С. 130–135. – Режим доступу : http://surl.li/awkck

Трегуб, В. Г. АСР температури перегріву пари зі змінною структурою керуючого пристрою / В. Г. Трегуб, К. С. Плодовський // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квітня 2016 р. – Київ : НТУУ«КПІ», 2016. – Т. 2. – С. 36.

Чорна, Ю. О. Ідентифікація процесу вирощування дріжджів на основі нейрон–нечіткої моделі / Ю. О. Чорна, В. Г. Трегуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 292.