Смітюх Ярослав Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
9
2
1
1
71
5
50

Перелік опублікованих документів:

Development of a prototype of an intelligent system for predicting the quality of dairy manufacture / Y. Smitiukh, Y. Samoilenko, Y. Kostiuk, O. Kryvoruchko, K. Stepashkina // 2022 IEEE : 11th International conference on intelligent systems, 12-14 October 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019699

Intellectual analysis in the tasks of forecasting trends in the development of the technological complex of the distillery / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019722

Intelligent synergistic control of the technological complex for the sugar factory / Y. Smityuh, V. Kyshenko, O. Romashchuk, A. Gorpinchenko // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019728

Monitoring methods of technilogical processes in control systems / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko, M. Biletskyi // Improvement of scientific approaches to the development of engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. - P. 160-171.

Nonlinear dynamics in problems of controlling technological complexes / V. Kyshenko, Y. Smityuh A. Gorpinchenko, D. Krishchenko // Improvement of scientific approaches to the development of engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. - P. 149-159.

Smityuh, Y. Research of attractive behaviour and chaos characteristics of a control object at its computer modeling / Y. Smityuh, V. Kyshenko, A. Romashchuk // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 143-150.

Wavelet analysis of the behavior of the process of rectification of alcohol as an object of control / Y. Smityuh, V. Kyshenko, A. Ladanyuk, D. Krishchenko // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 162-170.

Смітюх, Я. В. Основи створення багаторівневих автоматизованих систем на основі спеціалізованих підсистем обробки даних / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 138.

Науменко, Д. Розробка системи автоматизації колонного дифузійного апарату цукрового заводу з використанням сучасних програмно-технічних засобів / Денис Науменко, Ярослав Смітюх // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 360.

Сімейко, М. Розробка системи автоматизації лінії виготовлення твердого сиру з використанням сучасних програмно-технічних засобів / Марина Сімейко, Ярослав Смітюх // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 361.

Смітюх, Я. В. Прогнозування показників спиртового виробництва з використанням нейромережевих моделей / Я. В. Смітюх, А. В. Овчарук // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 137–138.

Development of logical control system for the purification department at molasses production / I. Korobiichuk, V. Tregub, O. Klymenko, I. Elperin, V. Sidletskyi, Y. Smityuh, M. Chornovan // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 206–213.

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Synthesis of an Intelligent UAV Control System Based on Fuzzy Logic in External Disturbance Conditions [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, D. Shevchuk, I. Prokhorenko, N. Tymoshenko, Y. Smityuh, R. Boyko // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2020. – Vol. 14, № 3. – Р. 3–9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37040/1/2.pdf

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Ч. 1. Аналіз проблеми [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 7–16. – Режим доступу : http://surl.li/aujce

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Ч. 2. Приклади реалізації і проблема технологічних ризиків [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного універ-ситету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 15–22. – Режим доступу : http://surl.li/aujch

Ефективність інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами / А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Л. О. Власенко, М. В. Сашньова // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 141–147.

Овчарук, А. Застосування MES систем з метою оптимізації процесів підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості / А. Овчарук, Я. Смітюх // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 384.

Проблема стійкості інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 7–15. – Режим доступу : http://surl.li/aukvc

Смітюх, Я. В. Застосування MES систем з метою оптимізації процесів підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості / Я. В. Смітюх, А. В. Овчарук // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2019. – Ч. 1. – С. 83–84.

Смітюх, Я. В. Інтелектуальний аналіз даних як базисна основа систем підтримки прийняття рішень / Я. В. Смітюх // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 170.

Сценарний підхід при автоматизації технологічних процесів / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, Б. М. Гончаренко. – Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 173 с.

Чернишова, А. Д. Підвищення ефективності керування процесами сатурації на основі інтелектуального аналізу даних / А. Д. Чернишова, Я. В. Смітюх // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 177.

Ladanyuk, A. Efficiency control for multi-assortment production processes taking into account uncertainties and risks / A. Ladanyuk, V. Ivashchuk, J. Smityukh // Control systems: theory and applications. – 2018. – Pp. 265–275.

Research on automatic controllers for plants with significant delay / I. Korobiichuk, D. Siumachenko, Y. Smityuh, D. Shumyhai // Advances in intelligent systems and computing : 15th International conference on global research and education, INTER-ACADEMIA 2016, 26-28 September 2016, Warsaw. – 2017. – Vol. 519. – Pp. 449–457. DOI: 10.1007/978-3-319-46490-9_60

Гриценко, Н. Г. Интеллектуальная система управления процессом ректификации с прогнозированием нештатных ситуаций [Электронный ресурс] / Н. Г. Гриценко, Н. А. Заец, Я. С. Смитюх // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 4 (106). – С. 70–73. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27910/1/%d0%a1%d1%

82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f_%d0%93_%d0%97_%d0%a1.pdf

Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади [Електронний ресурс]/ А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх, Д. А. Шумигай // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 7–20. – Режим доступу : http://surl.li/avakh

Патент на корисну модель 105126 UA, МПК C12 C7/04 (2006.01) Спосіб автоматичного регулювання процесу затирання солоду [Електронний ресурс] / Кишенько В. Д., Смітюх Я. В., Гученко Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій — No u 201507400 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22739/2/105126.pdf

Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх // Енергетика і автоматика. – 2016. – № 3 (29). – С. 68–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24810/1/1.pdf