Швед Сергій Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
25
3
19

Перелік опублікованих документів:

The use of stm32f103xx microcontroller to create and prototype low cost laboratory experiments / S. Sharuda, O. Sharuda, S. Kirichuk, N. Savitskaya, S. Shved // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - Р. 184-195.

Бокоч, І. В. Аналіз безпеки систем ICS/Scada [Електронний ресурс] / І. В. Бокоч, С. М. Швед // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 183–184. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26578/1/%d0%b6.pdf