Романов Микола Сергійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
43
4
24

Перелік опублікованих документів:

Романов, М. С. Математичне моделювання окремих підсистем технологічного комплексу пивзаводу / М. С. Романов // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 227.

Intensification of High-Quality Brewing Processes [Electronic resourse] / Z. Romanova, S. Loiko, M. Romanov, L. Kosogolova, M. Khlynovskiy. – International Journal of Agricultural Extension. – 2021. – Vol. 9, Special Issue 4. – Р. 43–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37039/1/22.pdf

Романов, М. С. Управління процесами підвищення якості пива / М. С. Романов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 124–126.

Романов, М. С. Отримання комплексних показників оцінки якості пива на різних етапах приготування / М. С. Романов, Т. М. Герасименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 349.

Романов, М. Інформаційні аспекти управління процесами підвищення ефективності та якості технологічного процесу виробництва пива / М. Романов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 375.

Романова, 3. М. Удосконалення технології пива завдяки використанню пряно-ароматичної рослинної сировини [Електронний ресурс] / 3. М. Романова, С. М. Лойко, М. С. Романов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 213-222. – Режим доступу : http://surl.li/awgll

Інженерна екологія : підручник / В. М. Ісаєнко, К. О. Бабікова, Ю. М. Саталкін, М. С. Романов ; за заг. ред. В. М. Ісаєнка. – 2-е вид., актуалізоване на принципах сприяння сталому інноваційному розвитку та засадах синергетичного і компетентнісного підходів. – Київ : НАУ, 2019. – 452 с.

Романов, М. С. Багатокритеріальна оптимізація солодового відділення пивзаводу / М. С. Романов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій 11–12 квітня 2019 р. – Ч. 2. – С. 445.

Романов, М. С. Синергетичні основи сталого інноваційного розвитку харчової промисловості: концептуальний підхід : наукове видання / М. С. Романов. – Київ : НУХТ, 2019. – 71 с.

Romanov, M. Multi-criteria optimization of Brewing technological processes [Electronic resourse] / M. Romanov // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 200. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24938/1/1%d0%a0%d0

%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2_CEFood.pdf

Романов, М. С. Запропонований метод багатокритеріальної оптимізації процесів приготування пива та наведений приклад для процесу отримання товарного солоду [Електронний ресурс] / М. С. Романов // Автоматика-2016 : матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління, 22-23 вересня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 62. – Режим доступу : http://surl.li/awgmc