Проскурка Євген Сергійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
32
3
34

Перелік опублікованих документів:

Proskurka, Y. S. The system for determining the state of equipment by sound / Y. S. Proskurka, O. M. Pupena // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 54-55.

Дробот, А. Інтелектуальна підсистема оцінки якості процесу бродіння при виробництві ігристого сидру / Альона Дробот, Євген Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 348.

Жураківська, А. Використання ультразвукового розпилювача для підвищення продуктивності сушильної установки при виробництві сухого молока / Анастасія Жураківська, Євген Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 349.

Проскурка, Є. С. Керування процесом другої сатурації з застосуванням системи підтримки та прийняття рішень / Є. С. Проскурка // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 123.

Проскурка, Є. С. Управління процесом сатурації на цукровому заводі з використанням системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу [Електронний ресурс] / Є. С. Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня. – Київ : НУХТ. – 2018. – Ч. 2. – С. 277. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27899/1/Proskurka_84_2018.pdf

Proskurka, Y. Decision support system of the precedent type for managing the technological process of the second saturation of the sugar plant [Electronic resourse] / Y. Proskurka // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 177. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26257/1/Proskurka-4-Internet-konf.pdf

Proskurka, Y. Topological analysis of time series in the process of searching precedents for the filling of the base of precedents of the decision support system of the precedent type [Electronic resourse] / Y. Proskurka, V. Kyshenko // INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT. – Turku, Финляндия, 2017. – № 7. – Ч. 1. – С. 20–23. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26152/1/Proskurka-isspp13.pdf

Проскурка, Є. С. Використання системи підтримки та прийняття рішень на основі експертної системи прецедентного типу для управління технологічними комплексами цукрового виробництва [Електронний ресурс] / Є. С. Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 261. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25709/1/13Proskurka-83-NUFT.pdf

Proskurka Y. Using support and case-type decision-making system based on expert system for optimal control of sugar refinery technological complexes [Electronic resourse] / Y. Proskurka // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 26-29 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 275. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26258/1/Yevhen-Proskurka-CEFood.pdf

Проскурка, Є. С. Аналіз часових рядів при пошуку прецедентів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи [Електронний ресурс] / Є. С. Проскурка // Цукор України. – 2016. – № 1 (121). – С. 21-23. – Режим доступу : http://surl.li/bhmhc

Проскурка, Є. С. Інтелектуальний аналіз часових рядів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи [Електронний ресурс] / Є. С. Проскурка // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : ІІІ Міжнародна науково-технічна Internet-конференція, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 140. – Режим доступу : http://surl.li/bhmgx

Руських, Ю. О. Використання Raspberry Pi для автоматизації технологічного об’єкту [Електронний ресурс] / Ю. О. Руських, О. В. Юхименко, Є. С. Проскурка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 265. – Режим доступу : http://surl.li/bhmhh