Паньков Дмитро Васильович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
23

Перелік опублікованих документів:

Паньков, Д. В. Автоматизоване керування технологічним комплексом молокозаводу на основі технологічного моніторингу / Д. В. Паньков, Д. О. Дмитрук, А. В. Оляноський // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 149

Kyshenko, V. Analysis of time series by the method of the Gilmore graphical test / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // International Science Project. – 2021. – № 41. – P. 15–18.

Kyshenko, V. Development of algorithms for predicting the evolution of complex dynamic system / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // Slovak international scientific journal. – 2021. – № 53. – P. 42–46.

Kyshenko, V. Reconstruction of attractors of complex systems on the basis of time series / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 408–420.

Кишенько, В. Д. Інтелектуалізація систем керування, побудованих на засадах нелінійної динаміки / В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 192.

Iproving the quality of the technological process of packaging shape formation based on the information structure of an automated system [Electronic resourse] / M. Sashnova, А. Zahorulko, Т. Savchenko, S. Gakhovіch, I. Parkhomenko, D. Pankov // Eastern European Jornal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3, № 2 (105). – P. 28–36. (Information technology. Industry control systems). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37037/1/3-2-105.pdf

Improving the operation of a drum grain dryer with justification of the low-temperature mode parameters [Electronic resourse] / V. Pazіuk, V. Dub, O. Tereshkin, A. Zahorulko, I. Lebedynets, D. Pankov, A. Hotvianska // Eastern European Jornal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5, № 8 (107). – P. 24–30. (Energy-saving technologies and equipment). – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37038/1/33.pdf

Кишенько, В. Д. Динамічна експертна система при сценарно-синергетичному керуванні технологічним комплексом хлібопекарського виробництва / В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков // Інтелектуальні рішення : матеріали Міжнародного наукового симпозіуму ; Обчислювальний інтелект : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 15–20 квітня 2019 р. – Ужгород : УНУ, 2019. – Секція 2 : Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень. – С. 87–88.

Паньков, Д. В. Сценарне управління хлібопекарським виробництвом / Д. В. Паньков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 158.

Паньков, Д. В. Сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом хлібопекарського виробництва / Д. В. Паньков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 407.

Pankov, D. Informational support of the automated control system for baking production [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // International science project. – 2018. – № 12. – P. 37–41. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28310/1/Pankov_Fin.pdf

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Паньков Дмитро Васильович ; НУХТ. – К., 2018. – 22 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/27524/1/Pankov.pdf

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько, С. С. Шаруда // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : науковий журнал. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – Ч. 2. – С. 9-14. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28323/1/Pankov_21.pdf

Паньков, Д. В. Сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом хлібопекарського виробництва / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції , 22 листопада, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 191.

Pankov, D. Cognitive computer modeling for bakery production’s technological processes mode of behavior [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for Their Development : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, December 27–28 2016, Abu-Dhabi. – UAE, 2017. – Р. 24–27. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25538/1/13.pdf

Pankov, D. Intelligent quality control of bakery products [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Youth scientific achievements to the нмst century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientist and students, April 5-6, 2016. – Кyiv : NUFT, 2017. – Part 2. – P. 255. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25539/1/14.pdf

Pankov, D. Multicriteria optimization of technological processes for dough preparation in bread production [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Topical problems of modern science : proceedings of the International Scientific Conference. – Warsaw, Poland, 2017. – № 4. – P. 3–7. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28309/1/Pankov_%20Poland.pdf

Паньков, Д. В. Динамічна кваліметрія в хлібопекарському виробництві [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015 р. – Ч. 2. – С. 316. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/25530

Паньков, Д. В. Комп’ютерна кваліметрія при управлінні технологічним комплексом хлібопекарського виробництва [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, // Автоматика 2015 : 22 міжнародна конференція з автоматичного управління, 10–11 вересня 2015 р. – Одеса : ТЕС, 2015 р. – Секція 5 : Обробка інформації інтелектуальне управління. – С. 188–189. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25529/1/2.pdf

Паньков, Д. В. Концептуальна математична модель аналізу якості хлібопекарської продукції / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2017) : ІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 1-3 листопада 2017 р., м. Дніпро / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 91–93.

Паньков, Д. В. Особливості впровадження автоматизованої системи управління якістю хлібопекарської продукції [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Slovak international scientific journal, Bratislava, Slovakia. – 2017. – № 6. – P. 83–86. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25541/1/15.%20SIS%20journal.pdf

Паньков, Д. В. Підтримка прийняття рішень при керуванні складним технологічним комплексом хлібопекарського виробництва на основі онтологічної бази знань [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков // ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція, 23 листопада 2016 р. – Київ : 2016. – Секція 1 : Автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами. – С. 68–69. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25537/1/12.pdf

Паньков, Д. В. Побудова бази знань експертної системи якості хлібопекарського виробництва: онтологічний підхід [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – Ч.2. Секція 18.2 : Підсекція автоматизоване управління технологічними процесами. – С. 301. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25531/1/6.pdf

Паньков, Д. В. Факторно-цільовий аналіз хлібопекарського виробництва для задач автоматизованого керування якістю продукції [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков // Автоматика 2016 : 23 міжнародна конференція з автоматичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми : 2016. – С. 214. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25533/1/8.pdf

Паньков, Д. В. Формування динамічних баз знань на основі адаптивної резонансної теорії при керування якістю хлібопекарської продукції [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Відновлювальна енергетика, новітні автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах АПК : ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 21-22 листопада 2016 р., Київ. – Київ : НУБіП України, 2016. – С. 121–123. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25535/1/10.pdf

Kyshenko, V. Categorical-functorial analysis of bakery production [Electronic resourse] / V. D. Kyshenko, D. V. Pankov // Scientific enquiry in the contemporary world : theoretical basiсs and innovative approach. – B&M Publishing San Francisco, California, USA : 2016. – P. 220–224. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/25534

Pankov D. Dynamic peer evaluation system of quality bakery products [Electronic resourse] / D. V. Pankov, V. D. Kyshenko // Build-Master-Class-2016 : International scientific - practical conference of young scientists, 16-18 of November. – Kyiv, 2016. – P. 157. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25536/1/11.pdf

Pankov, D. The information-analytical system of the quality control in the bakery industry / D. Pankov // 8 th Central European Congress on Food 2016. – Food Science for Well-being (CEFood 2016) : Book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016.

Паньков, Д. В. Побудова бази знань експертної системи якості хлібопекарського виробництва: онтологічний підхід [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 301. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28325/1/Pankov_6.pdf