Міркевич Роман Миколайович

ORCID ID: 0009-0004-2796-9388

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
15
2
11

Перелік опублікованих документів:

Міркевич, Р. М. Розвиток промислової робототехніки в контексті Індустрії 4.0 / Р. М. Міркевич, О. М. Міркевич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами [Електронний ресурс] : матеріали X Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 24 листопада 2023. – Київ : НУХТ, 2023 – С. 148–150.

Міркевич, Р. Використання промислових роботів в харчовій промисловості / Р. Міркевич, Ю. Міркевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. - С. 279.

Ступак, І. В. Використання промислових роботів в харчовій промисловості / І. В. Ступак, Р. М. Міркевич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 66-67.

Принципи функціонування систем керування основним виробництвом через призму стандарту IEC-62264 керування / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація : засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Практичні рекомендації до реалізації елементів стандарту IEC 61512 в програмному забезпеченні систем / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація : засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Стандарт керування порційним виробництвом: сучасний стан та перспективи в Україні / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація : засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Стандарти інтегрування систем керування підприємством та виробництвом: сучасний стан та перспективи в Україні / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація : засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Міркевич, Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Роман Миколайович Міркевич ; НУХТ. – Київ, 2019. – 21 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28852/1/Mirkevich.pdf

Міркевич, Р. М. Використання підходів RTN для оперативно-календарного планування періодичних виробництв / Р. М. Міркевич, О. М. Міркевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 384.

Міркевич, Р. М. Структура системи керування рецептурним виробництвом / Р. М. Міркевич, О. М. Міркевич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 205.

Міркевич, Р. М. Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств [Електронний ресурс] / Р. М. Міркевич, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 29–40. Режим доступу :http://surl.li/avdvl

Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service [Electronic resourse] / A. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko, V. Polupan. // Енергетика і автоматика. – 2017. – № 4 (34). – С. 78–89. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26191/1/4_17%d0%9c%

d1%96%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.pdf

Pupena, O. System process management with implement of diagnostics and service functions [Electronic resourse] / O. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientists and матеріали, 5 - 6 April 2017. – Kyiv : NUFT. – 2017. – Part. 2. – P. 55. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26575/1/%d0%b2.pdf

Міркевич, Р. М. Оперативно-календарне планування як основа ефективної діяльності сучасних молочних підприємств [Електронний ресурс] / Р. М. Міркевич, О. М. Пупена // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 29–40. Режим доступу :http://surl.li/avdvl

Пупена, О. М. Автоматизація промислового теплотехнічного обладнання в концепції Індустрії 4.0. [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26530/1/%d0%a2%d0%

b5%d0%b7%d0%b010.pdf

Пупена, О. М. Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Р. М. Міркевич. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 25–41. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25570/1/NP-32-1.pdf

Computer integrated manufacturing: overview of modern standards [Electronic resourse] / A.Рupena, I. Elperin, R. Mirkevich, O. Klymenko. // Automation of Technological and Business-Processes. – 2016. – №3. – С. 63–74. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25571

Пупена, О. М. Використання віртуальних лабораторних робіт з дисципліни «Промислові мережі та інтеграційні технології» [Електронний ресурс] / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич, В. В. Полупан // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2016. – Т. 24, № 4. – С. 7–16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24684/1/tom22.pdf