Мацебула Дмитро Валерійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
7
9

Перелік опублікованих документів:

Matsebula, D. Intelligent systems implementation in brewing malt production [Electronic resourse] / D. Matsebula // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 57. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25013/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b82_1.pdf

Впровадження мікропроцесорних засобів управління для технологічної лінії сушіння грибів / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, Д. В. Мацебула, П. М. Кандибка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 261.

Мацебула, Д. В. Впровадження інтелектуальних систем у виробництво солоду пивоварного / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 272.

Мацебула, Д. В. Моделювання зміни якісних показників солоду у процесі виробництва [Електронний ресурс] / Д. В. Мацебула, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 286. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25012/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b81.pdf