Ладанюк Анатолій Петрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
32
4
8
2
266
16
232

Перелік опублікованих документів:

Intellectual analysis in the tasks of forecasting trends in the development of the technological complex of the distillery / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019722

Monitoring methods of technilogical processes in control systems / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko, M. Biletskyi // Improvement of scientific approaches to the development of engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. - P. 160-171.

Wavelet analysis of the behavior of the process of rectification of alcohol as an object of control / Y. Smityuh, V. Kyshenko, A. Ladanyuk, D. Krishchenko // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 162-170.

Імітаційне моделювання роботи FUZZY PI регулятора в нестаціонарних об’єктах / Д. О. Крищенко, М. С. Білецький, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // International scientific innovations in human life : proceedings of xiv international scientific and practical conference, 4-6 August 2022. - Manchester, United Kingdom, 2022. - P. 139-143.

Смітюх, Я. В. Основи створення багаторівневих автоматизованих систем на основі спеціалізованих підсистем обробки даних / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 138.

Development the technological monitoring subsystem of the distillation-rectification facility management system / V. Kyshenko, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko, M. Biletskyi // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 421–429.

Використання графових моделей кінцевих автоматів у системах автоматизації складних нестаціонарних технологічних об’єктів спирту [Електронний ресурс] / М. С. Білецький, Д. О. Крищенко, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // Грааль науки. – № 4. – 2021. – С. 215–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37032/1/22.pdf

Керування нестаціонарними об’єктами за допомогою алгоритмів робастних систем / Микола Білецький, Дмитро Крищенко, Анатолій Ладанюк, Василь Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 347.

Луцька, Н. М. Проектування інтелектуальних автоматизованих систем керування технологічними процесами харчових виробництв засобами SYSML Ч. 1. Огляд діаграм SYSML, розробка діаграми вимог / Н. М. Луцька, Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 15–24.

Development of the structure of an automated control system using tensor techniques for a diffusion station / V. Sidletskyi, I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, I. Elperin, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 920. – P. 175–185.

Features of Control Processes in Organizational-Technical (Technological) Systems of Continuous Type [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, R. Boiko, S. Hrybkov // Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems. – 2020. – Vol. 14, № 4. – P. 11–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37033/1/3.pdf

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Korobiichuk, I. Features of control for multi-assortment technological process / I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, V. Ivashchuk // Advances in intelligent systems and computing. – 2020. – 1044. – Pp. 214–221. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_27

Use of methods of tensor analysis in the evaporator plant operating system / I. Korobiichuk, V. Sidletskyi, A. Ladaniuk, I. Elperin, M. Hrama // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 502–512.

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Ч. 1. Аналіз проблеми [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 7–16. – Режим доступу : http://surl.li/aujce

Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Ч. 2. Приклади реалізації і проблема технологічних ризиків [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Р. О. Бойко // Наукові праці Національного універ-ситету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 15–22. – Режим доступу : http://surl.li/aujch

Development of the structure of an automated control system using tensor technique for a diffusion station / V. Sidletskyi, I. Korobiichuck, A. Ladaniyk, I. Elperin, K. Cheplinska-Rykala // Automation. – 2019. – P. 175–185.

Korobiichuk, I. Features of control for multi-assortment technological process / I. Korobiichuk, V. Ivashchuk, A. Ladaniuk // Advences in intelligent systems and computing. – 2019. – Vol. 1044.

Korobiichuk, I. Features of control of multi-assortment technological process / I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, V. Ivaschuk // Mechatronics 2019 : Recent Advances Towards Industry 4.0. – P. 214–221.

Lutska, N. Identification of the mathematical models of the technological objects for robust control systems / N. Lutska, A. Ladanyuk, T. Savchenko // Radio Electronics. Computer science. Control. – 2019. – № 3. – P. 163–172.

Optimal robust control of a robots group / S. I. Osadchy, V. A. Zozulya, A. P. Ladanyuk, L. G. Vikhrova, V. M. Kalich // Automatic control and computer sciences. – 2019. – 53 (4). – Pp. 298–309. DOI: 10.3103/S0146411619040084

Use of methods of tensor analysis in the evaporator plant operating system / I. Korobiichuk, V. Sidletskyi, A. Ladaniuk, I. Elperin, M. Hmara. // Mechatronics 2019 : Recent Advances Towards Industry 4.0. – P. 502–512.

Ефективність інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами / А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх, Л. О. Власенко, М. В. Сашньова // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 141–147.

Ладанюк, А. П. 60 років підготовки фахівців та науково-технічних розробок в галузі автоматизації виробництва / А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 17.

Ладанюк, А. П. Автоматизація складних технологічних об’єктів: історія, стан та перспективи / А. П. Ладанюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 65.

Порівняльний аналіз освітніх програм вітчизняних і європейських університетів (на прикладі освітньої програми – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / A. Chochowski, А. П. Ладанюк, В. П. Лисенко, В. М. Решетюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 296.

Проблема стійкості інтелектуальних систем керування технологічними об’єктами [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 7–15. – Режим доступу : http://surl.li/aukvc

Сценарний підхід при автоматизації технологічних процесів / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, Б. М. Гончаренко. – Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 173 с.

Ladanyuk, A. Efficiency control for multi-assortment production processes taking into account uncertainties and risks / A. Ladanyuk, V. Ivashchuk, J. Smityukh // Control systems: theory and applications. – 2018. – Pp. 265–275.

Modern development technologies and investigation of food production technological complex automated systems [Electronic resourse] / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, L. Vlasenko, N. Zaiets // ICSME : International conference on mechatronics systems and control engineering, 21-23 february 2018. – Amsterdam, Netherlands, 2018. – P. 52 – 57. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28129/3/zaets_ICMSCE_1.pdf

Безуглов, А. О. Інформаційне забезпечення системи керування бурякопереробним відділенням цукрового заводу [Електронний ресурс] / А. О. Безуглов, А. П. Ладанюк // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 24–31. – Режим доступу : http://surl.li/avcan

Ладанюк, А. П. Методи формування ефективних керувальних дій в системах автоматизації технологічних об’єктів Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк // Автоматика/Automatiсs–2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 66–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32821/1/Ladaniuk1.pdf

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2018. – 352 с.

Луцька, Н. М. Дослідження робастно-оптимальних систем керування багатозв’язними технологічними об’єктами [Електронний ресурс] / Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк // Енергетика та автоматика. – Київ : НУБіП, 2018. – № 5. – С. 68–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32823/1/22.pdf

Методи сучасної теорії управління : підручник / А. П. Ладанюк, , Н. М. Луцька, , В. Д. Кишенько, Л. О. Власенко, В. В. Іващук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2018. – 368 с.

Сідлецький, В. М. Система керування ділянкою сокоочистки з використанням методів тензорного аналізу Електронний ресурс] / В. М. Сідлецький, А. П. Ладанюк // Автоматика/Automatiсs–2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 29–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32822/1/Sidletskyi.pdf

How to increase efficiency of automatic control of complex plants by development and implementation of coordination control system / I. Korobiichuk, A. Ladanyuk, D. Shumyhai, R. Boyko, V. Reshetiuk, M. Kamiński // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 543. – Pp.189–195. DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_23

Ladanyuk, A. Automation of evaporation plants using energy-saving technologie / A. Ladanyuk, O. Shkolna, V. Kyshenko // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 543. – Pp. 220–226. DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_27

Optimal control of leader-following robots under random effects / S. I. Osadchy, A. P. Ladanyuk, V. A. Zozulya, L. G. Vikhrova, V. M. Kalich // Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017. – 2017. – № 8095221. – Pp. 923–928. DOI: 10.1109/IDAACS.2017.8095221

Synthesis of optimal robust regulator for food processing facilities / I. Korobiichuk, N. Lutskaya, A. Ladanyuk, S. Naku, M. Kachniarz, M. Nowicki, R. Szewczyk // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 550. – Pp. 58-66. DOI: 10.1007/978-3-319-54042-9_5

Власенко, Л. О. Дослідження стану та властивостей технологічних об’єктів з використанням методів сучасної теорії керування. Ч. 1. Проведення статистичних діагностичних заходів [Електронний ресурс] / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк // Техніка та енергетика. – 2017. – № 268. – С. 56–66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32814/1/Vlas%20268%202017.pdf

Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади [Електронний ресурс]/ А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх, Д. А. Шумигай // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 7–20. – Режим доступу : http://surl.li/avakh

Луцька, Н. М. Дослідження робастно-оптимальних систем керування багатозв’язними технологічними об’єктами [Електронний ресурс] / Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк // Енергетика та довкілля. – 2018. – № 5. – С. 68–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32823/1/22.pdf

Development of the Algorithm of Determining the State of Evaporation Station Using Neural Networks [Electronic resourse] / A. Ladanyuk, V. Kyshenko, O. Shkolna, M. Sych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, № 2 (83). – P. 54–62. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24530/4/1.pdf

Gritsenko, N. The intellectual control system with robust regulator [Electronic resourse] / N. Gritsenko, А. Ladanyuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 202. – Access mode : http://surl.li/avceg

Ladanyuk, A. Automation of Evaporation Plants Using Energy-Saving Technologies [Electronic resourse]  / A. Ladanyuk, O. Shkolna, V. Kyshenko // Advances in Intelligent Systems and Computing, Warsaw, Poland, 2016. - Volume 543. – P. 220–226. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24708/1/Stat_Springer.pdf

Ladanyuk, A. P. Problems features of the robust control of process plants. part I. process plants and their mathematical models / A. P. Ladanyuk, N. N. Lutskaya // Journal of automation and information sciences. – 2016. – 48 (9). – Pp. 75-83. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v48.i9.60

Lutskaya, N. N. Problems features of the robust control of process plants. Part II. Examples of modeling of robust control systems / N. N. Lutskaya, A. P. Ladanyuk // Journal of automation and information sciences. – 2016. – 48 (12). – Pp. 62-69. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v48.i12.60

Non-linear recurrent analysis of the behavior of a complex technological object [Electronic resourse] / V. Kyshenko, A. Ladanyuk, M. A. Sych, O. V. Shkolna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4, № 2 (82). – P. 59–65. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24050/3/Stat_Sych_all.pdf

Власенко, Л. О. Контрольні карти в статистичних методах аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання [Електронний ресурс] / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк // Техніка та енергетика. – 2016. – № 256. – С. 61–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32813/1/Vlas3.pdf

Гриценко, Н. Г. Іноваційний підхід в управлінні брагоректифікаційною установкою [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13 -14 квітня 2016 р. – Ч. 2. – С. 293. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24811/1/

1%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8_82.pdf

Ладанюк, А. П. Інноваційний підхід в управлінні брагоректифікаційною установкою / А. П. Ладанюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 293.

Ладанюк, А. П. Особенности задач робастного управления технологическими объектами. Ч. 1. Технологические объекты и их математические модели [Электронный ресурс] / А. П. Ладанюк, Н. Н. Луцкая // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 5. – С. 16-23. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24465/1/Ladanyuk_Lutska.pdf

Ладанюк, А. П. Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об'єктів (мережеві структури, адаптація, діагностика та прогнозування) : монографія / А. П. Ладанюк, Н. А. Заєць, Л. О. Власенко. – Київ : Ліра–К, 2016. – 312 с.

Патент на корисну модель 105130 UA, МПК G05В 13/04 (2006.01) G06N 5/00 Система автоматичного керування похилою дифузійною установкою [Електронний ресурс] / Кишенько В. Д., Ладанюк А. П., Безуглов А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201507406 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22730/2/105130.pdf

Патент на корисну модель № 107723 України, МПК G05B 19/04 (2006.01) Система автоматичного управління піччю для виробництва хлібопекарських та кондитерських виробів / Іващук В. В., Ладанюк А. П. – u 201511320 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.

Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька та ін. // Енергетика і автоматика. – Київ : НУБіП України, 2016. – № 3 (29). – С. 68–78. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24810/1/1.pdf

Школьна, О. В. Використання алгоритму побудови нечіткої системи логічного висновку Мамдані при автоматизації випарної установки [Електронний ресурс] / О. В. Школьна, А. П. Ладанюк // Автоматика – 2016 : матеріали XXIІI Міжнар. конференції з авТ.атичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми, 2016. – Секція 5 : Управління та ідентифікація в умовах невизначеності. – С. 175. – Режим доступу : http://surl.li/avcfe

Школьна, О. В. Мережеві моделі в задачах авТ.атизованого керування випарною станцією цукрового заводу [Електронний ресурс] / О. В. Школьна, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2016. – № 19. – С. 119–124. – Режим доступу : http://surl.li/avcfg

Школьна, О. В. Прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки / О. В. Школьна, В. Д. Кишенько, А. П. Ладанюк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 50. – С. 127–132.