Клименко Олег Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
2
1
61
4
17

Перелік опублікованих документів:

No Content

Development of logical control system for the purification department at molasses production / I. Korobiichuk, V. Tregub, O. Klymenko, I. Elperin, V. Sidletskyi, Y. Smityuh, M. Chornovan // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1044. – P. 206–213.

Neural network control systems for objects of periodic action with non-linear time programs / V. Tregub, I. Korobiichuk, O. Klymenko, A. Byrchenko, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in intelligent systems and computing. – 2020. – 920. – Pp. 155–164. DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_16

Бокоч, І. В. Логічна модель періодичних процесів в утфельних вакуум-апаратах з двоетапною кристалізацією [Електронний ресурс] / І. В. Бокоч, В. Г. Трегуб, О. М. Клименко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 23–36. – Режим доступу : http://surl.li/avbgf

Принципи функціонування систем керування основним виробництвом через призму стандарту IEC-62264 керування / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Практичні рекомендації до реалізації елементів стандарту IEC 61512 в програмному забезпеченні систем / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Стандарт керування порційним виробництвом: сучасний стан та перспективи в Україні / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Стандарти інтегрування систем керування підприємством та виробництвом: сучасний стан та перспективи в Україні / О. Пупена, Р. Міркевич, О. Клименко, А. Шишак // Промислова автоматизація засідання Технічного комітету з питань промислової автоматизації 185. – 2020.

Бокоч, І. Математична модель вакуум-апарата періодичної дії у термінах UML / І. Бокоч, В. Трегуб, О. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 366.

Малик, О. Система автоматизації вакуум-апаратів I продукту з використанням кристаломіра та рефрактометра / О. Малик, О. Клименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 380.

Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service [Electronic resourse] / A.Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko, V. Polupan. // Енергетика і автоматика. – 2017. – № 4 (34). – С. 78–89. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26191/1/

4_17%d0%9c%d1%96%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87.pdf

Klymenko, O. Dynamics of changes in temperature of batch sterilizers with backpressure [Electronic resourse] / O. Klymenko, V. Petrenko, V. Tregub. // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2017. – Vol/ 9, Issue 2. – С. 43–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26256/1/

%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f7.pdf

Руських, Ю. О. Розробка системи автоматизації складу зберігання овочів з використанням одноплатного комп’ютера Raspberry Pi [Електронний ресурс] / Ю. О. Руських, О. М. Клименко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 199–206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26583/1/%d0%bb.pdf

Computer integrated manufacturing: overview of modern standards [Electronic resourse] / A.Рupena, I. Elperin, R. Mirkevich, O. Klymenko. // Automation of Technological and Business - Processes. – 2016. – № 3. – С. 63–74. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25571

Клименко, О. М. Керування автоклавом періодичної дії / О. М. Клименко, В. Г. Трегуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 266.