Кишенько Василь Дмитрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
11
2
2
291
8
225

Перелік опублікованих документів:

Intellectual analysis in the tasks of forecasting trends in the development of the technological complex of the distillery / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019722

Intelligent synergistic control of the technological complex for the sugar factory / Y. Smityuh, V. Kyshenko, O. Romashchuk, A. Gorpinchenko // 2022 IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019728

Monitoring methods of technilogical processes in control systems / V. Kyshenko, Y. Smityuh, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko, M. Biletskyi // Improvement of scientific approaches to the development of engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. - P. 160-171.

Nonlinear dynamics in problems of controlling technological complexes / V. Kyshenko, Y. Smityuh A. Gorpinchenko, D. Krishchenko // Improvement of scientific approaches to the development of engineering : collective monograph. - Boston : Primedia eLaunch, 2022. - P. 149-159.

Smityuh, Y. Research of attractive behaviour and chaos characteristics of a control object at its computer modeling / Y. Smityuh, V. Kyshenko, A. Romashchuk // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 143-150.

Wavelet analysis of the behavior of the process of rectification of alcohol as an object of control / Y. Smityuh, V. Kyshenko, A. Ladanyuk, D. Krishchenko // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 162-170.

Імітаційне моделювання роботи FUZZY PI регулятора в нестаціонарних об’єктах / Д. О. Крищенко, М. С. Білецький, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // International scientific innovations in human life : proceedings of xiv international scientific and practical conference, 4-6 August 2022. - Manchester, United Kingdom, 2022. - P. 139-143.

Кишенько, В. Д. Інтелектуальне керування технологічними процесами бродильних виробництв на базі моделей прогнозування / В. Д. Кишенько, Д. О. Крищенко, В. І. Грицюк // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 142.

Кишенько, В. Д. Системний, синергетичний та ситуаційний підходи при розв’язанні задач керування технологічними комплексами / В. Д. Кишенько, О. М. Ромащук, А. С. Горпинченко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IX Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 25 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 162.

Development the technological monitoring subsystem of the distillation-rectification facility management system / V. Kyshenko, A. Ladanyuk, D. Kryshchenko, M. Biletskyi // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 421–429.

Kyshenko, V. Analysis of time series by the method of the Gilmore graphical test / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // International Science Project. – 2021. – № 41. – P. 15–18.

Kyshenko, V. Automation of control processes of the technological complex of  beer brewing on the basis of synergetic methods / V. Kyshenko, V. Odnolko // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 158.

Kyshenko, V. Conceptual provisions of control theory based on the principles of synergetics and chaos theory / V. Kyshenko, O. Romashchuk // European scientific discussions : The 8th International scientific and practical conference, June 20-22, 2021. – Rome, Italy : Potere della ragione Editore, 2021. – P. 100–104.

Kyshenko, V. Development of algorithms for predicting the evolution of complex dynamic system / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // Slovak international scientific journal. – 2021. – № 53. – P. 42–46.

Kyshenko, V. Reconstruction of attractors of complex systems on the basis of time series / V. Kyshenko, O. Romashchuk, D. Pankov // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 408–420.

Kyshenko, V. Synergistic approach to the task of control technological complexes / V. Kyshenko, O. Romashchuk // World science: problems, prospects and innovations : The 10th International scientific and practical conference, June 16-18, 2021. – Toronto, Canada : Perfect Publishing, 2021. – P. 84–91.

Використання графових моделей кінцевих автоматів у системах автоматизації складних нестаціонарних технологічних об’єктів спирту [Електронний ресурс] / М. С. Білецький, Д. О. Крищенко, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько // Грааль науки. – № 4. – 2021. – С. 215–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37032/1/22.pdf

Керування нестаціонарними об’єктами за допомогою алгоритмів робастних систем / Микола Білецький, Дмитро Крищенко, Анатолій Ладанюк, Василь Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 347.

Кишенько, В. Д. Інтелектуалізація систем керування, побудованих на засадах нелінійної динаміки / В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами матеріали VІIІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 26 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 192.

Методи нелінійної динаміки і детермінованого хаосу під час оцінки поведінки процесів ректифікації спирту [Електронний ресурс] / В. Д. Кишенько, А. Є. Кучер, Д. О. Крищенко, М. С. Білецький // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2021. – Т. 32 (71), № 4. – С. 78–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37031/1/11.pd

Ромащук, О. Фрактальне прогнозування хаотичних часових рядів технологічного комплексу цукрового заводу / Олександр Ромащук, Василь Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 355.

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Kyshenko, V. Technological monitoring in the management of the distillation-rectification plant / V. Kyshenko, I. Korobiichuk, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in intelligent systems and computing. – 2020. – 920. – Pp. 165–174. DOI: 10.1007/978-3-030-13273-6_17

Крищенко, Д. Кластеризація патернів поведінки БРУ за картами Кохонена з використанням коефіцієнтів вейвлет-розкладання та показників фрактальності часових рядів / Д. Крищенко, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 372.

Петров, Р. Дослідження системи синергетичного регулювання процесу попередньої дефекації / Р. Петров, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 379.

Ромащук, О. Аналіз поведінки технологічного комплексу цукрового заводу методами нелінійної динаміки / О. Ромащук, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 378.

Черпак, І. Вейвлетний та фрактальний аналіз поведінки технологічних процесів ректифікації спирту / І. Черпак, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 380.

Шкуратько, А. Інтелектуальний вибір методів прогнозування поведінки технологічних об’єктів керування / А. Шкуратько, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 382.

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, D. Shevchuk, V. Ivashchuk, R. Boyko, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent advances towards industry 4.0 : International conference mechatronics, 16 september 2019. – Springer, Cham, 2019. – P. 487–495.

Koval, V. Processing information in the control system of the distillation plant / V. Koval, V. Kyshenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 377.

Kyshenko, V. Technological monitoring in the management of the distillation-rectification plant / V. Kyshenko, I. Korobiichuk, K. Rzeplińska-Rykała // AUTOMATION 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2019. – Vol. 920. – P. 165–174.

Кишенько, В. Д. Динамічна експертна система при сценарно-синергетичному керуванні технологічним комплексом хлібопекарського виробництва / В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков // Інтелектуальні рішення : матеріали Міжнародного наукового симпозіуму ; Обчислювальний інтелект : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 15–20 квітня 2019 р. – Ужгород : УНУ, 2019. – Секція 2 : Теоретичні аспекти інтелектуальних обчислень. – С. 87–88.

Коваль, В. К. Автоматизоване управління заторно-варильним відділенням пивзаводу / В. К. Коваль, В. С. Верес, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 52.

Новаковська, Н. Г. Автоматичне керування процесами ректифікації спирту в умовах конфліктності / Н. Г. Новаковська, В. В. Китайчук, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 79.

Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини : монографія / В. О. Мірошник, М. А. Гачковська, В. Д. Кишенько, О. В. Грабовська. – Київ : Компринт, 2019. – 479 с.

Ромащук, А. М. Аналіз поведінки складних технологічних об’єктів керування методами нелінійної динаміки / А. М. Ромащук, А. Є. Кучер, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 216.

Ромащук, О. Нелінійна динаміка та детермінований хаос- необхідні засоби у підвищенні ефективності керування технологічними комплексами цукрового виробництва / О. Ромащук, В. Кишенько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 391.

Сценарний підхід при автоматизації технологічних процесів / Я. В. Смітюх, А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, Б. М. Гончаренко. – Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 173 с.

Pankov, D. Informational support of the automated control system for baking production [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // International science project. – 2018. – № 12. – P. 37–41. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28310/1/Pankov_Fin.pdf

Scenarios of intellectual fuzzy automated control of bread production / V. Kishenko, B. Goncharenko, O. Lobok, V. Ivashchuk, M. Sych // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Vol. 6, Issue 1. – P. 103–113.

Білецький, М. С. Інтелектуальні нейромережеві та нечіткі регулятори / М. С. Білецький, Д. О. Крищенко, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції , 22 листопада, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 124–125.

Зігунов, О. М. Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу  [Електронний ресурс] / О. М. Зігунов, В. Д. Кишенько // Цукор України. – 2018. – № 3. – С. 33–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32817/1/Kushen1.pdf

Кишенько, В. Д. Дослідження поведінки брагоректифікаційної установки методами вейвлет-аналізу / В. Д. Кишенько, Д. О. Крищенко, А. Є. Кучер // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 116–121.

Ладанюк, А. П. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, В. Д. Кишенько ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2018. – 352 с.

Методи сучасної теорії управління : підручник / А. П. Ладанюк, , Н. М. Луцька, , В. Д. Кишенько, Л. О. Власенко, В. В. Іващук ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Ліра-К, 2018. – 368 с.

Паньков, Д. В. Автоматизоване управління якістю продукції хлібопекарського виробництва на основі принципів кваліметрії [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько, С. С. Шаруда // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : науковий журнал. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – Ч. 2. – С. 9-14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28323/1/Pankov_21.pdf

Паньков, Д. В. Сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом хлібопекарського виробництва / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції , 22 листопада, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 191.

Ladanyuk, A. Automation of evaporation plants using energy-saving technologie / A. Ladanyuk, O. Shkolna, V. Kyshenko // Advances in intelligent systems and computing. – 2017. – 543. – Pp. 220–226. DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_27

Pankov, D. Cognitive computer modeling for bakery production’s technological processes mode of behavior [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for Their Development : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, December 27–28 2016, Abu-Dhabi. – UAE, 2017. – Р. 24–27. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25538/1/13.pdf

Pankov, D. Multicriteria optimization of technological processes for dough preparation in bread production [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Topical problems of modern science : proceedings of the International Scientific Conference. – Warsaw, Poland, 2017. – № 4. – P. 3–7. – Access mode : http://surl.li/avakg

Кишенько, В. Д. Синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу [Електронний ресурс] / В. Д. Кишенько, М. А. Сич // Цукор України. – 2017. – № 1. – С. 32–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32818/1/Kushen2.pdf

Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 2. Приклади [Електронний ресурс] / А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх, Д. А. Шумигай // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 7–20. – Режим доступу : http://surl.li/avakh

Паньков, Д. В. Концептуальна математична модель аналізу якості хлібопекарської продукції [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2017) : ІІІ міжнародна науково-технічна конференція, 1-3 листопада 2017 р., м. Дніпро / Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет». – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – С. 91–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28326/1/Pankov_120.pdf

Паньков, Д. В. Особливості впровадження автоматизованої системи управління якістю хлібопекарської продукції [Електронний ресурс]/ Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько // Slovak international scientific journal, Bratislava, Slovakia. – 2017. – № 6. – P. 83–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25541/1/15.%20SIS%20journal.pdf

Паньков, Д. В. Побудова бази знань експертної системи якості хлібопекарського виробництва: онтологічний підхід [Електронний ресурс] / Д. В. Паньков, В. Д. Кишенько / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – Ч. 2. Секція 18 (18.2. Підсекція автоматизоване управління технологічними процесами). – С. 301. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25531/1/6.pdf

Development of the Algorithm of Determining the State of Evaporation Station Using Neural Networks [Electronic resourse] / A. Ladanyuk, V. Kyshenko, O. Shkolna, M. Sych // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5, № 2 (83). – P. 54–62. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24530/4/1.pdf

Kyshenko, V. Categorical-functorial analysis of bakery production [Electronic resourse] / V. D. Kyshenko, D. V. Pankov // Scientific enquiry in the contemporary world : theoretical basiсs and innovative approach. – B&M Publishing San Francisco, California, USA : 2016. – P. 220-224. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25534

Non-linear recurrent analysis of the behavior of a complex technological object [Electronic resourse] / V. Kyshenko, A. Ladanyuk, M. A. Sych, O. V. Shkolna // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4, № 2 (82). – P. 59–65. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24050/3/Stat_Sych_all.pdf

Pankov D. Dynamic peer evaluation system of quality bakery products [Electronic resourse] / D. V. Pankov, V. D. Kyshenko // Build-Master-Class-2016 : International scientific - practical conference of young scientists, 16-18 of November. – Kyiv, 2016. – P. 157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25536/1/11.pdf

Pankov, D. Intelligent quality control of bakery products [Electronic resourse] / D. Pankov, V. Kyshenko // Youth scientific achievements to the нмst century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientist and students, April 5-6, 2016. – Кyiv : NUFT, 2016. – Part 2. – P. 255. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25539/1/14.pdf

Кишенько, В. Д. Сценарний підхід до розроблення автоматизованої системи керування виробництвом хліба / В. Д. Кишенько, Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 113–118.

Патент на корисну модель 105130 UA, МПК G05В 13/04 (2006.01) G06N 5/00 Система автоматичного керування похилою дифузійною установкою [Електронний ресурс] / Кишенько В. Д., Ладанюк А. П., Безуглов А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201507406 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22730/2/105130.pdf