Киричук Сергій Андрійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2

Перелік опублікованих документів:

The use of stm32f103xx microcontroller to create and prototype low cost laboratory experiments / S. Sharuda, O. Sharuda, S. Kirichuk, N. Savitskaya, S. Shved // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - Р. 184-195.

Кишенько, В. Д. Алгоритм багатоцільового управління дифузійним відділенням [Електронний ресурс] / В. Д. Кишенько, С. А. Киричук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 269. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/18032/1/258.pdf