Іващук Вячеслав Віталійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
2
3
39

Перелік опублікованих документів:

Ivashchuk, V. The supplemental definition of dynamic behavior of partially observable object for phasily limited control task / V. Ivashchuk // IEEE 11th International Conference on Intelligent Systems, IS 2022. – 2022. DOI: 10.1109/IS57118.2022.10019668

Ivashchuk, V. The multivariable control for dynamic partially observable objects / V. Ivashchuk, I. Korobiichuk // Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques : conference proceedings, 16 April. – 2022. - vol 1427. – Р. 106-115.

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, R. Boyko, V. Ivashchuk, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent Advances towards Industry 4.0. – 2020. – Vol.1044. – С. 487–495. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_60

Korobiichuk, I. Features of control for multi-assortment technological process / I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, V. Ivashchuk // Advances in intelligent systems and computing. – 2020. – 1044. – Pp. 214–221. DOI: 10.1007/978-3-030-29993-4_27

Identification of technological objects on the basis of intellectual data analysis / I. Korobiichuk, Y. Smityuh, V. Kishenko, A. Ladanyuk, D. Shevchuk, V. Ivashchuk, R. Boyko, I. Elperin // Mechatronics 2019 : Recent advances towards industry 4.0 : International conference mechatronics, 16 september 2019. – Springer, Cham, 2019. – P. 487–495.

Korobiichuk, I. Features of control of multi-assortment technological process / I. Korobiichuk, A. Ladaniuk, V. Ivaschuk // Mechatronics 2019 : Recent Advances Towards Industry 4.0. – 2019. – P. 214–221.

Зеленов, А. О. Система керування процесом розділення рулонних матеріалів асортиментного складу / А. О. Зеленов, В. В. Іващук // Сучасні методи, інформаційне програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними комплексами : матеріали VI Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 195.

Третяк, В. С. Побудова математичних моделей температурних режимів процесу випікання хлібу / В. С. Третяк, В. В. Іващук // Сучасні методи, інформаційне програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними комплексами : матеріали VI Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 220.

Ladanyuk, A. Efficiency control for multi-assortment production processes taking into account uncertainties and risks / A. Ladanyuk, V. Ivashchuk, J. Smityukh // Control systems: theory and applications. – 2018. – Pp. 265–275.

Scenarios of intellectual fuzzy automated control of bread production / V. Kishenko, B. Goncharenko, O. Lobok, V. Ivashchuk, M. Sych // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Vol. 6, Issue 1. – P. 103–113.

Іващук, П. В. Вплив методів забою на якісні показники свинини на «Тернопільському м'ясокомбінаті» [Електронний ресурс] / П. В. Іващук, І. М. Страшинський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 185–186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38995/1/185_186.pdf

Aвтоматичне керування лінійними розподіленими системами з використанням ПІД-регуляторів дробового порядку [Електронний ресурс] / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, Л. Г. Віхрова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 50–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26630/1/%d1%82%d0%

b5%d0%b7%d0%b81%20%281%29.pdf

Синтез оптимального робастного керування в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, Л. Г. Віхрова, М. А. Сич // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26631/1/%d1%82%d0%

b5%d0%b7%d0%b82%20%281%29.pdf

Мінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька та ін. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 57–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24637/1/Goncharenko_32.pdf

Патент на корисну модель № 107723 України, МПК G05B 19/04 (2006.01) Система автоматичного управління піччю для виробництва хлібопекарських та кондитерських виробів / Іващук В. В., Ладанюк А. П. – u 201511320 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.