Іванченко Михайло Георгійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4

Перелік опублікованих документів:

Роман, Т. О. Вплив ступеня обсмаження кавових зерен на смакові властивості кавового напою / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, З. А. Бурова // Іnnovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of i international scientific and practical internet conference, 24 April. – Prague, 2020. – С. 56–57.

Роман, Т. О. Методика органолептичного оцінювання зернової кави / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, З. А. Бурова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2020. – С. 289–290.

Роман, Т. О. Обогащение рациона питания белками культивируемого гриба шампиньона / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, Л. Г. Дейнеченко // Аctual problems and modern technologies of Food products production : materials of International scientific and practical сonference. – Kutaisi, 2020. – Р. 129–133.

Ivanov, S. The development of calorimeter for the study of bound Moisture in heterogeneous materials / S. O. Ivanov, T. O. Roman, M. H. Ivanchenko // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 7, Part 1. – P. 71–76.

Роман, Т. О. Інноваційні аспекти в методиці викладання інженерних дисциплін [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Іванченко // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 241–242. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29817/1/13.pdf

Роман, Т. О. Необхідність контролю якості блендів зернової кави [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Іванченко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 95–96. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35223/1/11.pdf

Роман, Т. О. Розроблення калориметра для дослідження зв’язаної вологи в неоднорідних матеріалах / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, С. О. Іванов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 305.

Впровадження мікропроцесорних засобів управління для технологічної лінії сушіння грибів / Т. О. Роман, М. Г. Іванченко, Д. В. Мацебула, П. М. Кандибка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 261.

Дослідження відмінностей теплових та хімічних властивостей між шапинкою та ніжкою шампіньйона [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, О. А. Єщенко, М. Г. Іванченко, О. Г. Мазуренко // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 231–238. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25495/1/231_239.pdf