Гриценко Надія Георгіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
11
2
13

Перелік опублікованих документів:

Гриценко, Н. Г. Нечіткі когнітивні карти в задачах передбачення нештатних ситуацій / Н. Г. Гриценко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції , 22 листопада, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 29.

Гриценко, Н. Г. Система прогнозування позаштатних ситуацій БРУ в складі ТК спиртового заводу [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 279. Режим доступу :http://surl.li/aunqh

Заєць, Н. А. Розробка системи прогнозування виникнення нештатних ситуацій процесів брагоректифікації [Електронний ресурс] / Н. А. Заєць, Н. Г. Гриценко // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 120-річчю НУБіП України, 23-27 травня 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 58–59. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27911/1/zbirnik_2018.pdf

Гриценко, Н. Г. Аналіз методу енергозбереження в брагоректифікації [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали IV міжнародної науково-технічної Internet- конференції, 22 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 126. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26577/1/%d1%94.pdf

Гриценко, Н. Г. Интеллектуальная система управления процессом ректификации с прогнозированием нештатных ситуаций [Электронный ресурс] / Н. Г. Гриценко, Н. А. Заец, Я. С. Смитюх // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 4 (106). – С. 70–73. Режим доступа :http://surl.li/aunqo

Гриценко, Н. Г. Іноваційний підхід в управлінні брагоректифікаційною установкою [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13 -14 квітня 2016 р. – Ч. 2. – С. 293. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24811/1/

1%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8_82.pdf

Гриценко, Н. Г. Підсистема керування бражною колоною у складі технологічного комплексу спиртового заводу [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали III Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції , 23 листопада, 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 171. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24814/1/3_Internet_konf1.pdf

Луцька, Н. М. Розробка моделей системи керування бражної колони [Електронний ресурс] / Н. М. Луцька, Н. Г. Гриценко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 6. – С. 22–27. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24815/1/1%d0%a2%

d0%be%d0%bc22_%e2%84%966.pdf

Сучасні методи керування брагоректифікаційними установками [Електронний ресурс] / Н. Г. Гриценко, А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька та ін. // Енергетика і автоматика. – Київ : НУБіП України, 2016. – № 3 (29). – С. 68–78. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24810/1/1.pdf